ISSN 1302-6631
 

Case Report 


The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases

Arif Önder, Aslı Sürer Adanır, Özge Gizli Çoban, Öznur Bilaç, Aziz Kara.

Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by deficits in social interactions and communication, and restricted and stereotypic behaviors. A growing body of evidence has identified metabolic pathways and glutamatergic neuro-transmission affecting oxidative stress levels as potential targets of drug development in autism spectrum disorders. N-acetylcysteine (NAC) is an antioxidant that modulate glutamate and reduce oxidative stress, both associated with the pathophysiology of ASD. N-acetylcysteine has been identified as a potential treatment agent for irritability and self-injurious behaviors in autism. In this case report, we report six cases of autism with severe symptoms of irrita-bility and aggression, two of them responded well to N-acetylcysteine treatment, two of them responded partially and while two did not.

Key words: Autism; irritability; N-AcetylcysteineŞiddetli irritabilite ve saldırganlığı olan otistik çocuklarda N-asetilsistein augmentasyonunun etkinliği ve güvenilirliği: Altı olgu

Ozet
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal-iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanları ile karakterizedir. Gittikçe artan sayıda kanıt, glutamaterjik nörotransmisyonu ve oksidatif stres düzeyle-rini etkileyen metabolik yolları otizm spektrum bozukluklarında ilaç gelişiminin potansiyel hedefleri olarak tanımla-mıştır. N-asetilsistein (NAC), ikisi de OSB'nin patofizyolojisi ile ilişkili olarak glutamatı modüle eden ve oksidatif stre-si azaltan bir antioksidandır. N-asetilsistein, otizmde irritabilite ve kendine zarar verme davranışları için potansiyel bir tedavi ajanı olarak tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda ağır saldırganlık ve irritabilite belirtileri olan altı otizmli hastada N-asetilsistein tedavisi sunulmuştur. Altı olgunun ikisi tedaviye iyi yanıt verirken, diğer ikisinde kısmi yanıt saptanmıştır. İki olgu ise tedaviye yanıt vermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, irritabilite, N-asetilsistein, agresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arif Önder
Articles by Aslı Sürer Adanır
Articles by Özge Gizli Çoban
Articles by Öznur Bilaç
Articles by Aziz Kara
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1192
Downloaded: 161


How to Cite this Article
Pubmed Style

Onder A, Adanir AS, Coban OG, Bilac O, Kara A. The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 218-221. doi:10.5455/apd.53708


Web Style

Onder A, Adanir AS, Coban OG, Bilac O, Kara A. The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=53708 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.53708


AMA (American Medical Association) Style

Onder A, Adanir AS, Coban OG, Bilac O, Kara A. The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 218-221. doi:10.5455/apd.53708Vancouver/ICMJE Style

Onder A, Adanir AS, Coban OG, Bilac O, Kara A. The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 218-221. doi:10.5455/apd.53708Harvard Style

Onder, A., Adanir, . A. S., Coban, . O. G., Bilac, . O. & Kara, . A. (2020) The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 218-221. doi:10.5455/apd.53708Turabian Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Ozge Gizli Coban, Oznur Bilac, and Aziz Kara. 2020. The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 218-221. doi:10.5455/apd.53708Chicago Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Ozge Gizli Coban, Oznur Bilac, and Aziz Kara. "The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 218-221. doi:10.5455/apd.53708MLA (The Modern Language Association) Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Ozge Gizli Coban, Oznur Bilac, and Aziz Kara. "The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 218-221. Print. doi:10.5455/apd.53708APA (American Psychological Association) Style

Onder, A., Adanir, . A. S., Coban, . O. G., Bilac, . O. & Kara, . A. (2020) The efficiency and safety of N-acetylcysteine augmentation in the autistic children with severe irritability and aggression: six cases. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 218-221. doi:10.5455/apd.53708