ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study

Ersin Uygun, Rümeysa Betül Cebeci, Esra Özsoy, Şevval Başar, Burcu Rahşan Erim, Nurettin Şahap Erkoç, Nurettin Şahap Erkoç.

Abstract
Objective: Psychological resilience (PR) is a risk factor that is associated with onset of disease, quality of life, and prognosis in bipolar disorder (BD). There are variables that can affect PR positively and negatively; one of them is perceived social support (PSS). The aim of this study was to examine this relationship. Methods: The Multidimensi-onal Scale of PSS, Adult PR Scale, and Data Collection Form were requested from 90 patients with bipolar I disorder in the euthymic stage and 30 controls who were matched for age, gender, marital status, and level of education. Results: PSS and PR scores were significantly lower in the bipolar group than in the control group. In the control group, only the family subscale of PSS was significantly correlated with PR, while both the family and friend subscales were significantly associated with PR in the bipolar group. In a regression analysis which considered PR as an independent variable, the family and friend subscales of PSS and age at onset were significant. Conclusion: Family therapy and peer support groups in addition to medical therapy in BD may contribute positively to prognosis. In addition, training modules to develop PR for BD patients with risk factors such as childhood trauma and early onset would improve prognosis.

Key words: Bipolar disorder, perceived social support, resilienceBipolar bozuklukta algılanan sosyal destek ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin araştırılması: kesitsel bir çalışma

Ozet
Amaç: Ruhsal dayanıklılık (RD), bipolar bozuklukta (BB) hastalık başlangıcı, yaşam kalitesi ve prognoz ile ilişkili bir risk etkenidir. RD’yi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler vardır ve bunlardan biri algılanan sosyal destektir (ASD). Çalışmanın amacı BB hastalarında RD ile ASD arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Ötimik evredeki BB I hastası 90 kişi ile yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim açısından eşleştirilmiş 30 kişiden oluşan kontrol grubuna çok boyutlu ASD Ölçeği, Yetişkin RD Ölçeği ile Veri Toplama Formu verilmiştir. Bulgular: ASD ve RD puanları BB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Kontrol grubunda ASD ölçeğinin aile alt boyutu RD ile anlamlı korelasyon gösterirken, BB grubunda hem aile, hem de arkadaş alt ölçekleri anlamlı korelasyon gösterdi. RD'nin bağımsız değişken alındığı regresyon analizinde ASD'nin aile ve arkadaş alt ölçekleri, hastalık başlangıç yaşı ile geçmişte intihar girişimi öyküsü varlığı anlamlı bulundu. Sonuç: BB’de ilaç tedavisine ek olarak aile terapisi ve akran destek grupları prognoza olumlu katkıda bulunabilir. Ek olarak, çocukluk çağı travması, intihar girişimi öyküsü ve erken başlangıç gibi risk etkenleri olan BB hastaları için RD’yi geliştirmeye yönelik ruhsal eğitim modüllerinin prognoza olumlu katkıları olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, algılanan sosyal destek, ruhsal dayanıklılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ersin Uygun
Articles by Rümeysa Betül Cebeci
Articles by Esra Özsoy
Articles by Şevval Başar
Articles by Burcu Rahşan Erim
Articles by Nurettin Şahap Erkoç
Articles by Nurettin Şahap Erkoç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1402
Downloaded: 270


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293


Web Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=44293 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.44293


AMA (American Medical Association) Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293Vancouver/ICMJE Style

Uygun E, Cebeci RB, Ozsoy E, Basar S, Erim BR, Erkoc NS, Erkoc NS, . Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(1): 37-44. doi:10.5455/apd.44293Harvard Style

Uygun, E., Cebeci, R. B., Ozsoy, E., Basar, S., Erim, B. R., Erkoc, N. S., Erkoc, N. S. & (2020) Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293Turabian Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . 2020. Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293Chicago Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . "Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 37-44. doi:10.5455/apd.44293MLA (The Modern Language Association) Style

Uygun, Ersin, Rumeysa Betul Cebeci, Esra Ozsoy, Sevval Basar, Burcu Rahsan Erim, Nurettin Sahap Erkoc, Nurettin Sahap Erkoc, and . "Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 37-44. Print. doi:10.5455/apd.44293APA (American Psychological Association) Style

Uygun, E., Cebeci, R. B., Ozsoy, E., Basar, S., Erim, B. R., Erkoc, N. S., Erkoc, N. S. & (2020) Investigation of the relationship between perceived social support and psychological resilience in bipolar disorder: a cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 37-44. doi:10.5455/apd.44293