ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effect of regular exercise on self-esteem in addiction

Müberra Kulu, Filiz Özsoy, Sema Baykara.

Abstract
Objective: Alcohol or any illicit substance addiction known to be an increasing problem in Turkey is very disturbing the mental and physical health, safety and quality of life of a person. The addiction that causes serious deterioration in many areas of patients' lives is also quite challenging. Primer treatment is done by pharmacological methods. In addition, treatment is supported by psychosocial methods. Our study, we aimed to examine the contribution of regular exercise, which is thought to be useful in the treatment of many psychiatric disorders, to effect of regular exercise on self-esteem, body sense and social adjustment. Methods: We conducted our study in two different AMATEM (Alcohol Substance Abuse Research and Treatment Center) clinics, in the Tokat and Elazığ Mental Health and Diseases Hospital. During the one month period, the patients in the Tokat center were hospitalized for one hour each day: the course was started with dynamic stretching, three days with aerobics, two days with plates training and finally with static stretching. In the other clinic, only medical treatment was applied. Physical Sensation Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale and Social Adjustment Self-Assessment Scale were applied at the beginning and end of the illness treatment. Results: In our study, the Body Sense Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale and Social Adjustment Self-Assessment Scale Scores decreased after treatment in both groups. With the use of medical treatment, the Body Sense Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale and Social Adjustment Self-Assessment Scale Scores are expected to decrease. However, in the group that included the treatment with the treatment, this decrease occurred only at a higher level than in the group treated with medication. There was a statistically more decrease in the mean score of the scale compared to the group receiving only medication in the group with regular exercise. Conclusion: Regular exercise attachment in addiction treatment may have positive effects on therapeutic response. However, in order to achieve more reliable results, it is necessary to plan and implement larger sample groups and longer working hours.

Key words: Regular exercise, self-esteem, body sense, addiction treatmentBağımlılıkta düzenli egzersizin benlik saygısına etkisi

Ozet
Amaç: Türkiye’de de giderek artan bir sorun olduğu bilinen alkol veya herhangi bir yasa dışı madde bağımlılığı, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığını, güvenliğini ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Hastaların yaşamlarının pek çok alanında ciddi bozulmalara yol açan bağımlılığın tedavisi de oldukça zorlayıcıdır. Birincil tedavi farmakolojik yöntemlerle yapılır. Ek olarak ruhsal-toplumsal yöntemlerle tedavi desteklenir. Çalışmamızda birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde kullanılabileceği düşünülen düzenli egzersiz yapmanın alkol veya madde bağımlısı hastaların benlik saygıları, beden algılarına ve sosyal uyumlarına katkısını incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışma Tokat ve Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olmak üzere iki ayrı AMATEM (Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi) kliniğinde yapıldı. Tokat merkezindeki hastalara hastanede yattıkları bir aylık süre boyunca her gün bir saatlik ders, dinamik esneme ile başlanıp üç gün aerobik, iki gün de pilates eğitimi ile en son statik esneme dersi verildi. Diğer klinikte ise sadece tıbbi tedavi uygulandı. Hastalara tedavi başlangıcında ve bitiminde Beden Algısı Ölçeği (BAÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) uygulandı. Bulgular: Çalışmamızda iki grupta da tedavi sonrası BAÖ, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve SUKDÖ puanlarında düşme, iyiye gidiş oldu. Tıbbi tedavi kullanılması ile BAÖ, SUKDÖ ve benlik saygısı ölçek puanlarının düşmesi beklenen bir sonuçtur. Fakat tedavilerine egzersiz eklenen grupta bu düşüş sadece ilaç tedavisi gören gruba göre daha fazla düzeyde gerçekleşmiştir. Tedavilerine düzenli egzersiz eklenen grupta, yalnız ilaç tedavisi gören gruba göre ölçek puan ortalamalarında istatistiksel olarak daha fazla düşüş oldu. Tartışma: Sonuç olarak bağımlılık tedavisinde egzersiz eklemenin terapötik yanıt üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği görüldü. Daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için daha büyük örneklem gruplarında ve daha uzun süreli çalışmalar planlanmasına ve uygulanmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Düzenli egzersiz, benlik saygısı, beden algısı, bağımlılık tedavisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müberra Kulu
Articles by Filiz Özsoy
Articles by Sema Baykara
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1442
Downloaded: 516
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090


Web Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=275090 [Access: March 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.275090


AMA (American Medical Association) Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090Vancouver/ICMJE Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(3): 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090Harvard Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara (2018) [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (3), 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090Turabian Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. 2018. [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090Chicago Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. "[The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090MLA (The Modern Language Association) Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara. "[The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.3 (2018), 244-249. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.275090APA (American Psychological Association) Style

Muberra Kulu, Filiz Ozsoy, Sema Baykara (2018) [The effect of regular exercise on self-esteem in addiction]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 244-249. Turkish. doi:10.5455/apd.275090

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]