ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study

Ersin Uygun, Rümeysa Betül Cebeci, Esra Özsoy, Şevval Başar, Burcu Rahşan Erim, Nurettin Şahap Erkoç, Nurettin Şahap Erkoç.

Abstract
Objective: Psychological resilience (PR) is a risk factor that is associated with onset of disease, quality of life, and prognosis in bipolar disorder (BD). There are variables that can affect PR positively and negatively; one of them is perceived social support (PSS). The aim of this study was to examine this relationship. Methods: The Multidimensi-onal Scale of PSS, Adult PR Scale, and Data Collection Form were requested from 90 patients with bipolar I disorder in the euthymic stage and 30 controls who were matched for age, gender, marital status, and level of education. Results: PSS and PR scores were significantly lower in the bipolar group than in the control group. In the control group, only the family subscale of PSS was significantly correlated with PR, while both the family and friend subscales were significantly associated with PR in the bipolar group. In a regression analysis which considered PR as an independent variable, the family and friend subscales of PSS and age at onset were significant. Conclusion: Family therapy and peer support groups in addition to medical therapy in BD may contribute positively to prognosis. In addition, training modules to develop PR for BD patients with risk factors such as childhood trauma and early onset would improve prognosis.

Key words: Bipolar disorder, perceived social support, resilienceBipolar bozuklukta algılanan sosyal destek ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin araştırılması: kesitsel bir çalışma

Ozet
Amaç: Ruhsal dayanıklılık (RD), bipolar bozuklukta (BB) hastalık başlangıcı, yaşam kalitesi ve prognoz ile ilişkili bir risk etkenidir. RD’yi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler vardır ve bunlardan biri algılanan sosyal destektir (ASD). Çalışmanın amacı BB hastalarında RD ile ASD arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Ötimik evredeki BB I hastası 90 kişi ile yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim açısından eşleştirilmiş 30 kişiden oluşan kontrol grubuna çok boyutlu ASD Ölçeği, Yetişkin RD Ölçeği ile Veri Toplama Formu verilmiştir. Bulgular: ASD ve RD puanları BB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Kontrol grubunda ASD ölçeğinin aile alt boyutu RD ile anlamlı korelasyon gösterirken, BB grubunda hem aile, hem de arkadaş alt ölçekleri anlamlı korelasyon gösterdi. RD'nin bağımsız değişken alındığı regresyon analizinde ASD'nin aile ve arkadaş alt ölçekleri, hastalık başlangıç yaşı ile geçmişte intihar girişimi öyküsü varlığı anlamlı bulundu. Sonuç: BB’de ilaç tedavisine ek olarak aile terapisi ve akran destek grupları prognoza olumlu katkıda bulunabilir. Ek olarak, çocukluk çağı travması, intihar girişimi öyküsü ve erken başlangıç gibi risk etkenleri olan BB hastaları için RD’yi geliştirmeye yönelik ruhsal eğitim modüllerinin prognoza olumlu katkıları olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, algılanan sosyal destek, ruhsal dayanıklılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ersin Uygun
Articles by Rümeysa Betül Cebeci
Articles by Esra Özsoy
Articles by Şevval Başar
Articles by Burcu Rahşan Erim
Articles by Nurettin Şahap Erkoç
Articles by Nurettin Şahap Erkoç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1262
Downloaded: 228


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293


Web Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=44293 [Access: January 20, 2020]. doi:10.5455/apd.44293


AMA (American Medical Association) Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293Vancouver/ICMJE Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited January 20, 2020]; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293Harvard Style

Uygun, E., Cebeci, R. B., Ozsoy, E., Basar, S., Erim, B. R., Erkoc, N. S., Erkoc, N. S. & (2020) Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293Turabian Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . 2020. Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293Chicago Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . "Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 37-44. doi:10.5455/apd.44293MLA (The Modern Language Association) Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . "Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 37-44. Print. doi:10.5455/apd.44293APA (American Psychological Association) Style

Uygun, E., Cebeci, R. B., Ozsoy, E., Basar, S., Erim, B. R., Erkoc, N. S., Erkoc, N. S. & (2020) Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 27 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 12 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 10 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]