ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center

Filiz Şükrü, Hayriye Mihrimah Öztürk, Özge Kılıç, Sena İster Güneytepe, Alp Üçok.

Abstract
Objective: Psychotherapy is recommended concomitantly with pharmacotherapy to treat functional deterioration in patients with early-phase schizophrenia. This study aims to investigate and compare the impact of interpersonal group psychotherapy on functionality in patients with early-phase schizophrenia compared to painting therapy and waiting list groups. Methods: Prospective, single-blind, controlled study was carried out in Bolu Community Mental Health Center. The sample consists of 60 patients who had received neither rehabilitation nor psychotherapy before and who were eligible for the study. Participants were distributed consecutively to group psychotherapy, painting and waiting list groups each consisting 20 patients based on their order of admission. Therapeutic intervention was composed of 24 sessions of interpersonal group psychotherapy for 6 months. Sociodemographic Data Forms; positive and negative syndrome scales and brief functionality assessment scale were used at beginning and at the end of therapy. Results: Three groups did not differ in age, education, disease duration, number of hospitalizations, gender, working, socioeconomic and marital status, social support, pharmacological treatment’s type and dose. At the end of the study, patients in group psychotherapy had much more improvement in functionality compared to the painting therapy and waiting lists groups. Discussion: Interpersonal group psychotherapy may aid as an adjunctive to treatment as usual in community mental health centers to improve functioning of patients with early-phase schizophrenia.

Key words: schizophrenia, group psychotherapy, functionality, interactionalAltı aylık kişilerarası grup psikoterapisinin bir toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni hastalarının işlevselliği üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Erken dönem şizofreni hastalarında işlevsel bozulmanın tedavisi için ilaç tedavileri ile beraber psikoterapi önerilmektedir. Bu çalışmada antipsikotik sürdürüm tedavisi gören, erken dönem şizofreni hastalarında, kişilerarası grup psikoterapisinin işlevsellik düzeyine etkisinin, resim çalışması ve bekleme listesi grupları ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İleriye yönelik, tek kör kontrollü çalışma, Bolu ili toplum ruh sağlığı merkezinde yürütülmüştür. Örneklem, hastalığının ilk 5 yılı içinde olan, rehabilitasyon ve psikoterapi hizmetlerinden herhangi birini hiçbir zaman almamış olan 60 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcılar geliş sırasına göre, 20 kişiden oluşan grup psikoterapisi, resim çalışması ve bekleme listesi gruplarına dağıtılmıştır. Terapötik girişim altı ay ve toplam 24 seans süren kişilerarası grup psikoterapisinden oluşmuştur. Sosyodemografik Veri Formu kullanılmış, terapinin başlangıcında ve bitiminde Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ile Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Bulgu-lar: Grup psikoterapisi, resim çalışması ve bekleme listesinden oluşan gruplar arasında yaş, eğitim, hastalık süresi, yatış sayısı, cinsiyet, çalışma, sosyoekonomik ve medeni durum, sosyal destek ve farmakolojik tedavinin tipi ve şekli açısından fark yoktu. Çalışmanın sonunda grup psikoterapisi grubundaki işlevsellik düzeylerindeki artış, resim çalışması ve bekleme listesi gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olarak saptandı. Tartışma: Toplum ruh sağlı-ğı merkezlerinde ayaktan izlenen erken dönem şizofreni hastalarında rutin tedaviye kişilerarası grup psikoterapi-sinin eklenmesi işlevselliğin artırılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: şizofreni, grup psikoterapisi, işlevsellik, etkileşimsel


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Şükrü
Articles by Hayriye Mihrimah Öztürk
Articles by Özge Kılıç
Articles by Sena İster Güneytepe
Articles by Alp Üçok
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1959
Downloaded: 585
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sukru F, Ozturk HM, Kilic O, Guneytepe SI, Ucok A. [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262


Web Style

Sukru F, Ozturk HM, Kilic O, Guneytepe SI, Ucok A. [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=297262 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.297262


AMA (American Medical Association) Style

Sukru F, Ozturk HM, Kilic O, Guneytepe SI, Ucok A. [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262Vancouver/ICMJE Style

Sukru F, Ozturk HM, Kilic O, Guneytepe SI, Ucok A. [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262Harvard Style

Sukru, F., Ozturk, . H. M., Kilic, . O., Guneytepe, . S. I. & Ucok, . A. (2018) [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262Turabian Style

Sukru, Filiz, Hayriye Mihrimah Ozturk, Ozge Kilic, Sena Ister Guneytepe, and Alp Ucok. 2018. [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262Chicago Style

Sukru, Filiz, Hayriye Mihrimah Ozturk, Ozge Kilic, Sena Ister Guneytepe, and Alp Ucok. "[The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262MLA (The Modern Language Association) Style

Sukru, Filiz, Hayriye Mihrimah Ozturk, Ozge Kilic, Sena Ister Guneytepe, and Alp Ucok. "[The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 59-67. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.297262APA (American Psychological Association) Style

Sukru, F., Ozturk, . H. M., Kilic, . O., Guneytepe, . S. I. & Ucok, . A. (2018) [The impact of a six-month interpersonal group psychotherapy on functionality of patients with schizophrenia in a community mental health center]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.297262

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]