ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients

Derya İren Akbıyık, Berna Arapaslan, Yıldız Yardımcı.

Abstract
Objective:This prospective intervention study is conducted in between November 2016 and October 2018 as a part of Psychosocial Support Program for Breast Cancer Patients by Ankara Mamak Municipality. The aim of the study is to evaluate the effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients. Meth-ods: The study group was created among breast cancer patients diagnosed at least one year ago, by the announce-ment at primary care health centers of Mamak Municipality. The patients were participated at psychodrama therapy groups 3 hours a day and once in a week for 21 weeks. Self-Compassion Scale and Distress Thermometer were applied for three measurements; first at the beginning, second at the end of the group sessions and third at the 18th month after the sessions were completed. Results: Following the psychodrama groups, the levels of distress thermometer obviously decreased and the low levels were protected until the 18 months after the end of the inter-vention at the patients without any additional stressor. Self-compassion scale results were about the same success. Especially the levels of self-kindness subscale increased when the social isolation feelings decrease. Discussion: This study shows that psychodrama has a supportive positive effect on self-compassion and on decreasing distress levels in breast cancer patients.

Key words: Self-Compassion, Psychodrama, Distress, Cancer, Psychosocial Support, Group PsychotherapyMeme kanseri hastalarında psikodrama gruplarının özşefkat ve distres üzerine etkisi

Ozet
Giriş: Bu çalışma Kasım 2016 Ekim-2018 tarihleri arasında, Ankara Mamak Belediyesi, Meme Kanseri Hastalarına Psikososyal Destek Programı kapsamında ileriye dönük bir müdahale çalışması olarak planlanmıştır. Çalışmanın amacı, meme kanseri hastalarında psikodramanın özşefkat ve distres yaşama durumları üzerine etkisini belirlemek-tir. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan çalışmanın örneklemini Ankara Mamak Belediyesi sınırları içinde kalan sağlık merkezlerine duyuru yapılarak davet edilen, en az bir yıl önce meme kanseri tanısı konmuş kadın hastalar oluşturdu. Hastalar 21 hafta boyunca haftada 3 saat, amaca yönelik olarak yarı yapılandırılmış bir program üzerinden sürdürülen psikodrama grup terapisi oturumlarına katıldılar. Gruplara başlamadan hemen önce, grupların bittiği gün ve bitiminden 18 ay sonra üç ölçüm olacak şekilde Özşefkat Ölçeği ve Distres Termometresi uygulandı. Sonuç: Psikodrama gruplarından sonra hastaların distres termometresi sonuçları belirgin olarak azalmış ve çalış-madan 18 ay sonra da (yeni stresör olmayan hastalarda) bu durum korunmuştur. Özşefkat Ölçeği puanlarında da benzer sonuçlara ulaşılmış, özellikle kendine karşı nezaket puanları dikkat çekici şekilde artmış ve sosyal izolasyon hissi azalmıştır. Tartışma: Bu çalışma psikodramanın meme kanseri hastalarında stresi düşürme ve özşefkati güçlendirme yönünde destekleyici bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Özşevkat, psikodrama, distress, kanser, psikososyal destek, grup psikoterapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Derya İren Akbıyık
Articles by Berna Arapaslan
Articles by Yıldız Yardımcı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1116
Downloaded: 139


How to Cite this Article
Pubmed Style

Akbiyik DI, Arapaslan B, Yardimci Y. [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341


Web Style

Akbiyik DI, Arapaslan B, Yardimci Y. [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=54341 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.54341


AMA (American Medical Association) Style

Akbiyik DI, Arapaslan B, Yardimci Y. [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341Vancouver/ICMJE Style

Akbiyik DI, Arapaslan B, Yardimci Y. [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341Harvard Style

Akbiyik, D. I., Arapaslan, . B. & Yardimci, . Y. (2020) [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341Turabian Style

Akbiyik, Derya Iren, Berna Arapaslan, and Yildiz Yardimci. 2020. [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341Chicago Style

Akbiyik, Derya Iren, Berna Arapaslan, and Yildiz Yardimci. "[The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341MLA (The Modern Language Association) Style

Akbiyik, Derya Iren, Berna Arapaslan, and Yildiz Yardimci. "[The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 173-179. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.54341APA (American Psychological Association) Style

Akbiyik, D. I., Arapaslan, . B. & Yardimci, . Y. (2020) [The effect of psychodrama groups on self-compassion and distress in breast cancer patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 173-179. Turkish. doi:10.5455/apd.54341