ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale

Kuntay Arcan, A. Nuray Karancı.

Cited by (3)

Abstract
Objective: This study aimed to adapt and to test the validity and the reliability of the Five-Factor Gambling Motives Scale (GMS) that was developed to explore the gambling motivation variables. It was hypothesized that, as in the original study amusement, excitement, socialization, monetary gains, avoidance factors would emerge from the scale. Methods: The sample consisted of 354 voluntary male participants who were above age 18 and betting in betting terminals, in Istanbul. The internal reliability of the scale was explored by examining the Cronbach’s alpha coefficient. For the validity evaluation South Oaks Gambling Screen, Positive Affect Negative Affect Schedule, and average time devoted to gambling-related affairs were assessed. Results: Factor analysis revealed a four-factor solution in which amusement and excitement factors merged under a single factor. The reliability of the Turkish version of the GMS was supported by the Cronbach’s alpha values found as 0.89, 0.86, 0.79, 0.81, and 0.76 respectively for the whole scale and amusement/excitement, socialization, monetary gains, and avoidance factors whereas the validity of the scale was supported by the significant associations of the factors found with participants’ average time devoted to gambling and gambling severity scores. Discussion: The results of the study were discussed with respect to the necessity for gambling-related Turkish measurement instruments and the four-factor solution of the Turkish form of GMS in the light of the relevant literature.

Key words: gambling, motivation, validity, reliabilityKumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmada kumar oynamayı güdüleyen değişkenleri belirlemek için geliştirilmiş Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin (KONÖ) Türkiye örnekleminde uyarlama çalışmasının yapılması, geçerlilik ve güvenilirliğinin sınanması amaçlanmıştır. Ölçek aracılığı ile özgün çalışmada olduğu gibi eğlenme, heyecanlanma, sosyalleşme, para kazanma, kaçınma içeriğindeki kumar oynama etkenlerinin bulunacağı varsayılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi İstanbul’da, bahis oynanan bayilerde, bahis yapan, 18 yaş ve üzeri, 354 erkek, gönüllü katılımcıdan oluşmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlilik araştırması için South Oaks Kumar Tarama Testi, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve kumar için ayrılan zaman değerlendirilmiştir. Bulgular: Faktör analizi, eğlenme ve heyecanlanma faktörlerinin tek faktörde toplandığı dörtlü çözümün uygun olduğunu ortaya koymuştur. KON֒nün güvenilirliği ölçeğin tümü ve ortaya konan dört faktör olan eğlenme/heyecanlanma, kaçınma, para kazanma ve sosyalleşme için sırasıyla 0.89, 0.86, 0.79, 0.81 ve 0.76 olarak bulunan Cronbach alfa değerleri; geçerliliği ise faktörlerin katılımcıların kumar için ayırdıkları zaman ve kumar oynama şiddeti puanları ile anlamlı düzeyde bulunan ilişkileri ile desteklemiştir. Tartışma: Çalışmanın bulguları, kumar ile ilişkili Türkçe ölçüm araçları gereksinimi ve KON֒nün Türkçe sürümünün dörtlü çözümünün literatüre uygunluğu çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kumar, güdülenme, geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kuntay Arcan
Articles by A. Nuray Karancı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3614
Downloaded: 946
Cited: 3


REFERENCES
-

This Article Cited By the following articles

Problematic Online Betting Among Turkish Adolescents
J Gambl Stud 2019; 35(1): 31.

1
 
Problematic Online Betting Among Turkish Adolescents
J Gambl Stud 2018; (): .

2
 
Investigation of the Relationship Among Fantasy Football Participation Motivation, Consumer Satisfaction and Behavioral Intentions
2018; (): .

3
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431


Web Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=48431 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.48431


AMA (American Medical Association) Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431Vancouver/ICMJE Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited August 18, 2019]; 15(3): 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431Harvard Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci (2014) [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (3), 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431Turabian Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. 2014. [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431Chicago Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. "[Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431MLA (The Modern Language Association) Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci. "[Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.3 (2014), 248-256. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.48431APA (American Psychological Association) Style

Kuntay Arcan, A. Nuray Karanci (2014) [Adaptation, validity, and reliability study of the Five-Factor Gambling Motives Scale]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 248-256. Turkish. doi:10.5455/apd.48431

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]