ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017

Mehmet Çakıcı, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz, Ayhan Eş.

Abstract
Objective: Present study compares the results of research on substance use prevalence in the TRNC in 2017 with the data of 2003, 2008, 2013 and 2015 researches, and examined the current attitudes towards substance use in the TRNC. Methods: The universe of this study consists of individuals aged 18-65 years living in the TRNC. The sample of 1000 people was determined by stratified random sampling method considering the age, sex and geographical region quotations. The data was collected in May and June 2017. The study's questionnaire was conducted by the Council of Europe's ‘Model Europe Survey’ and the ‘Attitude Scale for Individuals Who Use Addictive Substances’. Substance use prevalence data are given in comparison with the surveys conducted in 2003 (825 people), 2008 (804 people), 2013 (1040 people) and 2015 (994 people) using the same questionnaire. Findings: The rate of smoking at least once in life was 60.9%, the frequency of alcohol use was 63.5%, the rate of use of any other psychoactive substance (OPD) was 14.9% and the rate of illegal substance use was 11.7%. Cannabis and synthetic cannabinoid are the most commonly used illegal substances. Being male, being young, being born in Turkey, living alone, finding religious insignificant, use of alcohol-tobacco and being drunk have been identified as risk factors for the use illegal substances. Individuals who do not use substance have been found to be hesitant to communicate, live together or establish friendship with substance users and found to perceive substance users as dangerous. Conclusions: The results of the study show that the use of illegal substances is an important problem that increased rapidly in the TRNC between 2003 and 2017. As a result of the study, it was revealed that the positive and negative attitudes towards substance use should be taken into account when preparing preventive programs.

Key words: Psychoactive substance use, Prevalence, Risk factors, Attitude.KKTC’de erişkin bireylerde psikoaktif madde kullanımının yaygınlığı, risk etkenleri ve madde kullanımına yönelik tutumların incelenmesi, 2003-2017

Ozet
Amaç: Bu çalışmada 2017 yılında yapılan KKTC’de madde kullanım yaygınlığı araştırma sonuçları 2003, 2008, 2013 ve 2015 araştırma verileri ile karşılaştırılarak KKTC’deki madde kullanımının seyri ve madde kullanımına yönelik tutumlar incelenmiştir. Yöntem: Bu çalışmanın evreni KKTC’de yaşayan, 18-65 yaşları arasındaki bireyler-dir. Bin kişilik örneklem yaş, cinsiyet ve coğrafi bölge kotaları göz önüne alınarak çok tabakalı rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler Mayıs-Haziran 2017 tarihlerinde toplanmıştır. Çalışmada Avrupa Konseyi’nin ‘Model Avrupa Anketi’ ve ‘Bağımlılık Yapıcı Maddeleri Kullanan Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Madde yaygınlık verileri benzer yöntemle yapılan ve aynı anket formunun kullanıldığı 2003 (825 kişi), 2008 (804 kişi) 2013 (1040 kişi) ve 2015 (994 kişi) yıllarında yapılmış araştırmalarla karşılaştırılarak verilmiştir. Bulgular: Çalışmada yaşam boyu en az bir kez sigara içme oranı %60.9, alkol kullanma oranı %63.5, yaşam boyu herhangi bir diğer psikoaktif madde (DPM) kullanma oranı %14.9 ve yasa dışı madde kullanma oranı %11.7 olarak bulun-muştur. Esrar ve sentetik kannabinoidin en çok kullanılan yasa dışı maddeler olduğu görülmüştür. Yasa dışı madde kullanımında erkek olmak, genç olmak, Türkiye doğumlu olmak, yalnız yaşamak, dini önemsiz bulmak, sigara-alkol kullanmak ve sarhoş olmak risk etkenleri olarak belirlenmiştir. Madde kullanmayan bireylerin, madde kullanan kişiler ile iletişim kurmaktan çekindikleri, ev arkadaşlığı veya arkadaşlık ilişkisi kurmak istemedikleri ve madde kullanan bireyleri tehlikeli olarak algıladıkları saptanmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonuçları, yasa dışı madde kullanımının 2003-2017 yılları arasında KKTC’de hızla artan önemli bir sorun olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda madde kullanımına yönelik daha olumlu ve olumsuz tutumların önleme programları hazırlanırken dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif Madde Kulanımı, Yaygınlık, Risk Faktörleri, Tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Asra Babayiğit
Articles by Meryem Karaaziz
Articles by Ayhan Eş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1748
Downloaded: 459
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cakici M, Babayigit A, Karaaziz M, Es A. [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372


Web Style

Cakici M, Babayigit A, Karaaziz M, Es A. [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=4372 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.4372


AMA (American Medical Association) Style

Cakici M, Babayigit A, Karaaziz M, Es A. [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372Vancouver/ICMJE Style

Cakici M, Babayigit A, Karaaziz M, Es A. [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372Harvard Style

Cakici, M., Babayigit, . A., Karaaziz, . M. & Es, . A. (2019) [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372Turabian Style

Cakici, Mehmet, Asra Babayigit, Meryem Karaaziz, and Ayhan Es. 2019. [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372Chicago Style

Cakici, Mehmet, Asra Babayigit, Meryem Karaaziz, and Ayhan Es. "[Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372MLA (The Modern Language Association) Style

Cakici, Mehmet, Asra Babayigit, Meryem Karaaziz, and Ayhan Es. "[Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 277-286. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.4372APA (American Psychological Association) Style

Cakici, M., Babayigit, . A., Karaaziz, . M. & Es, . A. (2019) [Prevalence of psychoactive substance use, risk factors and investigation of attitudes towards substance use among adult population in TRNC, 2003-2017]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 277-286. Turkish. doi:10.5455/apd.4372

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]