ISSN 1302-6631
 

Invited Review 


Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder

Oğuz Karamustafalıoğlu, Nesrin Dilbaz, Ali Çayköylü, Tunç Alkın, Ali Saffet Gönül, Murad Atmaca.

Abstract
Major depressive disorder is a common psychiatric disorder. The aim of the treatment is to improve daily functions with remissions in symptoms, and antidepressants are the first-line treatments for a major depressive episode (moderate-severe depressive episode). In this paper, the pharmacological properties, clinical efficacy and safety of extended-release trazodone (TzCOAD) are studied. Expert opinion: A single daily dose of TzCOAD may provide similar efficacy and increased tolerability to immediate-release trazodone (TzIR) and other antidepressants.

Key words: major depressive disorder, extended-release trazodone (single dose of TzCOAD per day), immediate-release trazodone (three doses of TzIR per day)Major depresif bozukluk tedavisinde uzatılmış salımlı trazodon

Ozet
Majör depresif bozukluk (MDB) sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Tedavinin amacı belirtilerde remisyon ile günlük işlevlerin düzelmesidir ve antidepresanlar, majör depresif bir nöbetin (orta-şiddetli depresif nöbet) ilk sırada gelen tedavileridir. Bu makale uzatılmış salımlı trazodonun (TzCOAD) farmakolojik özelliklerini, MDB’deki klinik etkinliği ve güvenliğini incelemektedir. Uzman görüşü: Günde tek doz TzCOAD, hızlı salımlı trazodon (TzIR) ve diğer antidepresanlara benzer bir etkinlik ve artmış tolerabilite sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Majör depresif bozukluk, uzatılmış salımlı trazodon (günde tek doz TzCOAD), hızlı salımlı trazodon (günde üç doz TzIR)


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Oğuz Karamustafalıoğlu
Articles by Nesrin Dilbaz
Articles by Ali Çayköylü
Articles by Tunç Alkın
Articles by Ali Saffet Gönül
Articles by Murad Atmaca
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1169
Downloaded: 335


How to Cite this Article
Pubmed Style

Karamustafalioglu O, Dilbaz N, Caykoylu A, Alkin T, Gonul AS, Atmaca M. [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467


Web Style

Karamustafalioglu O, Dilbaz N, Caykoylu A, Alkin T, Gonul AS, Atmaca M. [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302644467 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467


AMA (American Medical Association) Style

Karamustafalioglu O, Dilbaz N, Caykoylu A, Alkin T, Gonul AS, Atmaca M. [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467Vancouver/ICMJE Style

Karamustafalioglu O, Dilbaz N, Caykoylu A, Alkin T, Gonul AS, Atmaca M. [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(5): 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467Harvard Style

Karamustafalioglu, O., Dilbaz, . N., Caykoylu, . A., Alkin, . T., Gonul, . A. S. & Atmaca, . M. (2019) [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467Turabian Style

Karamustafalioglu, Oguz, Nesrin Dilbaz, Ali Caykoylu, Tunc Alkin, Ali Saffet Gonul, and Murad Atmaca. 2019. [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467Chicago Style

Karamustafalioglu, Oguz, Nesrin Dilbaz, Ali Caykoylu, Tunc Alkin, Ali Saffet Gonul, and Murad Atmaca. "[Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467MLA (The Modern Language Association) Style

Karamustafalioglu, Oguz, Nesrin Dilbaz, Ali Caykoylu, Tunc Alkin, Ali Saffet Gonul, and Murad Atmaca. "[Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 453-459. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.302644467APA (American Psychological Association) Style

Karamustafalioglu, O., Dilbaz, . N., Caykoylu, . A., Alkin, . T., Gonul, . A. S. & Atmaca, . M. (2019) [Extended-release trazodone in the treatment of major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 453-459. Turkish. doi:10.5455/apd.302644467