ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals

Seher Sirin , Aslihan Polat, Firdevs Alioğlu.

Abstract
Objectives: This study investigates voice-related gender dysphoria and its impact on quality of life in hormone-naïve trans male individuals. Methods: The study was conducted by the Gender Dysphoria Clinic and Voice Clinic of a tertiary hospital referral center. Seventeen hormone naïve trans males referred to Voice Clinic and completed all the scales in a single sitting were included. Voice Handicap Index-10, Voice-Related Quality of Life, Transsexual Voice Questionnaire, and Self-Perception of Voice Masculinity Scale were used to assess voice-related gender dysphoria and quality of life. Results: Voice-related measures scores were seen to be significantly adversely af-fected in the pretreatment period when compared with normative data. All the three instruments showed a signifi-cantly strong correlation with each other. The voice-related quality of life showed an increasing trend in accordance with the current self-perception of voice masculinity. This group's future voice desire showed variation among individuals. Discussion: Trans male individuals cannot be considered as a homogeneous group in terms of voice gender perception and expectation. Considering the heterogeneity, individually tailored management strategies should be established. Voice-related gender dysphoria should be evaluated and managed carefully from the very beginning for treatment-seeking trans male individuals

Key words: Trans, Transmasculine, Transgender, Voice, Quality of Life, Gender Dysphoria, Trans maleSesle ilişkili cinsiyet disforisi: Hormon-naif trans erkek bireylerde yaşam kalitesi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada hormon-naif trans erkek bireylerin sesle ilişkili cinsiyet disforisi ve yaşam kalitesine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma üçüncü basamak referans merkezi olan bir üniversite hastanesinin Cinsiyet Disforisi ve Ses Kliniğinde ortak olarak yürütüldü. Değerlendirme ölçeklerini aynı oturumda tamamlayan 17 hormon-naif trans erkek birey çalışmaya alındı. Sesle ilişkili cinsiyet disforisi ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Ses Handikap Endeksi-10, Sesle-İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği, Transseksüel Ses Ölçeği ve Sesin Erkeksiliğini Algısal Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Normatif veriler ile karşılaştırıldığında, sesle ilişkili ölçek toplam puanlarının istatistiksel yönden anlamlı düzeyde olumsuz etkilendiği görüldü. Üç ölçeğin birbirleriyle güçlü ilişkisinin olduğu bulundu. Sesle ilişkili yaşam kalitesi, mevcut ses erkeksiliği algısına uygun olarak artan bir eğilim göster-mekteydi. Bu grubun gelecekteki ses beklentisinin bireyler arasında farklılık gösterdiği saptandı. Tartışma: Trans erkek bireyler, ses cinsiyet algısı ve beklenti açısından homojen bir grup olarak kabul edilememelidir. Heterojenliği göz önünde bulundurularak, kişiye özel yönetim stratejileri oluşturulmalıdır. Sesle ilişkili cinsiyet disforisi, tedavi arayışında olan trans erkek bireyler için, cinsiyet geçiş sürecinin en başından itibaren dikkatle değerlendirilmeli ve yönetilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Trans, transmaskülen, trans cinsiyet, ses, yaşam kalitesi, cinsiyet disforisi, trans erkek


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Seher Sirin
Articles by Aslihan Polat
Articles by Firdevs Alioğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1389
Downloaded: 272


How to Cite this Article
Pubmed Style

SS, Polat A, FA, . Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 53-60. doi:10.5455/apd.41947


Web Style

SS, Polat A, FA, . Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=41947 [Access: January 20, 2020]. doi:10.5455/apd.41947


AMA (American Medical Association) Style

SS, Polat A, FA, . Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 53-60. doi:10.5455/apd.41947Vancouver/ICMJE Style

SS, Polat A, FA, . Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited January 20, 2020]; 21(1): 53-60. doi:10.5455/apd.41947Harvard Style

, S. S. ., Polat, A., , F. A. & (2020) Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 53-60. doi:10.5455/apd.41947Turabian Style

, Seher Sirin , Aslihan Polat, Firdevs Alioglu, and . 2020. Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 53-60. doi:10.5455/apd.41947Chicago Style

, Seher Sirin , Aslihan Polat, Firdevs Alioglu, and . "Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 53-60. doi:10.5455/apd.41947MLA (The Modern Language Association) Style

, Seher Sirin , Aslihan Polat, Firdevs Alioglu, and . "Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 53-60. Print. doi:10.5455/apd.41947APA (American Psychological Association) Style

, S. S. ., Polat, A., , F. A. & (2020) Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naïve trans male individuals. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 53-60. doi:10.5455/apd.41947

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 27 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 12 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 10 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]