ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students

İbrahim Gündoğmuş, Ayşegül Taşdelen Kul, Deniz Adnan Çoban.

Abstract
Objective: Smartphones have become the most preferred devices of today with the development and widespread use of social media networks. The aim of this study is to determine the relationship between social network usages and sleep quality among university students. Methods: Overall, 1369 university students (791 females and 578 males) were included in the study. In the cross-sectional study with self-report questionnaires [Sociodemographic Questionnaire, Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), and Smartphone Addiction Scale Short Version (SAS-SV)] were utilized. Descriptive and inferential statistics were done. Results: The mean score of SAS-SV and PSQI was calculated based on demographic variables and statistically significant differences were found between the frequ-ency of smartphone change, monthly smartphone bill, smartphone addiction, and sleep quality. It was statistically significant when students’ daily Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Swarm, and Foursquare user’s times were compared with the mean score of SAS-SV and PSQI. Conclusions: In conclusion, our study thought that overuse of smartphones along with social media networks in college students is potentially addictive and will affect sleep quality negatively. It was also discussed which popular social media networks increased smartphone addiction risk and affected sleep quality. Due to the limited number of studies in the literature on this subject, we think that our study will contribute to the field.

Key words: Smartphone Addiction; Social Media Networks; Sleep Quality.Üniversite öğrencilerinde sosyal ağ kullanımı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkisinin araştırılması

Ozet
Amaç: Akıllı telefonlar, sosyal medya ağlarının geliştirilmesi ve yaygın kullanımı ile günümüzün en çok tercih edilen cihazları durumuna geldi. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal ağ kullanımı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya, 1369 üniversite öğrencisi (791 kız, 578 erkek) alındı. Özbildirim türü ölçekler ile yapılan kesitsel çalışmada (Sosyodemografik Veri Formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Versiyonu (ATBÖ-KF)) kullanılmıştır. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler yapıldı. Bulgular: Ortalama ATBÖ-KF ve PUKİ puanı demografik değişkenlere göre hesaplandı ve akıllı telefon değişim sıklığı, aylık akıllı telefon faturası, akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Öğrencilerin günlük Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Swarm ve Foursquare kullanım süreleri ATBÖ-KF ve PUKİ ortalama puanları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamız üniversite öğrencilerinde sosyal medya ağlarıyla birlikte akıllı telefonların aşırı kullanımının potansiyel olarak bağımlılık yaratacağını ve uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini düşündürmüştür. Ayrıca, popüler sosyal medya ağlarının hangilerinin akıllı telefon bağımlılığı riskini artırdığı ve uyku kalitesini etkilediği de tartışıldı. Bu konuda alan yazındaki araştırma sayısının az olması nedeniyle, çalışmamızın alana katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya ağları, uyku kalitesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim Gündoğmuş
Articles by Ayşegül Taşdelen Kul
Articles by Deniz Adnan Çoban
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1141
Downloaded: 364


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gundogmus I, Kul AT, Coban DA. Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 141-148. doi:10.5455/apd.55929


Web Style

Gundogmus I, Kul AT, Coban DA. Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=55929 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.55929


AMA (American Medical Association) Style

Gundogmus I, Kul AT, Coban DA. Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 141-148. doi:10.5455/apd.55929Vancouver/ICMJE Style

Gundogmus I, Kul AT, Coban DA. Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 141-148. doi:10.5455/apd.55929Harvard Style

Gundogmus, I., Kul, . A. T. & Coban, . D. A. (2020) Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 141-148. doi:10.5455/apd.55929Turabian Style

Gundogmus, Ibrahim, Aysegul Tasdelen Kul, and Deniz Adnan Coban. 2020. Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 141-148. doi:10.5455/apd.55929Chicago Style

Gundogmus, Ibrahim, Aysegul Tasdelen Kul, and Deniz Adnan Coban. "Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 141-148. doi:10.5455/apd.55929MLA (The Modern Language Association) Style

Gundogmus, Ibrahim, Aysegul Tasdelen Kul, and Deniz Adnan Coban. "Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 141-148. Print. doi:10.5455/apd.55929APA (American Psychological Association) Style

Gundogmus, I., Kul, . A. T. & Coban, . D. A. (2020) Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 141-148. doi:10.5455/apd.55929