ISSN 1302-6631
 

Original Research 


The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory

Bora Bostancı, Numan Konuk, Sibel Kıran, Zekeriya Kökrek, Seher Naz Yeni.

Abstract
Objective: There is little research evaluating the personality of epileptic patients dimensionally in the literature. In this study we aimed to evaluate the personality traits of epileptic patients and compare them healthy controls by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI). Methods: Seventy-eight consecutive epileptic outpatients and 85 healthy controls were included. Both groups were given TCI after evaluation by SCID I, SCID II and HAM-D. The data were analyzed with regard the group differences with t test (parametric condition) or Mann- Whitney U tests by using computer program. Results: The epileptic group were found significantly different (p<0.005) regarding TCI parameters; shyness, harm avoidance, persistence, self-forgetfulness, transpersonal identification, spiritual acceptance and self-transcendence. Accordingly, epileptic patients can be defined as pessimistic, fearful, shy, fatigable, lazy, underachiever, pragmatist, unimaginative, controlling, materialistic and possessive individuals compared to the control group. 23% of the epileptic group has had at least one DSM Axis I disorder. The most common diagnose was depression (n=10, 56%). Detected 37% (n=29) DSM-IV Axis II diag-nosis of which 59% (n=17) consisted of cluster C personality disorders within the same group. Discussion: Our results showed that epileptic patients were differentiated with regard the TCI parameters compared to the healthy controls. Our results indicate that epileptics are more fearful, impersistent (easily discouraged) and concrete (lower in ST, less insightful and intuitive). To find out causal relationship between these differentiation and epilep-sy, follow up studies in a larger sample are needed.

Key words: epilepsy, personality disorder, epileptic personality, Temperament and Character InventoryEpilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin Cloninger’in Mizaç ve Karakter Ölçeği ile değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Epilepsi hastalarının kişilik yapısını boyutsal olarak değerlendiren az sayıda araştırma vardır. Bu çalışma-da epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin, kişiliği boyutsal açıdan değerlendirmeye olanak tanıyan Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ) kullanılarak sağlıklı kontrollere göre farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma, 78 epilepsi hastası ve 85 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yürütülen kesitsel, karşılaştırmalı bir araştırmadır. Denekler SCID-I, SCID-II, MKÖ ve HAM-D ölçekleri ile değerlendirildi. Gruplar arasında fark olup olmadığı, parametrik koşullarda t testi ve nonparametrik koşullarda Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Bulgu-lar: Epilepsi grubu ile kontrol grubu arasında (s=85) MKÖ alt ölçekleri bakımından; zarardan kaçınma, yabancı-lardan çekinme, sebat etme, amaçlılık, beceriklilik, kendini aşma, kendilik kaybı, kişiler ötesi özdeşim ve manevi kabullenme skorlarında anlamlı farklılık bulundu (p<0.005). Buna göre epilepsi hastaları kontrollere göre karam-sar, sakıngan, utangaç, bitkin, tembel, elde ettiğiyle yetinen, faydacı, amaçlı, beceriksiz, hayal gücü kıt, aşırı denetimli, materyalistik ve paylaşımcı olmayan bireyler olarak tanımlanabilir. Epilepsi grubunda %23 oranında I. eksen tanısı saptandı. En sık saptanan bozukluk majör depresyondu (s=10, %56). Aynı grupta %37 (s=29) sıklı-ğında saptanan DSM-IV II. eksen kişilik bozukluklarının %59’unu (s=17) C kümesi kişilik bozuklukları oluşturmak-taydı. Tartışma: Araştırmamızın sonucunda epilepsi hastalarının kontrollere göre MKÖ parametreleri açısından farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur. Bu farklılıkların epilepsi hastalığıyla nedensel ilişkisini saptamaya yönelik daha büyük hasta serilerinde yapılacak izlem çalışmalarına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, kişilik bozukluğu, epileptik kişilik, Mizaç ve Karakter Ölçeği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Bora Bostancı
Articles by Numan Konuk
Articles by Sibel Kıran
Articles by Zekeriya Kökrek
Articles by Seher Naz Yeni
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5207
Downloaded: 1132
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 13-23. Turkish.


Web Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=4690 [Access: May 22, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 13-23. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2011), [cited May 22, 2019]; 12(1): 13-23. Turkish.Harvard Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni (2011) [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg, 12 (1), 13-23. Turkish.Turabian Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. 2011. [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 13-23. Turkish.Chicago Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. "[The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]." Anatolian Journal of Psychiatry 12 (2011), 13-23. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni. "[The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]." Anatolian Journal of Psychiatry 12.1 (2011), 13-23. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Bora Bostanci, Numan Konuk, Sibel Kiran, Zekeriya Kokrek, Seher Naz Yeni (2011) [The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 13-23. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]