ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Influence of regional differences in substance use disorders

Ayşegül Koç, Burcu Rahşan Erim, Mehmet Hamid Boztaş.

Abstract
Objective: In this study, it was planned to determine regional differences in terms of sociodemographic and clinical features of patients with substance use disorder. Methods: The files of 557 patients diagnosed with substance dependence between January 2016 and June 2016 were retrospectively reviewed. Age, education, marital status, number of hospital admissions, type of substance used, duration of substance use, province and geographical region of the patients were evaluated. Results: The mean age of 557 patients was 27.73±8.33 and 97.1% were male, 65.7% were primary school graduates and 42.4% were single. Of the patients, 63.2% were living in the Western Black Sea (WBS), 15.4% in the Central Anatolia (CA), 13.1% in the Marmara region (MR) and 8.3% in other regions. The most common multiple substance was used mostly cannabis (Cn) except CA. The age at onset of substance was the lowest on MR (8-15 years). In all regions, a request for voluntary treatment was more than the other forms of referral. The rate of detainees/convicts is lower in the WBS compared to other regions. There was no significant difference between the mean duration of substance use, age and number of applications in terms of geographical regions. Discussion: When the results of this study were evaluated together with the previous studies, it indicates that the substance used and the age of onset differed not only between the regions experienced but also within the same region over the years. Regional differences may require the use of different strategies to combat substance abuse. Therefore, such studies should be repeated at regular intervals and new monitoring tools should be used.

Key words: Substance abuse, addiction, regional.Madde kullanım bozukluğunda bölgesel farklılıkların etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada madde kullanım bozukluğu hastalarının sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından bölge-sel farklılıkların belirlenmesi planlanmıştır. Yöntem: 2016 Ocak-2018 Haziran tarihleri arasında 557 madde bağımlı-lığı hastasının dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, eğitim, medeni durum, hastaneye başvu-ru sayısı, kullanılan madde çeşidi, madde kullanım süresi, yaşadığı il ve coğrafi bölge değerlendirilmiştir. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 27.73±8.33 ve %97.1 i erkek, %65.7’si ilköğretim mezunu, %42.4’ü bekardı. Hastaların %63.2’si Batı Karadeniz (BKB), %15.4’ü İç Anadolu (İAB), %13.1’i Marmara Bölgesi (MB), %8.3’ü diğer bölgelerde yaşıyordu. İAB’de en sık çoklu madde (ÇM) kullanılırken, diğer tüm bölgelerde en sık kannabis (Kn) kullanılıyordu. En düşük maddeye başlangıç yaşı MB’de yaşayanlardaydı (aralık: 8-15 yaş). İlk kez tedaviye başvurma oranı en fazla BKB’de (%70), en düşük MB’deydi (%54). Tüm bölgelerde kendi isteği ile tedavi başvurusu diğer başvuru şekillerine göre daha fazlaydı. Tutuklu/hükümlü oranı ise BK’de diğer bölgelere göre düşüktür. Yaşanılan coğrafi bölgeler arasında ortalama madde kullanım süresi, ortalama yaş, ortalama başvuru sayısı açısından fark yoktu. Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları daha önce yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde kullanılan madde-nin ve başlangıç yaşının sadece yaşanan bölgeler arasında değil, aynı bölgede yıllar içinde de farklılaştığına işaret etmektedir. Bölgesel farklılıklar madde bağımlılığı ile mücadelede farklı stratejiler kullanılmasını gerektirebilir. Bu nedenle bu tip araştırmalar belli aralıklarla yinelenmeli, yeni izleme araçları kullanılmalıdır

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, bağımlılık, bölgesel


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşegül Koç
Articles by Burcu Rahşan Erim
Articles by Mehmet Hamid Boztaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1226
Downloaded: 157


How to Cite this Article
Pubmed Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771


Web Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=44771 [Access: January 20, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.44771


AMA (American Medical Association) Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Vancouver/ICMJE Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited January 20, 2020]; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Harvard Style

Koc, A., Erim, . B. R. & Boztas, . M. H. (2020) [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Turabian Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. 2020. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Chicago Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. "[Influence of regional differences in substance use disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771MLA (The Modern Language Association) Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. "[Influence of regional differences in substance use disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 61-69. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.44771APA (American Psychological Association) Style

Koc, A., Erim, . B. R. & Boztas, . M. H. (2020) [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 27 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 12 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 10 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]