ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment

Mehmet Emrah Karadere, Ece Yazla, Hüseyin Şehit Burhan, Ebru Turgal, Tacettin Kuru, Mehmet Hakan Türkçapar.

Abstract
Objective: We aimed to investigate the effects of a structured cognitive behavioral group therapy (CBGT) on weight loss, depression, anxiety, body image and self-esteem levels in women with obesity treatment and to show that cognitive behavioral therapy may also be effective in the treatment of obese women receiving antidepressant medication in our study. Methods: Fourteen sessions of CBGT were administered to 28 obese female patients who met inclusion criteria. Measurement and clinical scale application were made before and after the therapy. Six months after the therapy, the patients were asked about their weight by phone call. Sociodemographic Information Form, body mass index (BMI) monitoring, DSM-IV based Structured Clinical Interview, State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Depression Inventory (BDI), Short Form-36 (SF-36), and Symptom Check List-90 (SCL-90) were applied to the cases. Results: A statistically significant decrease in patients' weight and body mass index were found after 14 sessions of therapy (p<0,001). Statistically significant difference were found about the BDI (p=0,009), TAI (p=0,020), SCL-90 (p=0,001), SF-36 physical function (p=0.035), SF-36 general health (p=0.004), SF-36 social function (p=0.034) scores between the beginning and the end of the therapy. There was no statistically significant difference between the measurements of BMIs at the end of therapy and at the end of therapy. Conclusion: We can say that the method we applied with the findings obtained works. According to this, CBGT is a suitable treatment method for obese people in controlling BMI, providing psychological well-being and improving quality of life.

Key words: obesity, cognitive behavioral therapy, antidepressant agents, group psychotherapyAntidepresan kullanan ve kullanmayan obez kadınlarda bilişsel davranışçı grup terapisinin etkisi

Ozet
Amaç: Çalışmamızda obezitesi olan kadınlara uygulanan bilişsel davranışçı grup terapisinin (BDGT) kilo kaybı, depresyon ve anksiyete düzeylerine etkisini incelemeyi amaçladık ve antidepresan ilaç alan obezitesi olan kadınla-rın tedavisinde de bilişsel davranışçı terapinin etkili olabileceğini göstermeyi planladık. Yöntem: Çalışmaya alınma ölçütlerine uyan 28 obez kadın olguya 14 seans BDGT uygulanmıştır. Terapi öncesi ve bitiminde ölçüm ve klinik ölçek uygulaması yapılmıştır. Terapiden altı ay sonra olguların ağırlıkları tekrar kaydedilmiştir. Olgular Sosyode-mografik Bilgi Formu, beden kitle indeksi (BKİ) takibi, DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID-I), Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (DKÖ-SKÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Kısa Form-36 (SF-36), SCL-90 Belirti Tarama Listesi (SCL-90) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: On dört seanslık grup terapisinin sonunda hastaların ağırlıklarında ve BKİ’lerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır (p<0.001). Başlangıca göre terapi sonunda olguların BDÖ (p=0.009), SKÖ (p=0.020), SCL-90 (p=0.001), SF-36 fiziksel işlev (p=0.035), SF-36 genel sağlık (p=0.004), SF-36 sosyal işlev (p=0.034) puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. BKİ’lerinin terapi bitimden altı ay sonra yapılan ölçümleri ile terapi sonundaki ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Elde edilen bulgularla uyguladığımız yöntemin işe yaradığı söylenebilir. Buna göre, BDGT BKİ kontrolünde, ruhsal iyilik durumunun sağlanmasında ve yaşam kalitesinin iyileşmesinde obez kişiler için uygun bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, bilişsel davranışçı terapi, antidepresan ajanlar, grup psikoterapisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Emrah Karadere
Articles by Ece Yazla
Articles by Hüseyin Şehit Burhan
Articles by Ebru Turgal
Articles by Tacettin Kuru
Articles by Mehmet Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 63
Downloaded: 71


How to Cite this Article
Pubmed Style

Karadere ME, Yazla E, Burhan HS, Turgal E, Kuru T, Turkcapar MH. [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968


Web Style

Karadere ME, Yazla E, Burhan HS, Turgal E, Kuru T, Turkcapar MH. [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=82968 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968


AMA (American Medical Association) Style

Karadere ME, Yazla E, Burhan HS, Turgal E, Kuru T, Turkcapar MH. [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968Vancouver/ICMJE Style

Karadere ME, Yazla E, Burhan HS, Turgal E, Kuru T, Turkcapar MH. [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968Harvard Style

Karadere, M. E., Yazla, . E., Burhan, . H. S., Turgal, . E., Kuru, . T. & Turkcapar, . M. H. (0) [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968Turabian Style

Karadere, Mehmet Emrah, Ece Yazla, Huseyin Sehit Burhan, Ebru Turgal, Tacettin Kuru, and Mehmet Hakan Turkcapar. 0. [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968Chicago Style

Karadere, Mehmet Emrah, Ece Yazla, Huseyin Sehit Burhan, Ebru Turgal, Tacettin Kuru, and Mehmet Hakan Turkcapar. "[The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]." Turkish. doi:10.5455/apd.82968MLA (The Modern Language Association) Style

Karadere, Mehmet Emrah, Ece Yazla, Huseyin Sehit Burhan, Ebru Turgal, Tacettin Kuru, and Mehmet Hakan Turkcapar. "[The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]." Turkish. doi:10.5455/apd.82968APA (American Psychological Association) Style

Karadere, M. E., Yazla, . E., Burhan, . H. S., Turgal, . E., Kuru, . T. & Turkcapar, . M. H. (0) [The efficacy of cognitive behavioral group therapy in women with obesity antıdepressant treatment]. Turkish. doi:10.5455/apd.82968