ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder

Şenay Kılınçel, Ayşe Pınar Vural, Oğuzhan Kılınçel.

Abstract
Objective: This study aims to investigate the two aspects of ToM (social-perceptual and social-cognitive) by comparing patients with major depressive disorder with in adolescents a healthy control group. Methods: The study included 30 adolescent patients with major depression and 31 healthy volunteers matched with patients in terms of age and educational stage. All participants were administered a form for sociodemographic and clinical information and then Kiddie-SADS (Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia), Kovacs Children’s Depression Inventory (CDI), The Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED), Wechsler Intelligence Scale for Chil-dren-Revised (WISC-R), Smarties Test, Ice Cream Van Test, Hinting Test and Eyes Test were performed. Results: ToM deficit was found in patients diagnosed with major depressive disorder. There was a significant difference between the two groups in the parameters of the CDI, SCARED, Ice Cream Van test, Hinting test, and Eyes test. The WISC-R verbal scores of the patients were significantly correlated with the Eyes test. There was a significant relationship between the patients’ depression scale for children and the ice cream van test. Conclusion: In addition to the literature, this study showed us that both dimensions of ToM may be impaired in adolescents with major depression.

Key words: Theory of Mind, adolescent, major depressive disorderMajör depresif bozukluğu olan ergenlerde zihin kuramı bozukluğu

Ozet
Amaç: Bu çalışmada majör depresif bozukluğu olan ergen hastaları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak zihin kuramının (ZK) iki boyutunu (sosyal-algısal ve sosyal-bilişsel) araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Majör depresyo-nu olan 30 ergen hasta ve yaş ve eğitim düzeyi olarak uyumlu 31 sağlıklı gönüllü çalışma kapsamına alındı. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu verildi ve ardından Kiddie-SADS (Duygusal Bozukluklar ve Şizofreni için Çocuk Programı), Kovacs Çocuk Depresyon Envanteri, Çocukluk Kaygılarına İlişkin Bozukluklar Ekranı, Wechsler İstihbarat Çocuk Gözden Geçirilmiş (WISC-R), Smarties Testi, Dondurma Van Testi, Renk-lendirme Testi ve Göz Testi için ölçek uygulandı. Bulgular: Majör depresif bozukluğu olan hastalarda zihin kuramı eksikliği bulundu. Kovacs Çocuk Depresyon Envanteri, Çocukluk Kaygılarına İlişkin Bozukluklar Ekranı, Dondurmalı Kamyon Testi, İma Testi ve Gözler Testlerin sonuçları açısından her iki grubun arasında anlamlı farklılık vardı. Hastaların WISC-R sözel sonuçları ile Gözler test sonuçları arasında anlamlı korelasyon vardı. Hastaların Kovacs Çocuk Depresyon Envanteri ile Dondurmalı Kamyon test sonuçları arasında anlamlı ilişki vardı. Sonuç: Bu çalışma alan yazına ek olarak bize majör depresyonu olan ergenlerde ZK'nın iki boyutunun da bozulabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihin kuramı, ergen, majör depresif bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şenay Kılınçel
Articles by Ayşe Pınar Vural
Articles by Oğuzhan Kılınçel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1046
Downloaded: 120


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kilincel S, Vural AP, Kilincel O. Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 158-164. doi:10.5455/apd.53279


Web Style

Kilincel S, Vural AP, Kilincel O. Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=53279 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.53279


AMA (American Medical Association) Style

Kilincel S, Vural AP, Kilincel O. Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 158-164. doi:10.5455/apd.53279Vancouver/ICMJE Style

Kilincel S, Vural AP, Kilincel O. Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 158-164. doi:10.5455/apd.53279Harvard Style

Kilincel, S., Vural, . A. P. & Kilincel, . O. (2020) Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 158-164. doi:10.5455/apd.53279Turabian Style

Kilincel, Senay, Ayse Pinar Vural, and Oguzhan Kilincel. 2020. Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 158-164. doi:10.5455/apd.53279Chicago Style

Kilincel, Senay, Ayse Pinar Vural, and Oguzhan Kilincel. "Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 158-164. doi:10.5455/apd.53279MLA (The Modern Language Association) Style

Kilincel, Senay, Ayse Pinar Vural, and Oguzhan Kilincel. "Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 158-164. Print. doi:10.5455/apd.53279APA (American Psychological Association) Style

Kilincel, S., Vural, . A. P. & Kilincel, . O. (2020) Theory of mind deficit in adolescents with major depressive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 158-164. doi:10.5455/apd.53279