ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms

Taşkın Özdeş, Gökhan Oral, Nergis Cantürk, Bahadır Kumral, Zerrin Erkol.

Abstract
Objective: In this study, it is aimed to evaluate the individuals who were accused of committing crime by means of firearms in terms of their competency to stand trial and to discuss preventive measures can be taken in order to reduce such crimes. Methods: The survey form that was prepared for this purpose applied to 50 subjects that accepted to interview out of accused persons, who were forwarded to Forensic Medicine Institution 4th Expertise Committee by court of law with accusation of committing crimes by means of firearms, to be evaluated in terms of their competency to stand trial. Results: 48 of the subjects (96%) were male, 28 of them (56%) were between 21 and 40 years old. It is determined that 36 of the subjects (72%) were married, 27 of them (54%) committed crime by using short-barreled weapons and 33 of them (66%) used unregistered firearms. It was claimed that 35 of the subjects (70%) had committed murder, nine of them (18%) had committed attempted murder. It was observed that 12 of the murders (24%) occurred as spouse-killing, 12 of the subjects (24%) had criminal records. It was determined as a result of evaluation conducted by the Committee that 22 subjects (44%) did not have competency to stand trial. Six of the subjects (27%) with no competence to stand trial possessed gun license. Discussion: Determining the profiles of perpetrators who commits crimes by using firearms will be instructive to prevent these kinds of assaults. Psychiatric examination of who applies for a gun license presents great importance in terms of evaluating riskiness criteria. Assuring societal awareness by ensuring support of Civil Society Organizations and mass media, and encouraging disarmament are other side of the issue. Furthermore, issuing firearm licenses in specialized agencies will lay the groundwork for more scientific and standardized practice.
Key words:

Key words: firearms, gun license, forensic psychiatric examinationAteşli silah kullanarak suç işleyen sanıkların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, ateşli silah ile suç işlediği iddia edilen bireylerin ceza ehliyeti yönünden değerlendirilmesi ve bu tür suçların azaltılması yönünde alınabilecek önlemlerin tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla hazırlanan anket formu, ateşli silahla suç işlediği iddia edilen ve mahkemeler tarafından Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’na ceza ehliyeti olup olmadığı yönünde değerlendirilmesi amacıyla gönderilen olgular içerisinde görüşmeyi kabul eden 50 olguya uygulanmıştır. Sonuçlar: Olguların 48’i (%96) erkek olup, 28 olgu (%56) 21-40 yaş arasında idi. Otuz altı olgu (%72) evli olup, 27 olgunun (%54) kısa namlulu silah kullanarak suç işlediği, 33 olgunun (%66) kullandığı ateşli silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Olguların 35’inin (%70) adam öldürme, dokuzunun (%18) insan yaralama veya insan öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediği iddia edilmekteydi. Cinayetlerin 12’sinin (%24) eş öldürme şeklinde meydana geldiği, 12 olgunun (%24) sabıkalı olduğu görüldü. Kurulda yapılan değerlendirme sonucunda 22 olgunun (%44) ceza ehliyetinin olmadığı kararına varıldı. Ceza ehliyeti olmadığına karar verilen olgulardan altısının (%27) silah ruhsatının bulunduğu dikkati çekti. Tartışma: Ateşli silah kullanımı ile suç işleyen saldırganların profillerinin belirlenmesi, bu tip saldırıların önlenmesinde yol gösterici olacaktır. Ruhsat almak isteyen kişilerin psikiyatrik muayenesi, tehlikelilik ölçütlerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Konunun diğer ayağını sivil toplum kuruluşları ve medyanın da desteği sağlanarak konu hakkında toplumun bilinçlenmesinin sağlanması, silahsızlanmanın özendirilmesi oluşturmaktadır. Diğer yönden, silah ruhsatının bu konuda özelleşmiş merkezlerde verilmesi, daha bilimsel ve standardize bir uygulamaya zemin hazırlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silahlar, silah ruhsatı, adli psikiyatrik muayene


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Taşkın Özdeş
Articles by Gökhan Oral
Articles by Nergis Cantürk
Articles by Bahadır Kumral
Articles by Zerrin Erkol
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3544
Downloaded: 810
Cited: 0


REFERENCES
-

How to Cite this Article
Pubmed Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507


Web Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=43507 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.43507


AMA (American Medical Association) Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507Vancouver/ICMJE Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited August 18, 2019]; 15(3): 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507Harvard Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol (2014) [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (3), 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507Turabian Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. 2014. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507Chicago Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. "[The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507MLA (The Modern Language Association) Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol. "[The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.3 (2014), 230-237. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.43507APA (American Psychological Association) Style

Taskin Ozdes, Gokhan Oral, Nergis Canturk, Bahadir Kumral, Zerrin Erkol (2014) [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 230-237. Turkish. doi:10.5455/apd.43507

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]