ISSN 1302-6631
 

Original Research 


Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief

Hatice Yıldız, Güler Cimete.

Abstract
Objective: To establish validity and reliability of the Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) in Turkish popula-tion. Methods: One hundred and fifty-four parents whose infants deceased in the Neonatal Intensive Care Unit of a public hospital formed the sample. The data were collected using TRIG. TRIG was developed by Faschingbauer et al. the measure the intensity of the grief reaction following loss of a loved one. The inventory includes 21 items and two sections. Adaptation of the TRIG to the Turkish included back-translation of the inventory and its lingual and content validity were established by 14 specialists. The 20 items were approved for baby loss. TRIG was applied with 154 parents through telephone calls three months after the death of their infants. The collected data were evaluated by confirmatory factor analysis, 27% extreme-group method, Pearson moments multiplication correlation analysis and Cronbach’s alpha analysis. Results: The results obtained by the confirmatory factor analysis showed the factor patterns for mother and fathers were in accordance with the original inventory. For internal consistency, Cronbach’s α was 0.85, item-total score reliability was 0.28 and 0.37 in two questions, and within the 0.44-0.66 range in others, item-subpart total score reliability ranged between 0.44-0.72 for the ‘past behaviors’ part I and between 0.39 and 0.74 for the ‘present emotional feeling’ part II. The correlation coefficient calculated for the scale-subpart was 0.82 for ‘past behaviors’ part I and 0.94 for ‘present emotional feeling’ part II. Conclusion: The Turkish version of the TRIG is a valid and reliable inventory to evaluate the intensity of grief reaction experienced after loss of a loved one.

Key words: grief process, loss of loved one, inventory, reliability, validityTeksas Düzeltilmiş Yas Ölçeğinin uyarlama çalışması

Ozet
Amaç: Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeğinin (TDYÖ) geçerlilik güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Bir devlet hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde bebeği ölen 154 anne-baba araştırmanın örneklemini oluştur-muştur. Veriler TDYÖ ile toplanmıştır. TDYÖ sevilen birinin ölümünün ardından yaşanan yas reaksiyonunun yoğunluğunu değerlendirmek amacıyla Faschingbauer ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Yirmi madde ve iki bölümden oluşan ölçeğin, geri çeviri yöntemi ile Türkçe uyarlaması, 14 uzman ile dil ve içerik geçerliliği yapılmış, bebek kaybı için 20 maddesi uygun bulunmuştur. TDYÖ, 154 anne-babaya bebeklerinin ölümünden üç ay sonra telefonla görüşülerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi, uç grup yöntemi, Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, Cronbach alfa analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, anne ve babalar için faktör yapılarının özgün ölçek ile benzer olduğunu göstermiştir. İç tutarlık için Cronbach alfa değeri 0.85, madde-toplam puan güvenilirliği iki soruda 0.28 ve 0.37, diğerlerinde 0.44-0.66 arasında; madde-alt bölüm toplam puan güvenilirliği ‘geçmiş davranışlar’ alt bölümünde 0.44-0.72, ‘şimdiki duygu-lar’ alt bölümünde 0.39-0.74 arasında bulunmuştur. Ölçek ile alt bölümlerin uyumu için hesaplanan korelasyon katsayısı ‘geçmiş davranışlar’ alt bölümü için 0.82, ‘şimdiki duygular’ alt bölümü için 0.94 olarak bulunmuştur. Sonuç: TDYÖ Türkçe formu, sevilen birinin ölümünün ardından görülen yas reaksiyonunun yoğunluğunu değer-lendirmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Yas süreci, sevilen birey kaybı, ölçek, geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hatice Yıldız
Articles by Güler Cimete
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6813
Downloaded: 1109
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 30-36. Turkish.


Web Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=4692 [Access: June 24, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 30-36. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2011), [cited June 24, 2019]; 12(1): 30-36. Turkish.Harvard Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete (2011) [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anadolu Psikiyatri Derg, 12 (1), 30-36. Turkish.Turabian Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. 2011. [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 30-36. Turkish.Chicago Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. "[Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]." Anatolian Journal of Psychiatry 12 (2011), 30-36. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete. "[Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]." Anatolian Journal of Psychiatry 12.1 (2011), 30-36. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Hatice Yildiz, Guler Cimete (2011) [Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief ]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 30-36. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]