ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study

Shilpa Suresh Bisen, Yogesh M. Deshpande.

Abstract
Objective: In the era of information technology, internet use is inevitable for mankind. Internet use shows its negative impact when it becomes excessive. The present study intended to determine the prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction (IA) among college students of India. Methods: This study aimed to synthesize findings by assessing the prevalence of IA, psychological correlates of IA and predictors of IA in a large sample of the college students of India. An extensive survey of a randomly selected sample of 1600 college students was conducted during January 2016-April 2017. Internet Addiction Test, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Barratt Impulsivity Scale were employed to collect related data. Results: A comparison of the clinical characteristics of the Internet addict (IAD) and Non Internet addict (N-IAD) groups showed that the score on IA, depression, anxiety and impulsivity were significantly higher in the IAD than in the N-IAD group. Discussion: An extensive survey on a large sample of college students yielded a prevalence of 12.5% in India. The measures of depression, anxiety and impulsivity are significantly correlated to IAD than N-IAD group. This study revealed that risk associated with internet overuse has already become severe hence, implementation of early detection and prevention measures is requisite of mental health professionals in the country.

Key words: Internet addiction; Prevalence; Psychological correlates; Risk factors; Psychiatric co-morbidity.Hindistan'da üniversite öğrencileri arasında yaygınlık, öngörücüler, internet bağımlılığının psikolojik bağıntıları: Kapsamlı bir çalışma

Ozet
Amaç: Bilgi teknolojisi çağında, internet kullanmak kaçınılmazdır. İnternet kullanımı aşırı olduğunda olumsuz etkileri görülür. Bu çalışmanın amacı, Hindistan’da üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığının (IBa) yaygınlığını, belirleyicilerini ve ruhsal bağıntılarını belirlemektir. Yöntem: Bu çalışma, Hindistan’da üniversite öğrencilerinin büyük bir örnekleminde IBa yaygınlığını, IA'nın ruhsal bağıntılarını ve IBa'nın belirleyicilerini değerlendirerek bulgu-ları sentezlemeyi amaçladı. Ocak 2016-Nisan 2017 arasında, rastgele seçilen 1600 üniversite öğrencisine kapsamlı bir anket uygulandı: İnternet Bağımlılığı Testi, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği kullanıldı. Bulgular: İnternet bağımlısı (IB) olan ve internet bağımlısı olmayan (IBD) grupların klinik özellik-lerinin karşılaştırılması, İA, depresyon, anksiyete ve dürtüsellik puanlarının İB'de IBD grubundan anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdi. Tartışma: Büyük bir üniversite öğrencisi örneği ile ilgili yapılan kapsamlı bir anket, Hindistan'da IBa’nın yaygınlığının %12.5 oranında olduğunu göstermiştir. Depresyon, anksiyete ve dürtüsellik ölçümleri, IB grubu ile IBD grubuna göre anlamlı olarak ilişkilidir. Bu çalışma, internet kullanımının aşırı kullanımıyla bağlantılı riskin ciddi bir şekilde ortaya çıktığını ortaya koydu, dolayısıyla erken tanı ve önleme müdahalelerinin uygulanması ruh sağlığı uzmanlarının sorumluluğundadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, yaygınlık, ruhsal bağıntı, risk etkeni, belirleyiciler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Shilpa Suresh Bisen
Articles by Yogesh M. Deshpande
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1105
Downloaded: 139


How to Cite this Article
Pubmed Style

Bisen SS, Deshpande YM. Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 117-123. doi:10.5455/apd.47328


Web Style

Bisen SS, Deshpande YM. Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=47328 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.47328


AMA (American Medical Association) Style

Bisen SS, Deshpande YM. Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 117-123. doi:10.5455/apd.47328Vancouver/ICMJE Style

Bisen SS, Deshpande YM. Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 117-123. doi:10.5455/apd.47328Harvard Style

Bisen, S. S. & Deshpande, . Y. M. (2020) Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 117-123. doi:10.5455/apd.47328Turabian Style

Bisen, Shilpa Suresh, and Yogesh M. Deshpande. 2020. Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 117-123. doi:10.5455/apd.47328Chicago Style

Bisen, Shilpa Suresh, and Yogesh M. Deshpande. "Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 117-123. doi:10.5455/apd.47328MLA (The Modern Language Association) Style

Bisen, Shilpa Suresh, and Yogesh M. Deshpande. "Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 117-123. Print. doi:10.5455/apd.47328APA (American Psychological Association) Style

Bisen, S. S. & Deshpande, . Y. M. (2020) Prevalence, predictors, psychological correlates of internet addiction among college students in India: a comprehensive study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 117-123. doi:10.5455/apd.47328