ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report

Özlem Ergin, Zeynep Set.

Abstract
One of the most widely used projective test is Rorschach Inblot Test. Apart from the psychoanalytic interpretation and interpretation of the test based on psychometric scoring there are also interpretations based on different theoretical background. One of these is the interpretation of the Rorschach test from an existential perspective. There are examples of Rorschach Inkblot Test which has interpretation on existential perspective especially with cancer patient. While existential concerns may be experienced in people who are at risk of death due to an illness, interpreting the Rorschach test from an existential perspective provides useful information to examine the mental state of individuals towards this disease. Therefore, this research is about a Rorschach Inkblot Test report from an existential perspective which applied to the young adult who was diagnosed with Human Immunodeficiency Virus Infection (HIV).

Key words: Rorschach Test, Existentialism, projective techniques, HIV, interpretationHIV pozitif bir genç yetişkinde varoluşsal temelde Rorschach Mürekkep Lekesi Testi uygulaması: Bir olgu sunumu

Ozet
Günümüzde en çok kullanılan yansıtmalı testlerden biri Rorschach Mürekkep Lekesi Testidir. Testin psikometrik puanlamaya dayanan ve psikanalitik yorumu dışında farklı kuramsal temellere dayanan yorumları da vardır. Bunlar-dan biri Rorschach testinin varoluşsal açıdan yorumlanmasıdır. Özellikle kanser hastalarıyla yapılan uygulamaların-da varoluşsal temelde yorumlama örneklerine rastlanmaktadır. Bir hastalık nedeniyle ölüm riski ile karşılaşan kişiler-de varoluşsal kaygıların yaşanabileceği bilinirken, kişilerin bu hastalık karşısındaki ruhsal durumunu incelemek için Rorschach testinin varoluşsal açıdan yorumlanması faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada insan immun yetmezlik virüsü (HIV) tanısı konmuş bir genç yetişkinde varoluşsal temelde Rorschach Mürekkep Lekesi Testi uygulamasına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rorschach Testi, Varoluşçuluk, projektif teknikler, HIV, yorumlama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem Ergin
Articles by Zeynep Set
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1281
Downloaded: 212


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ergin O, Set Z. [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664


Web Style

Ergin O, Set Z. [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=45664 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.45664


AMA (American Medical Association) Style

Ergin O, Set Z. [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664Vancouver/ICMJE Style

Ergin O, Set Z. [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(1): 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664Harvard Style

Ergin, O. & Set, . Z. (2020) [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664Turabian Style

Ergin, Ozlem, and Zeynep Set. 2020. [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664Chicago Style

Ergin, Ozlem, and Zeynep Set. "[Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664MLA (The Modern Language Association) Style

Ergin, Ozlem, and Zeynep Set. "[Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 101-106. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.45664APA (American Psychological Association) Style

Ergin, O. & Set, . Z. (2020) [Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 101-106. Turkish. doi:10.5455/apd.45664