ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning

İrem Damla Çimen.

Abstract
Objective: The aim of this study is to investigate the features of cyberbullying and the relationship between cyber-bullying and internet parental style, and family characteristics. Methods: The participants were given Sociode-mographic Data Form, Cyber Bully/Victim Scale, Internet Parenting Styles Scale and the Family Evaluation Scale. The Sociodemographic Data Form includes questions about marital status, health status, educational level of parents, disciplinary punishment, smoking-alcohol consumptions, internet-mobile phone usage and methods of coping with cyberbullying. The cyberbully/victim scale allows determining whether they are subjected to a cyberbullying and/or victimization and if so, what kind of a bullying they are exposed or applied. The Internet Parenting Scale allows, such as laissez-faire/authoritarian/authoritative/permissive attitudes, to assess how parents approach to adolescents internet usage. Family Evaluation Scale enables assessment of successes and failures of family func-tions in problem solving, communication, roles, emotional reaction capability, capacity of showing interest, behavior control, general functions areas. 386 adolescents, between the ages of 12-14 (6th-8th grades) were taken to study. Results: It is determined that 153 of the adolescents were cyber victims, 93 of the adolescents were bullies, and 78 of the adolescents were bullies and victims. Cyberbullying and/or victimization is found significantly related to disciplinary punishment, threatening/to be threatened, involving in a fight, smoking-alcohol consumption, internet/ mobile phone usage, and psychiatric treatment. The attitudes of families towards internet usage of adolescents and family functioning are also found related to cyberbullying and/or victimization. Conclusion: It is observed that there is a small number of studies examining cyberbullying and internet parenting style and family functioning in the literature of cyberbullying. However, it is thought that the right attitudes of adolescents to the usage of the internet and positive relationships with adolescents can prevent or be effective in coping with cyberbullying.

Key words: Adolescent Psychiatry, Internet, Cellular Phone, Bullying, Parenting, Family Relations.Ergenlerde siber zorbalık, internet aile tutumu ve aile işlevselliğinin etkisi

Ozet
Amaç: Çalışmada Sakarya ili Adapazarı merkez ilçesinde yaşayan siber zorba ve/veya kurban olan ergenlerin özel-liklerinin, anne-babaların bu gençlerin internet kullanımlarına yaklaşımlarının ve aile işlevselliklerinin değerlendiril-mesi hedeflenmiştir. Yöntem: Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyodemografik Veri Formu, Sanal Zorba/Kurban Ölçeği, İnternet Aile Tutum Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği verilmiştir. Sosyodemografik Veri Formu, anne-babanın evlilik durumu, sağlık durumu, eğitim düzeyi, gençlerin disiplin cezası, kavgaya karışma, sigara-alkol-madde kullanımı, internetin kullanım yeri ve süresi, cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve siber zorbalığa maruz kalan gençlerin başa çıkma yöntemleri ile ilgili sorular içermektedir. Sanal Zorba/Kurban Ölçeği, gençlerin sanal zorba ve/veya kurban olma durumu ve bu durumlar varsa sanal ortamda cinsel zorbalık, sanal ortamda engelleme ve zarar verme ve sanal ortamda söylenti çıkarma gibi alt başlıklardan hangilerine maruz kaldık-ları veya uyguladıklarını saptamayı sağlamaktadır. İnternet Aile Tutum Ölçeği, ihmalkar/otoriter/müsamahakar/ demokratik tutum gibi anne-babaların gençlerin internet kullanımlarına nasıl yaklaştıklarını değerlendirebilmeye ola-nak vermektedir. Aile Değerlendirme Ölçeği ise problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme becerisi, davranış kontrolü ve genel işlevler gibi alanlarda ailenin güçlü ve zayıf alanlarını belir-lemeye fırsat vermektedir. Araştırmaya 6., 7. ve 8. sınıfa giden 12-14 yaş arasındaki 386 genç alınmıştır. Sonuçlar: Çalışmaya katılan gençlerin 153’ünün siber kurban, 93'ünün siber zorba, 78’inin siber zorba/kurban olduğu saptan-mıştır. Siber zorba ve/veya kurban olma ile disiplin cezası alma, tehdit etme/edilme, kavgaya karışma, sigara-alkol tüketimi, internet-cep telefonu kullanım özellikleri ve psikiyatrik bir tedavi görme arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ailelerin gençlerin internet kullanımı konusundaki tutumları ve aile işlevselliğinin de siber zorba ve/ve-ya kurban olma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Tartışma: Siber zorbalık ile ilgili literatürde siber zorbalık ile aile inter-net tutumu ve aile işlevselliğini inceleyen az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Sonuçlara bakıldığında ailenin gençlerin internet kullanımı ile ilgili doğru tutumları ve gençlerle kuracağı olumlu ilişkilerin siber zorbalığa karışmayı önleyebileceği veya bu sorunla baş etmekte yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan Psikiyatrisi, İnternet, Cep Telefonu, Fiziksel Şiddet, Ebeveynlik, Aile İlişkileri.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İrem Damla Çimen
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 656
Downloaded: 304
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Irem Damla Cimen. [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841


Web Style

Irem Damla Cimen. [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=282841 [Access: November 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.282841


AMA (American Medical Association) Style

Irem Damla Cimen. [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841Vancouver/ICMJE Style

Irem Damla Cimen. [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited November 13, 2018]; 19(4): 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841Harvard Style

Irem Damla Cimen (2018) [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841Turabian Style

Irem Damla Cimen. 2018. [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841Chicago Style

Irem Damla Cimen. "[Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841MLA (The Modern Language Association) Style

Irem Damla Cimen. "[Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 397-404. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.282841APA (American Psychological Association) Style

Irem Damla Cimen (2018) [Cyberbullying in adolescents, the effect of internet parenting styles and family functioning]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 397-404. Turkish. doi:10.5455/apd.282841

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]