ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients

Filiz Ekim Çevik, Murat Erkıran, Hüseyin Çakan, Fatih Öncü, İbrahim Balcıoğlu.

Abstract
Objective: Schizophrenia is a significant and common disorder. In neural development, it has been noted that prenatal ve perinatal disruptions result in neuropsychological deficits and these deficits might result in early-onset behavioral problems and criminal behaviors.Taking all these previously completed studies into consideration, we have designed a study to find out whether or not there would be any difference caused by previously acquired viral infections between criminal patients and non-criminal ones. On the other hand, this study compares the socio-demographic characteristics. Methods: Two groups from criminal services and acute psychiatry services parti-cipated in the study; the first group consists of 97 male schizophrenic patients with criminal acts and the second group consists of 105 male schizophrenic patients with no criminal acts. ELISA method was used to detect HSV 1-2, and CMV infections. Sociodemographic characteristics of the patients were obtained by scanning patients' files and/or consulting their relatives. Results: The present study was conducted with 202 male patients at the ages of 20 to 76 with a mean age of 40.36±11.33. A logistic regression analysis was conducted by assuming the variables observed as statistically significant or near statistically significant effects as independent variables and the crime commitment status as a dependent variable, in univariant committing crime analyses. Conclusions: These results indicate a statistical significance in some parameters among sociodemographics of schizophrenic patients with criminal acts and without criminal acts as well as non-existence of any significant association between HSV 1-2, and CMV infections and crime commitment in schizophrenic patients.

Key words: Schizophrenia, ELISA, crime, infection, viral agentsErkek şizofreni hastalarında suç işleme ve viral enfeksiyon arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Şizofreni önemli ve yaygın bir bozukluktur. Nöral gelişimde, prenatal ve perinatal aksamaların nöropsikolojik defisitlere neden olduğu ve bu defisitlerin erken başlangıçlı davranış problemlerine ve suç davranışlarına neden olabileceği bildirilmiştir. Daha önce yapılan çalışmaları göz önüne alarak, suç işleyen ve suç işlemeyen (şiddet içeren eylemler olmadan) şizofreni hastaları arasında daha önce geçirilmiş viral enfeksiyonların suç işlemeye neden olabileceği yönünden herhangi bir fark olup olmayacağını öğrenmek ve bu iki grubun sosyodemografik özelliklerini karşılaştırmak için bir çalışma planladık. Yöntem: Çalışmamıza adli servis ve akut kapalı psikiyatri servislerinde yatan erkek hastalardan 97 suç işleyen (adli) 105 suç işlemeyen (adli öyküsü olmayan) şizofreni hastası olmak üzere iki grup alınmıştır. Kanları alınan hastaların serumlarından, HSV 1-2 ve CMV enfeksiyonlarını taramak için ELISA yöntemi uygulanmıştır. Hastaların sosyodemografik özellikleri, hastaların dosyaları taranarak ve yakınlarıyla görüşülerek elde edilmiş ve sosyodemografik değerlendirme formuna kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmamız yaşları 20-76 arasında, yaş ortalaması 40.36±11.33 olan toplam 202 erkek hasta ile yapılmıştır. Suç işleme üzerine tek değişkenli analizlerde istatistiksel olarak anlamlıveya istatistiksel anlamlılığa yakın etkileri olduğu gözlenen değiş-kenler bağımsız değişkenler, suç işleme durumu bağımlı değişken olarak kabul edilerek lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Tartışma: Bu sonuçlar, suç işleyen(adli) ve suç işlemeyen(adli olmayan) şizofreni hastalarının sosyode-mografik özelliklerinin bazı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlılık kaydedilirken, bir yandan da şizofreni hastalarında araştırılan HSV 1-2 ve CMV enfeksiyonları ve suç arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, ELISA, suç, enfeksiyon, viral etkenler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Ekim Çevik
Articles by Murat Erkıran
Articles by Hüseyin Çakan
Articles by Fatih Öncü
Articles by İbrahim Balcıoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1254
Downloaded: 45
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208


Web Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=8208 [Access: September 19, 2019]. doi:10.5455/apd.8208


AMA (American Medical Association) Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208Vancouver/ICMJE Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited September 19, 2019]; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208Harvard Style

Cevik, F. E., Erkiran, . M., Cakan, . H., Oncu, . F. & Balcioglu, . I. (2019) The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208Turabian Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, and Ibrahim Balcioglu. 2019. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208Chicago Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, and Ibrahim Balcioglu. "The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 404-411. doi:10.5455/apd.8208MLA (The Modern Language Association) Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, and Ibrahim Balcioglu. "The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 404-411. Print. doi:10.5455/apd.8208APA (American Psychological Association) Style

Cevik, F. E., Erkiran, . M., Cakan, . H., Oncu, . F. & Balcioglu, . I. (2019) The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]