ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014

Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Meryem Karaaziz, Asra Babayiğit.

Abstract
Objective: In this study, the prevalence of gambling behaviors among the TRNC in 2014 is compared with the data of 2007, 2012 and the relationship between acculturation and problem and pathological gambling is examined. Methods: The population of the study consists individuals 18-65 years of age living in TRNC. Nine hundred and fifty-eight people were consequently selected according to gender, age and geographical region with a multi-stage stratified quota. Data was collected in May and June 2014. For the collection of the data, a demographic question-naire, the Turkish version of the Revised South Oaks Gambling Screen (SOGS) and the Turkish version of Culture Attitude Scale (CAS) were used. The prevalence data were compared with the research done by the same re-searchers in 2007 (n=1012) and 2012 (n=996), which were conducted by same method and questionnaire. Results: According to SOGS scores, the rate of gambling addiction (SOGS≥8) in the TRNC was 2.2% in 2007 and 3.5% in 2012 and rose to 3.8% in the present study. Moreover the rate of problem gambling (SOGS=3-7) was 9.2% in 2007, 9.7% in 2012 and in the present study 9.5%. When the risk factors for gambling behavior are examined, to be a male, to be in the age range of 18-29, to be single, to live alone, and to marry less than 5 years are found as the risk factors for gambling. Conclusion: The study shows that gambling behavior is widespread in the TRNC and gambling addiction is increasingly rapidly. High rates of gambling addiction, should be assessed in its own social structure for each community as in the TRNC and it should be taken into consideration that acculturation is an effective factor in increasing gambling dependency

Key words: Acculturation, Problem Gambling, Pathological Gambling, Prevalence.KKTC’de kumar yaygınlığı, risk etkenleri ve kültür tutumları ile ilişkisi: 2007-2014

Ozet
Amaç: Kumar bağımlılığının yaygınlaşmasının nedenlerini anlamaya yönelik çalışmalar dünyada son yıllarda hız kazanmış ve sosyokültürel nedenler ile akültürasyonun etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada 2014 yılında yapılan KKTC’de kumar davranışı yaygınlığı sonuçları 2007 ve 2012 verileri ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmak-ta ve akültürasyon ile problem ve patolojik kumar oynama arasındaki ilişki irdelenmektedir. Yöntem: Bu çalışmanın evreni KKTC’de yaşayan, 18-65 yaş arasında, Türkçe konuşan bireylerden oluşmaktadır. Yaş, cinsiyet, şehir/köy ve coğrafi bölge nüfus kotaları göz önüne alınarak, çok tabakalı rastgele örneklem yöntemiyle 958 kişilik örneklem belirlenmiştir. Veriler Mayıs 2014 tarihinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırla-nan anket ile South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) ve Kültürlenme Tutumları Ölçeğinin (KTÖ) Türkçe formları kullanılmıştır. Yaygınlık verileri benzer yöntemle yapılan ve aynı anket formunun kullanıldığı 2007 (1012 kişi) ve 2012 (996 kişi) yıllarında yapılmış araştırmalarla karşılaştırılarak verilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %70.6’sı anket formunda sorulan 17 çeşit kumar aktivitesinden bir veya fazlasına yaşamları boyunca en az bir kez katılmışlardı. SOKTT sonuçlarına göre KKTC’de 2007’de %2.2 ve 2012’de %3.5 olan kumar bağımlılarının (SOKTT 8 ve üzeri) oranı %3.8 düzeyine yükselmiştir. Kumar problemi (SOKTT puanı 3-7) oranı 2007’de %9.2, 2012’de %9.7 ve 2014’-te %9.5 olarak bulunmuştur. Kumar davranışı için risk etkenleri erkek olmak, 18-29 yaş aralığında olmak, bekar olmak, yalnız yaşamak ve beş yıldan az evli olmak olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışma verileri KKTC’de kumar oynama davranışının yaygın olduğunu ve kumar bağımlılığının giderek yükseldiğini göstermektedir. Kumar bağımlı-lığındaki yüksek oranlar KKTC’de olduğu gibi her toplumun kendine özgü toplumsal yapısında değerlendirilse de, kültürsüzleşmenin kumar bağımlılığının artmasında etkin bir etken olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akültürasyon, Problem Kumar, Patolojik Kumar, Yaygınlık.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Ebru Çakıcı
Articles by Meryem Karaaziz
Articles by Asra Babayiğit
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1334
Downloaded: 89
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cakici M, Cakici E, Karaaziz M, Babayigit A. [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939


Web Style

Cakici M, Cakici E, Karaaziz M, Babayigit A. [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=7939 [Access: September 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.7939


AMA (American Medical Association) Style

Cakici M, Cakici E, Karaaziz M, Babayigit A. [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939Vancouver/ICMJE Style

Cakici M, Cakici E, Karaaziz M, Babayigit A. [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited September 19, 2019]; 20(4): 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939Harvard Style

Cakici, M., Cakici, . E., Karaaziz, . M. & Babayigit, . A. (2019) [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939Turabian Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Meryem Karaaziz, and Asra Babayigit. 2019. [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939Chicago Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Meryem Karaaziz, and Asra Babayigit. "[Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939MLA (The Modern Language Association) Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Meryem Karaaziz, and Asra Babayigit. "[Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 395-403. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.7939APA (American Psychological Association) Style

Cakici, M., Cakici, . E., Karaaziz, . M. & Babayigit, . A. (2019) [Prevalence of gambling behavior, risk factors and relations with cultural attitudes in TRNC: 2007-2014]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 395-403. Turkish. doi:10.5455/apd.7939

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]