ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients

Kuzeymen Balıkçı, Orkun Aydın, İpek Sönmez, Ayşen Esen Danacı.

Abstract
Objective: Attachment is defined as the continuing and consistent emotional bond between child and caregiver. The inadequacies or the occasional failures in relation between mother and child will affect the attachment negatively. A number of studies have demonstrated that there is a relationship between insecure attachment and the symptoms of schizophrenia and schizoaffective disorder. Oxytocin hormone have positive effects in attachment, social interaction and child care. Studies regarding the level of blood oxytocin and its associations with the attach-ment styles of mothers of schizophrenia patients are very rare in the literature. The aim of our study is to clarify the attachment patterns believed to play a role in the etiology of schizophrenia and to compare the current relationship of oxytocin hormone with the parents of patients in comparison with the healthy control group. Methods: Thirty-four healthy mother of patients diagnosed with schizophrenia and 31 healthy mothers were included to the study. Participants completed the Close Relationships Inventory-II and blood oxytocin levels were measured. The t test was used to compare the groups and the Pearson correlation analysis was used for the correlation. Results: In the study, it was determined that mothers of schizophrenic patients had higher Close Relationships Inventory-II scores and lower blood oxytocin levels than healthy controls. In addition, there was an inverse correlation between blood oxytocin level and Close Relationships Inventory-II scores. Conclusion: In our study, insecure attachment patterns (anxious and avoidant) were observed in the mothers of schizophrenic patients and it was shown that there was a significant relationship between the style of attachment and oxytocin. Low blood of oxytocin levels were related with insecure attachment among the mothers of schizophrenic patients. Moreover, it can be considered that the mothers of the schizophrenic patients because of the bidirectional interaction affect the connection, it could develop unsafe attachment patterns.

Key words: schizophrenia, attachment, oxytocinŞizofreni hastalarının annelerinde bağlanma biçimi ile kan oksitosin düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Bağlanma, çocuk ile bakım vereni arasında gelişen tutarlılığı ve sürekliliği olan duygusal bağ olarak tanımla-nır. Anne çocuk arasındaki ilişkide yaşanan yetersizlikler veya oluşan aksamalar bağlanmayı olumsuz yönde etkile-yecek ve güvensiz bağlanmaya neden olacaktır. Güvensiz bağlanma ile şizofreni ve şizoaffektif bozukluk arasında ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. Bağlanma, toplumsal etkileşim ve çocuk bakımında oksitosin hormo-nunun olumlu etkileri vardır. Şizofreni hastalarının annelerinde kan oksitosin düzeyinin bağlanma biçimi ile ilişkilen-dirildiği çalışmalar ise literatürde çok az sayıdadır. Çalışmamızın, amacı şizofreni hastalığının etiyolojisinde rolü olduğu düşünülen bağlanma biçimleri ile oksitosin hormonunun hastaların anne-babalarıyla mevcut ilişkisini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak açığa çıkarmaktır. Yöntem: Çalışmaya 34 şizofreni hastasının sağlıklı annesi ve çocuklarında herhangi bir psikiyatrik bozukluk olmayan 31 sağlıklı anne alınmıştır. Katılımcılara Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II uygulanmış ve kan oksitosin düzeyi ölçümü yapılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında t testi, korelasyon için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada şizofreni hastalarının annelerinin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II puanlarının daha yüksek, kan oksitosin düzeylerinin ise sağlıklı kontroller-den daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Ek olarak kan oksitosin düzeyi ile Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envan-teri-II puanları arasında ters ilişki saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda şizofreni hastalarının annelerinde güvensiz bağlanma biçimleri (kaygılı ve kaçıngan) gözlenmiş olup, bağlanma biçimi ile oksitosin arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Düşük kan oksitosin düzeyi, şizofreni hastalarının annelerinde güvensiz bağlanmanın bir nedeni olabilir. Bağlanmanın çift yönlü bir etkileşime neden olmasından dolayı şizofreni hastalarının annelerinden etkilenerek güvensiz bağlanma biçimleri geliştirdikleri düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, bağlanma, oksitosin


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kuzeymen Balıkçı
Articles by Orkun Aydın
Articles by İpek Sönmez
Articles by Ayşen Esen Danacı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2171
Downloaded: 1140
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Balikci K, Aydin O, Sonmez I, Danaci AE. [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690


Web Style

Balikci K, Aydin O, Sonmez I, Danaci AE. [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302642690 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690


AMA (American Medical Association) Style

Balikci K, Aydin O, Sonmez I, Danaci AE. [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690Vancouver/ICMJE Style

Balikci K, Aydin O, Sonmez I, Danaci AE. [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690Harvard Style

Balikci, K., Aydin, . O., Sonmez, . I. & Danaci, . A. E. (2018) [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690Turabian Style

Balikci, Kuzeymen, Orkun Aydin, Ipek Sonmez, and Aysen Esen Danaci. 2018. [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690Chicago Style

Balikci, Kuzeymen, Orkun Aydin, Ipek Sonmez, and Aysen Esen Danaci. "[The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690MLA (The Modern Language Association) Style

Balikci, Kuzeymen, Orkun Aydin, Ipek Sonmez, and Aysen Esen Danaci. "[The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 531-536. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.302642690APA (American Psychological Association) Style

Balikci, K., Aydin, . O., Sonmez, . I. & Danaci, . A. E. (2018) [The examination of the relationship between the blood oxytocin level and attachment styles among mothers of schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 531-536. Turkish. doi:10.5455/apd.302642690

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]