ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?

Ayşe Kutlu, Nagihan Cevher Binici.

Abstract
Objective: Although autism spectrum disorder (ASD) is one of the most studied neurodevelopmental disorders, its etiology has not been fully elucidated. A growing body of evidence suggest the role of neuroinflammation in the etiology of ASD. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) are markers of systemic inflammation. In this study, we aimed to evaluate NLR and PLR in children with ASD comparison to healthy controls. Methods: We reviewed the medical files of children with ASD in the ages of 2 to 5. The ASD group were consisted of drug-naïve 64 children who had complete blood count within a month of assessment. Age and sex matched 64 healthy children without any psychiatric disorders were recruited from the healthy child outpatient unit of the hospital. Results: NLRs were significantly higher in ASD. Children with ASD had significantly higher neutrophil counts but lower platelet and lymphocyte counts compared to those of healthy controls. NLR was found to be a predictor of ASD. Conclusions: Increased NLRs support the hypothesis of the involvement of neuroinflammation in the under-lying physiopathology of ASD. Even though recent evidence is not enough to suggest that in young children increased NLR levels may be used as screening and early intervention predictor, it should be kept in mind and may inspire new studies. Further longitudinal studies with larger sample size and homogeneous groups regarding the age and subtypes may clarify the inflammatory involvement in ASD.

Key words: Neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, autism spectrum disorder, inflammationYüksek nötrofil-lenfosit oranı otizm spektrum bozukluğunu öngörebilir mi?

Ozet
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), üzerinde en çok çalışılan nörogelişimsel bozukluklardan biri olmasına rağmen, etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. OSB’nin altta yatan patofizyolojisinde nöroinflamasyonun rol oynadığına ilişkin çalışmalar ve bulgular giderek artmaktadır. Nötrofil-Lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (TLO) sistemik inflamasyonun göstergeleridir. Bu çalışmada, OSB’li çocuklarda sağlıklı kontrollere göre NLO ve TLO'yu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışmada OSB tanısı olan 2-5 yaşları arasındaki çocukların tıbbi dosyaları gözden geçirilmiştir. Hasta grubu, daha öncesinde ilaç kullanımı olmayan ve tanı konulduğu bir ay içinde tam kan sayımı yapılan 64 çocuktan oluşmaktadır. Sağlam çocuk polikliniğinden psikiyatrik bozukluğu olmayan, yaş ve cinsiyetleri benzer 64 çocuk sağlıklı kontrol olarak çalışmaya alınmıştır. Sonuç: OSB’li çocuklarda, NLO anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Olgu grubunda, sağlıklı kontrollere kıyasla nötrofil sayısı daha yüksek, lenfosit ve trombosit sayısı daha düşük bulunmuştur. NLO değerlerinin OSB’yi yordadığı saptanmıştır. Tartışma: NLR yüksekliği OSB’nin etiyolojisinde nöroinflamasyon rolü olduğunu hipotezini desteklemektedir. Yeterli kanıt olmamakla birlikte küçük yaş döneminde yükselmiş NLR düzeylerinin OSB’de tarama ve erken müdahalede yorda-yıcı olabileceği görüşü yeni araştırmalara konu olabilir. Yaş ve alt grup dağılımı açısından benzer çocukları içeren daha büyük örneklemli uzun izlem çalışmaları OSB’nin etiyolojisinde inflamasyonun katkısını açıklayabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, otizm spektrum bozukluğu, inflamasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşe Kutlu
Articles by Nagihan Cevher Binici
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1995
Downloaded: 838
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kutlu A, Binici NC. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 607-614. doi:10.5455/apd.296339


Web Style

Kutlu A, Binici NC. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=296339 [Access: June 24, 2019]. doi:10.5455/apd.296339


AMA (American Medical Association) Style

Kutlu A, Binici NC. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 607-614. doi:10.5455/apd.296339Vancouver/ICMJE Style

Kutlu A, Binici NC. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 607-614. doi:10.5455/apd.296339Harvard Style

Kutlu, A. & Binici, . N. C. (2018) Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 607-614. doi:10.5455/apd.296339Turabian Style

Kutlu, Ayse, and Nagihan Cevher Binici. 2018. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 607-614. doi:10.5455/apd.296339Chicago Style

Kutlu, Ayse, and Nagihan Cevher Binici. "Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 607-614. doi:10.5455/apd.296339MLA (The Modern Language Association) Style

Kutlu, Ayse, and Nagihan Cevher Binici. "Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 607-614. Print. doi:10.5455/apd.296339APA (American Psychological Association) Style

Kutlu, A. & Binici, . N. C. (2018) Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 607-614. doi:10.5455/apd.296339

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]