ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders

Buket Cinemre, Ali Erdoğan, Burak Kulaksızoğlu, Özmen Metin, Mehmet Murat Kuloğlu.

Abstract
Objective: The aim of this study is to retrospectively compare the efficacy of long acting naltrexone (XR-NTX) and oral naltrexone (O-NTX) treatment in alcohol use disorder patients. Methods: In the study, retrospective data including sociodemographic characteristics, treatment continuation rates, mean treatment duration (duration of abstinence) and liver function test results were scanned from the medical records and then analyzed in a group of 16 patients and a group of 27 patients who were put on XR-NTX and O-NTX treatments, respectively. Results: 87.5% (14 patients) of the XR-NTX treatment group and 88.9% (24 patients) of the O-NTX treatment group com-prised of male patients. The mean age in the XR-NTX group was 41.31±10.26 years; whereas it was 42.14±9.07 in the O-NTX group. Fourteen patients in the XR-NTX (87.5%) and 15 patients (55.6%) in the O-NTX group returned for control after the first admission. Thus, treatment compliance was significantly higher in the XR-NTX group than in the O-NTX group. Conclusion: An increase in treatment compliance with XR-NTX treatment was observed in the study. This study may suggest that XR-NTX is more efficient than O-NXR in the treatment of alcohol use disorder. Thus XR-NTX treatment may be a good alternative for patients with alcohol use disorder to stay on treat-ment for a longer time.

Key words: Naltrexone implant, Alcohol use disorder, Naltrexone, AddictionAlkol kullanım bozukluğunda oral naltrekson ve naltrekson implant tedavisinin karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Bu çalışmada alkol kullanım bozukluğu hastalarında deri altı implant uzun etkili naltrekson (XR-NTX) ve oral naltrekson (O-NTX) tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, alkol kullanım bozukluğu tedavisi için XR-NTX başlanan 16 hasta ve O-NTX başlanan 27 hastanın sosyodemografik özellikleri, ilk tedavi başlangıcında ve sonrasında, tedaviyi sürdürme oranları, tedavide kalma süreleri (tam abstinens süresi) ve karaciğer fonksiyon test sonuçları geriye dönük olarak hasta dosyaları üzerinden taranmıştır. Bulgular: XR-NTX grubunun %87.5’i (14 hasta), O-NTX grubunun %88.9’u (24 hasta) erkeklerden oluşmaktaydı. XR-NTX grubunda ortalama yaş 41.31±10.26 yıl, O-NTX grubunda 42.14±9.07 yıl idi. XR-NTX grubunda 14 hasta (%87.5), O-NTX grubunda 15 hasta (%55.6) ilk poliklinik muayenesi sonrası tekrar kontrol için başvurmuş olup XR-NTX grubunun tedavi uyumu anlamlı olarak yüksektir. Sonuç: XR-NTX tedavisi ile tedaviye uyumun arttığı saptandı. Bu çalışma ile alkol kullanım bozukluğu tedavisinde XR-NTX tedavisinin O-NTX tedavisinden daha etkili olduğu söylenebilir. Alkol kullanım bozukluğunda hastaların tedaviyi sürdürmesi için XR-NTX tedavisi iyi bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Naltrekson implant, alkol kullanım bozukluğu, naltrekson, bağımlılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Buket Cinemre
Articles by Ali Erdoğan
Articles by Burak Kulaksızoğlu
Articles by Özmen Metin
Articles by Mehmet Murat Kuloğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 274
Downloaded: 36


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cinemre B, Erdogan A, Kulaksizoglu B, Metin O, Kuloglu MM. Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447


Web Style

Cinemre B, Erdogan A, Kulaksizoglu B, Metin O, Kuloglu MM. Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=77447 [Access: April 02, 2020]. doi:10.5455/apd.77447


AMA (American Medical Association) Style

Cinemre B, Erdogan A, Kulaksizoglu B, Metin O, Kuloglu MM. Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447Vancouver/ICMJE Style

Cinemre B, Erdogan A, Kulaksizoglu B, Metin O, Kuloglu MM. Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447Harvard Style

Cinemre, B., Erdogan, . A., Kulaksizoglu, . B., Metin, . O. & Kuloglu, . M. M. (2020) Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447Turabian Style

Cinemre, Buket, Ali Erdogan, Burak Kulaksizoglu, Ozmen Metin, and Mehmet Murat Kuloglu. 2020. Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447Chicago Style

Cinemre, Buket, Ali Erdogan, Burak Kulaksizoglu, Ozmen Metin, and Mehmet Murat Kuloglu. "Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders." doi:10.5455/apd.77447MLA (The Modern Language Association) Style

Cinemre, Buket, Ali Erdogan, Burak Kulaksizoglu, Ozmen Metin, and Mehmet Murat Kuloglu. "Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders." doi:10.5455/apd.77447APA (American Psychological Association) Style

Cinemre, B., Erdogan, . A., Kulaksizoglu, . B., Metin, . O. & Kuloglu, . M. M. (2020) Comparison of oral naltrexone and naltrexone implant treatment in alcohol use disorders. doi:10.5455/apd.77447