ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey

Mazlum Çöpür, Nilüfer Saatçioğlu Tinkir, Sidar Çöpür.

Abstract
Objective: Our aim is to determine the psychiatric outcomes of bariatric surgery among adolescent patients with obesity, a condition with high psychiatric comorbidity rates. Methods: Psychiatric evaluation of the patients in-cludes Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Eating Attitudes Test and World Health Organization Quality of Life questionnaire (WHOQOL-BREF) prior to surgery and at post-operative year. Results: Adolescent patients admitting for bariatric surgery have high rates of psychiatric comorbidities. We report significant improve-ment in psychological well-being of the adolescent patients following sleeve gastrectomy procedure including depression, anxiety and feeding behavior scores and quality of life. Discussion: Limited number of studies regarding the psychiatric outcomes of bariatric surgery on adolescent patients are present in the literature. Im-provement in depression and quality of life scores have also been reported in previous studies, whereas, no com-prehensive study on anxiety and feeding behavior scores, to our knowledge, had been performed. Therefore, our case series study is significant by demonstrating the psychiatric outcomes of bariatric surgery more thoroughly. In addition, higher reductions in BMI have been observed following sleeve gastrectomy procedure compared to the findings in the literature mostly including roux-en-Y gastric bypass procedure in adults. We propose that psychi-atric comorbidities of the adolescent patients should be more prominent determinant of decision making proce-dure for bariatric surgery.

Key words: Adolescent; bariatric surgery; depression; anxiety; psychiatry.Bariyatrik cerrahinin ergenlerde ruhsal durum üzerine etkileri: Türkiye'den bir olgu serisi çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmada ergenlik çağındaki obezite hastalarında bariyatrik cerrahinin psikiyatrik sonuçlarını belirle-meyi amaçladık. Yöntem: Hastaların psikiyatrik değerlendirme süreci Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Yeme Tutumu Testi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğini (WHOQOL-BREF) içermektedir. Değerlendirme ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrasında 1. yıl takibinde yapılmıştır. Sonuçlar: Bariyatrik cerrahi amacıyla kliniğe başvuran ergenlik dönemi hastalarında eşlik eden psikiyatrik bozukluklar sık görülmekte-dir. Çalışmamızın sonucunda tüp mide ameliyatı sonrasında hastaların ruhsal durumlarında depresyon, anksiye-te, yeme tutumu ve yaşam kalitesi ölçekleri de dahil olmak üzere önemli oranda iyileşme olduğunu gözledik. Tartışma: Bariyatrik cerrahinin psikiyatrik sonuçlarıyla ilişkili alan yazında az sayıda çalışma vardır. Depresyon ve yaşam kalitesi ölçeklerinde gözlemlediğimiz iyileşmeler önceki çalışmalarla uyumlu olup hastaların anksiyete ve yeme tutumlarındaki değişimleri inceleyen kapsamlı bir çalışma yoktur. Çalışmamız ergenlik döneminde bariyatrik cerrahi müdahale geçiren hastaların psikiyatrik durumlarını daha ayrıntılı incelemesi bakımından önemlidir. Ayrıca çalışmamızda tüp mide ameliyatı sonucunda ergenlik dönemi hastalarımızda beden kitle indeksinde alan yazında çoğunlukla yetişkin hastalarda yapılan roux-en-Y gastrik baypass ameliyatı sonucunda bildirilenden daha yüksek miktarda bir iyileşme görmekteyiz. Ergenlik dönemi hastalarında hastaların eşlik eden psikiyatrik bozukluklarının bariyatrik cerrahi kararı alınırken, kararın daha önemli bir parçası olmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, bariyatrik cerrahi, depresyon, anksiyete, psikiyatri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mazlum Çöpür
Articles by Nilüfer Saatçioğlu Tinkir
Articles by Sidar Çöpür
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 364
Downloaded: 90


How to Cite this Article
Pubmed Style

Copur M, Tinkir NS, Copur S. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071


Web Style

Copur M, Tinkir NS, Copur S. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=74071 [Access: April 02, 2020]. doi:10.5455/apd.74071


AMA (American Medical Association) Style

Copur M, Tinkir NS, Copur S. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071Vancouver/ICMJE Style

Copur M, Tinkir NS, Copur S. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071Harvard Style

Copur, M., Tinkir, . N. S. & Copur, . S. (0) Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071Turabian Style

Copur, Mazlum, Nilufer Saatcioglu Tinkir, and Sidar Copur. 0. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071Chicago Style

Copur, Mazlum, Nilufer Saatcioglu Tinkir, and Sidar Copur. "Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey." doi:10.5455/apd.74071MLA (The Modern Language Association) Style

Copur, Mazlum, Nilufer Saatcioglu Tinkir, and Sidar Copur. "Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey." doi:10.5455/apd.74071APA (American Psychological Association) Style

Copur, M., Tinkir, . N. S. & Copur, . S. (0) Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. doi:10.5455/apd.74071