ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence

Ilgın Gökler Danışman, Ceyda Tarhan, Deniz Okay.

Abstract
Objective: Violence against women can be defined as any gender-based actual or threatened acts of physical, sexual or financial (intended) harm that force or restrict the lives and freedom of women. The most common form of this violence is seen as inflicted by men with whom women are in relationship. The aim of the current study was to investigate posttraumatic stress symptoms and posttraumatic growth in women residing in shelters due to the violence they experienced from their spouses. For this purpose, it was evaluated whether world assumptions contribute to the prediction of the posttraumatic stress symptoms; and whether world assumptions and post-traumatic stress symptoms contribute to the prediction of posttraumatic growth. Methods: The sample consisted of 122 women, aged between 16-58 years, who were subjected to spousal violence and residing in shelters. The data were collected via the Sociodemographic Information Form, the World Assumptions Scale, the Posttraumatic Stress Symptoms Scale and Posttraumatic Growth Inventory. Results: Stepwise regression analyses were used to analyze the data. Posttraumatic stress symptoms were significantly predicted by the variables of age of marriage and self-esteem; and posttraumatic growth was predicted by benevolence of the world and control assump-tions.Discussion: The findings provide some hints that can be useful for mental health professionals working with battered women.

Key words: violence against women, psychological trauma, traumatic stress, posttraumatic growth, world assumptionsEş şiddeti nedeniyle kadın konukevlerinde kalmakta olan kadınlarda travma sonrası stres ve travma sonrası gelişimin incelenmesi

Ozet
Amaç: Kadına yönelik şiddet, ‘kadınlara fiziksel, cinsel, ruhsal veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebi-lecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgür-lükten yoksun bırakma’ biçiminde tanımlanmıştır. Kadına yönelik şiddetin en yaygın görünümü, kadının yakın ilişki içinde olduğu erkek tarafından şiddete uğramasıdır. Bu araştırmanın amacı, eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle kadın konukevlerinde kalan kadınların travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim düzeylerini yordayan etkenlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, travma sonrası stres belirtilerinin yordanmasında dünyaya ilişkin varsayımların, travma sonrası gelişimin yordanmasında ise travma sonrası stres belirtileri ve dünyaya ilişkin varsa-yımların anlamlı katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle kadın konukevlerinde kalan 16-58 yaşları arasındaki 122 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu, Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği, Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği ve Travma Sonrası Gelişim Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Verilerin incelenmesinde aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Travma sonrası stres belirtilerini birinci sırada evlenme yaşı, ikinci sırada kendilik değeri değişkenlerinin yordadığı; travma sonrası gelişimi ise birinci sırada iyilik varsayımı, ikinci sırada kontrol varsayımı değişkenle-rinin yordadığı bulunmuştur. Sonuçlar: Elde edilen bulgular, şiddete uğramış kadınlarla çalışan ruh sağlığı profes-yonelleri için yararlı olabilecek bir takım ipuçları sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, travma, travmatik stres, travma sonrası gelişim, dünyaya ilişkin varsayımlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ilgın Gökler Danışman
Articles by Ceyda Tarhan
Articles by Deniz Okay
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2141
Downloaded: 740
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Danisman IG, Tarhan C, Okay D. [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318


Web Style

Danisman IG, Tarhan C, Okay D. [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=295318 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.295318


AMA (American Medical Association) Style

Danisman IG, Tarhan C, Okay D. [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318Vancouver/ICMJE Style

Danisman IG, Tarhan C, Okay D. [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318Harvard Style

Danisman, I. G., Tarhan, . C. & Okay, . D. (2018) [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318Turabian Style

Danisman, Ilgin Gokler, Ceyda Tarhan, and Deniz Okay. 2018. [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318Chicago Style

Danisman, Ilgin Gokler, Ceyda Tarhan, and Deniz Okay. "[Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318MLA (The Modern Language Association) Style

Danisman, Ilgin Gokler, Ceyda Tarhan, and Deniz Okay. "[Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 537-544. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.295318APA (American Psychological Association) Style

Danisman, I. G., Tarhan, . C. & Okay, . D. (2018) [Posttraumatic stress and posttraumatic growth in women residing in shelters due to spousal violence]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 537-544. Turkish. doi:10.5455/apd.295318

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]