ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients

Şahin Gürkan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Çağla Özdemir, Bengisu Çatlı, Şafak Yalçın Şahiner, Deniz Gürkan, Erol Göka.

Abstract
Objective: The aim of our study is to examine factors associated with involvement in crime in schizophrenia patients. Methods: One hundred and twenty consecutive patients diagnosed with schizophrenia according to DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) were included in the study. Based on their history of crime, the sample was divided into criminal (n=60) and non-criminal (n=60) groups. Sociodemographic Data Form, Positive and Negative Symptom Scale (PANSS), Psychopaty Checklist-revised (PCL-R) and Buss-Warren Aggression Questionnarie (BWAQ) were administered to each patient. Results: The criminal group was older than noncriminal group. It was observed that criminals tend to be more likely to be hospitalized. Smoking and self-harm were more common in criminal group. All PCL-R subscores were higher in criminals than non-criminals, however, PANSS and BWAQ scores were similar in both groups. In criminal group, substance abuse and self-harm were more common in patients involved in multiple crimes. Similarly, all PCL-R subscores and BWAQ-physical aggression subscore were higher in patients involved in multiple crimes. All BWAQ subscores have been shown to correlate positively with PANSS and PCL-R scores in criminal group. Conclusion: In schizophrenia patients, psychopathy, smoking, substance abuse, self-harm were associated with criminal behaviors. Therefore, these factors needs to be recognized as a formal and essential aspect of clinical management.

Key words: Schziophrenia, Crime, Psychopathy, AgressionSuç işlemiş ve işlememiş şizofreni hastalarının sosyodemografik verileri, psikopati ve saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, şizofreni hastalarında suça karışmayla ilişkili etkenlerin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya, DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı) ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş ardışık 120 hasta alınmıştır. Hastaların suç öykülerine göre örneklem suç işleyenler (s=60) ve suç işlemeyenler (s=60) şeklinde ikiye ayrılmıştır. Her hastaya Sosyodemografik Veri Formu, Pozitif ve Negatif Sendrom ölçeği (PANSS), Psikopati Değerlendirme Ölçeği-Revize (PCL-R) ve Buss-Waren Saldırganlık Ölçeği (BWSÖ) uygulan-mıştır. Bulgular: Suç işleyenler suç işlemeyenlerden daha yaşlıdır. Suçluların daha fazla hastaneye yatırılma eğiliminde olduğu görülmüştür. Sigara içme, kendine zarar verme suçlularda daha sıktır. Tüm PCL-R alt puanları suçlularda suç işlemeyenlerden daha yüksektir, ancak PANSS ve BWSÖ puanları iki grupta benzerdir. Suç işleyen grupta, madde kullanımı ve kendine zarar verme yineleyici suçu olanlarda daha yaygındır. Benzer şekilde, tüm PCL-R alt puanları ve BWSÖ-fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanı yineleyici suçu olanlarda daha yüksektir. Suç işleyen grupta, tüm BWSÖ alt puanlarının PANSS ve PCL-R puanlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Şizofreni hastalarında suç işlemeyle psikopati, madde kullanımı, sigara ve kendine zarar verme davranı-şının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu etkenlerin hastaların klinik yaklaşımının resmi ve gerekli bir parçası halinde algılanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Suç, Psikopati, Saldırganlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şahin Gürkan
Articles by Elif Tatlıdil Yaylacı
Articles by Çağla Özdemir
Articles by Bengisu Çatlı
Articles by Şafak Yalçın Şahiner
Articles by Deniz Gürkan
Articles by Erol Göka
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1731
Downloaded: 389
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538


Web Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=6538 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.6538


AMA (American Medical Association) Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Vancouver/ICMJE Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Harvard Style

Gurkan, S., Yaylaci, . E. T., Ozdemir, . C., Catli, . B., Sahiner, . S. Y., Gurkan, . D. & Goka, . E. (2019) [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Turabian Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. 2019. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Chicago Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. "[Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538MLA (The Modern Language Association) Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. "[Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 261-268. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.6538APA (American Psychological Association) Style

Gurkan, S., Yaylaci, . E. T., Ozdemir, . C., Catli, . B., Sahiner, . S. Y., Gurkan, . D. & Goka, . E. (2019) [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]