ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas

Erdi Bahadır, Melek Astar, İrem Anlı.

Abstract
Objective: The aim of this study is to examine the relationships between defence mechanisms and early maladap-tive schemas in terms of childhood traumas. Methods: 500 people, including 308 women and 192 male students from various universities in Istanbul, participated in the study. Demographic Data Form, Defense Style Test, Young Schema Scale Short Form-3 and Childhood Trauma Questionnaire were applied to participants. Results: As a result significant relations were found between the defense mechanisms, early maladaptive schemas and childhood traumas. The effect of presence or absence of trauma experience has a statistically significant effect on develop-ment of defense mechanisms and early maladaptive schemas. Discussion: For psychotherapy of childhood trauma, studying of defense mechanisms and early maladaptive schemes will be useful.

Key words: defence mechanisms, early maladaptive schemas, childhood traumasErken dönem uyumsuz şemaları ile savunma düzenekleri arasındaki ilişkilerin çocukluk çağı travmaları açısından incelenmesi

Ozet
Amaç: Çalışmanın amacı savunma düzenekleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkilerin çocukluk çağı travmaları açısından incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya, İstanbul’daki çeşitli vakıf üniversitelerinden 308 kadın ve 192 erkek öğrenci olmak üzere 500 öğrenci alınmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Savunma Biçimleri Testi, Young Şema Ölçeği Kısa Formu-3 ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği uygulanmıştır. Sonuçlar: Bu çalışmada Savunma düzenekleri, erken dönem uyumsuz şemalar ve çocukluk çağı travmaları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Travma deneyimi olup-olmama durumunun, savunma düzenekleri ve erken dönem uyumsuz şemaların oluşumu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Tartışma: Çocukluk çağı travmalarının psikoterapisinde savunma düzenekleri ve erken dönem uyumsuz şemaların incelenmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: savunma mekanizmaları, erken dönem uyumsuz şemalar, çocukluk çağı travmaları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erdi Bahadır
Articles by Melek Astar
Articles by İrem Anlı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1034
Downloaded: 85


How to Cite this Article
Pubmed Style

Bahadir E, Astar M, Anli I. [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804


Web Style

Bahadir E, Astar M, Anli I. [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=58804 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804


AMA (American Medical Association) Style

Bahadir E, Astar M, Anli I. [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804Vancouver/ICMJE Style

Bahadir E, Astar M, Anli I. [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804Harvard Style

Bahadir, E., Astar, . M. & Anli, . I. (0) [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804Turabian Style

Bahadir, Erdi, Melek Astar, and Irem Anli. 0. [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804Chicago Style

Bahadir, Erdi, Melek Astar, and Irem Anli. "[Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]." Turkish. doi:10.5455/apd.58804MLA (The Modern Language Association) Style

Bahadir, Erdi, Melek Astar, and Irem Anli. "[Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]." Turkish. doi:10.5455/apd.58804APA (American Psychological Association) Style

Bahadir, E., Astar, . M. & Anli, . I. (0) [Investigation of the relationship between early maladaptive schemas and defense mechanisms in the terms of childhood traumas]. Turkish. doi:10.5455/apd.58804