ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives

Fatih Sağlam, Eda Aslan, Onur Hurşitoğlu.

Abstract
Objective: Difficulty in emotion regulation is the deficiency to regulate an individual's emotional response to a negative stimulus. Our aim is to investigate the effect of emotion regulation difficulty on the process and function of bipolar disorder (BD). Methods: 64 patients with BD, 64 patient’s first-degree relatives and 66 healthy controls were included in the study, which were followed in Mersin University Research and Practice Hospital Outpatient Clinic of Psychiatry. Sociodemographic Information Form and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) were filled to all participants. In addition; SCID-I, Short Form-36 (SF-36), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Young Mania Rating Scale were filled to the patient group. Statistical analyses were performed with SPSS 21.0 computer program. Results: DERS scores in patients’ group were found to have significantly higher scores than patient’s relatives and healthy controls (p<0.05). But no significant relationship was found between relatives and healthy controls (p>0.05). Another finding that who score high scores on DERS receive lower scores on SF-36. In depressed patients, there was a significant positive correlation between HDRS scores and DERS scores. Discussion: In our study, it was shown that difficulty of emotion regulation negatively affected the functioning and disease course of BD patients and there is a positive correlation between difficulty in emotion regulation and impairment in functioning in depressive episodes

Key words: Bipolar Disorder, Emotion Regulation DifficultiesBipolar bozukluk hastalarının ve birinci derece yakınlarının duygu düzenleme güçlükleri

Ozet
Amaç: Duygu düzenleme güçlüğü olumsuz bir uyaran karşısında bireyin duygusal yanıtının düzenlenmesinde yetersizlik olmasıdır. Amacımız, duygu düzenleme güçlüğünün bipolar bozukluğun (BB) gidişi ve işlevselliği üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde izlen-mekte olan 64 BB hastası ve 64 hasta yakını ile diğer polikliniklerde başvuran 66 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ); ek olarak hasta grubuna SCID-I, Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) uygulandı. Sonuçlar SPSS 21.0 programıyla istatiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmamızda hasta grubunda DDGÖ puanları hasta yakını ve sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Hasta yakınları ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Ayrıca DDG֒den yüksek puan alanların SF-36’da daha düşük puanlar aldığı saptandı. Depresif nöbette olan hastaların DDGÖ ve HDDÖ puanları arasında anlamlı düzeyde pozitif ilişki saptandı. Tartış-ma: Çalışmamızda duygu düzenleme güçlüğünün BB hastalarının işlevselliğini ve hastalığın gidişini olumsuz yönde etkilediği, depresif nöbette duygu düzenleme güçlüğü ile işlevsellikte bozulma arasında pozitif ilişki bulunduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Duygu Düzenleme Güçlüğü


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Sağlam
Articles by Eda Aslan
Articles by Onur Hurşitoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1009
Downloaded: 112
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Saglam F, Aslan E, Hursitoglu O. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087


Web Style

Saglam F, Aslan E, Hursitoglu O. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=36087 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.36087


AMA (American Medical Association) Style

Saglam F, Aslan E, Hursitoglu O. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Vancouver/ICMJE Style

Saglam F, Aslan E, Hursitoglu O. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 17, 2019]; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Harvard Style

Saglam, F., Aslan, . E. & Hursitoglu, . O. (2020) [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Turabian Style

Saglam, Fatih, Eda Aslan, and Onur Hursitoglu. 2020. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Chicago Style

Saglam, Fatih, Eda Aslan, and Onur Hursitoglu. "[Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087MLA (The Modern Language Association) Style

Saglam, Fatih, Eda Aslan, and Onur Hursitoglu. "[Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 30-36. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.36087APA (American Psychological Association) Style

Saglam, F., Aslan, . E. & Hursitoglu, . O. (2020) [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]