ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research

Burcu Özkul, Neslihan Partlak Günüşen.

Abstract
Objective: The present study was aimed at determining the prevalence of depressive symptoms in high school students and to investigate the factors affecting these symptoms. Methods: The study was conducted with 755 high schools students aged between 14-18 years. The students were attending an Anatolian high school and a vocational technical Anatolian high school in Izmir and the participation rate was 69.5%. The study data were collected using the sociodemographic characteristics questionnaire and Children’s Depression Inventory. Age, gender, presence of a physical illness, income level, education levels of the parents, occupations of the parents, whether the parents are divorced and presence of physical illness in parents were examined as the affecting factors. The binary logistic regression analysis method was used in the analysis of the data. Results: In this study, the prevalence of depressive symptoms was 41.9%. As the result of binary logistic regression analysis it was found that the risk of depressive symptoms was higher in girls, low-income students, vocational high-school students and mother's physical illnesses. The results of the binary logistic regression analysis demonstrated that the prevalence of depressive symptoms was higher in girls, those whose income level was low, those who were students attending the Vocational Technical Anatolian School and those whose mother’s has physical illnesses. This model used in the study accounted for statistically significant 30% of prevalence of depressive symptoms and the model was able to accurately predict 74.8%the presence of depressive symptoms. Discussion: It was determined that depressive symptoms were common in high school students. Based on the results of the study, it is recommended that students with a high risk of depressive symptoms should be regularly screened for depression, adolescents and their families should be informed about depression, and more depression prevention programs should be held in schools.

Key words: Depression, Adolescence, Epidemiological StudyLise öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığının ve etkileyen etkenlerin incelenmesi: Epidemiyolojik bir araştırma

Ozet
Amaç: Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin depresif belirti yaygınlığını belirlemek ve etkileyen etkenleri incele-mektir. Yöntem: Araştırma 14-18 yaşları arasındaki 755 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Öğrenciler İzmir'deki bir Ana-dolu Lisesi ve bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere iki lisede eğitim görmektedir ve araştırmaya katılım oranı %69.5'tir. Veriler Sosyodemografik Veri Formu ve Çocuk Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Etkileyen etkenler olarak yaş, cinsiyet, fiziksel hastalık varlığı, gelir düzeyi, anne-babanın eğitimi, anne-babanın mesleği, anne-babanın boşanma durumu, anne-babada fiziksel hastalık varlığı gibi değişkenler incelenmiştir. Veri analizinde binary lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar: Bu araştırmada depresif belirti yaygınlığı %41.9 olarak belirlenmiştir. Binary lojistik regresyon analizi sonucunda depresif belirti riskinin kızlarda, gelir düzeyi düşük olanlarda, meslek lisesinde eğitim alan öğrencilerde ve annesinde fiziksel hastalık olanlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Oluşturulan bu modelin depresif belirti yaygınlığının %30'unu istatistiksel olarak anlamlı şekilde açık-ladığı ve modelin depresif belirti görülme durumunu %74.8 oranında doğru tahmin edebildiği saptanmıştır. Tartışma: Lise öğrencilerinde depresif belirtilerin yüksek oranlarda görüldüğü saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, depresif belirti görülme riski yüksek olan öğrencilerin depresyon yönünden düzenli olarak taranması, ergenlere ve ailelerine depresyon belirtileri hakkında bilgi verilmesi ve depresyonun önlenmesine yönelik girişimlerin okullarda yaygınlaştırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ergenlik Dönemi, Epidemiyolojik Araştırma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burcu Özkul
Articles by Neslihan Partlak Günüşen
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1057
Downloaded: 149


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozkul B, Gunusen NP. [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064


Web Style

Ozkul B, Gunusen NP. [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=54064 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.54064


AMA (American Medical Association) Style

Ozkul B, Gunusen NP. [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064Vancouver/ICMJE Style

Ozkul B, Gunusen NP. [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064Harvard Style

Ozkul, B. & Gunusen, . N. P. (2020) [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064Turabian Style

Ozkul, Burcu, and Neslihan Partlak Gunusen. 2020. [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064Chicago Style

Ozkul, Burcu, and Neslihan Partlak Gunusen. "[Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064MLA (The Modern Language Association) Style

Ozkul, Burcu, and Neslihan Partlak Gunusen. "[Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 203-210. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.54064APA (American Psychological Association) Style

Ozkul, B. & Gunusen, . N. P. (2020) [Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epidemiological research]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 203-210. Turkish. doi:10.5455/apd.54064