ISSN 1302-6631
 

Case Report 


A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms

Merve Aktaş Terzioğlu, Pakize Karaoğlu.

Abstract
Research on the role of inflammation and initiating pathogens in psychiatric diseases has been increasing in recent years. Borrelia burgdorferi infection is transmitted to animals and humans with Ixodes group hard ticks. Borrelia burgdorferi bacteria cause Lyme Disease (LD). There are over 250 peer-reviewed scientific articles addressing the causal relationship between tick-borne diseases and mental disorders. Infection with LD has been associated with various psychiatric conditions. Studies show that many psychiatric disorders are seen in LD, including schizo-phrenia, bipolar disorder, panic attack, major depression, anorexia nervosa and obsessive compulsive disorder. It is important to identify infectious agents and associated inflammatory and immunological factors in treatment-resis-tant mental disorders. More research is needed, especially in the child and adolescent population. In these case report the relationship between borrelia burgdorferi infection and psychotic symptoms in a child who presented to the emergency department with restlessness, agitation and psychotic symptoms is discussed.

Key words: Brief Psychotic Disorder, Psychotic Disorder Due to Another Medical Condition, Lyme DiseasePsikiyatrik belirtilerle başvuran pediatrik nöroborelyoz olgusu

Ozet
Psikiyatrik bozukluklarda inflamasyonun ve başlatan patojenlerin rolü ile ilgili araştırmalar son yıllarda artmıştır. Borrelia burgdorferi enfeksiyonu, Ixodes grubu sert keneler ile hayvanlara ve insanlara bulaşır. Borrelia burgdorferi bakterileri Lyme Hastalığına (LH) neden olur. Kene kaynaklı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar arasındaki nedensel ilişkiyi ele alan 250’nin üzerinde bilimsel makale vardır. LH ile enfekte olmak çeşitli psikiyatrik durumlarla ilişkilen-dirilmiştir. Çalışmalar şizofreni, bipolar bozukluk, panik atağı, majör depresyon, anoreksiya nervoza ve obsesif kompulsif bozukluk dahil olmak üzere LH’da birçok psikiyatrik bozukluğun görüldüğünü göstermektedir. Tedaviye dirençli ruhsal bozukluklarda enfeksiyöz ajanları ve ilişkili inflamatuvar ve immünolojik etkenleri tanımlamak önemli-dir. Özellikle çocuk ve ergenlerde daha fazla araştırmaya gereksinme vardır. Bu olgu sunumunda huzursuzluk, ajitasyon ve psikotik belirtilerle acil servise başvuran bir çocukta borrelia burgdorferi enfeksiyonu ile psikotik belirtiler arasındaki ilişki tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Psikoz Bozukluğu, Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Psikoz Bozukluğu, Lyme Hastalığı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Merve Aktaş Terzioğlu
Articles by Pakize Karaoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Terzioglu MA, Karaoglu P. [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402


Web Style

Terzioglu MA, Karaoglu P. [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=97402 [Access: May 21, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402


AMA (American Medical Association) Style

Terzioglu MA, Karaoglu P. [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402Vancouver/ICMJE Style

Terzioglu MA, Karaoglu P. [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402Harvard Style

Terzioglu, M. A. & Karaoglu, . P. (2020) [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402Turabian Style

Terzioglu, Merve Aktas, and Pakize Karaoglu. 2020. [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402Chicago Style

Terzioglu, Merve Aktas, and Pakize Karaoglu. "[A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]." Turkish. doi:10.5455/apd.97402MLA (The Modern Language Association) Style

Terzioglu, Merve Aktas, and Pakize Karaoglu. "[A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]." Turkish. doi:10.5455/apd.97402APA (American Psychological Association) Style

Terzioglu, M. A. & Karaoglu, . P. (2020) [A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms]. Turkish. doi:10.5455/apd.97402