ISSN 1302-6631
 

Invited Review 


Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry

Cengiz Han Açıkel.

Abstract
After Fisher's introduce of p-value and the cut-off point of 0.05, all clinical studies were evaluated with the statistical significance of the findings. Although the p-value is an objective result but has two important shortfalls. First, although there are significant differences, it has not been found due to insufficient sample size (type II error), and the other is that some statistically significant differences are not clinically important. Minimal clinically important difference (MCID) approach deals with the question of whether the difference is clinically important. MCID concept was described first in 1989 by Jaeschke et al. Although there were statistically significant differences in the use of tools to measure change after treatment, there were no clinically significant differences and they tried to determine the smallest level of clinically significant change. This concept basically includes two elements: 1. the smallest differ-ence that the patient indicates as a change, and 2. the smallest difference that will change the patients’ treatment approach. In this article, we tried to summarize the MCID approach, describe commonly used methods and briefly explain its application in psychiatry, to evaluate clinical efficacy in the use of patient-reported outcomes.

Key words: minimal clinically important difference, MCID, minimal important difference, MID, patient reported out-come measuresEn küçük klinik önemli değişim yaklaşımı ve psikiyatride kullanımı

Ozet
Fisher’in p değeri ve 0.05 kesim noktasını tanımlamasından sonra tüm klinik araştırmalar sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup olmaması ile değerlendirilmeye başlanmıştır. p değeri nesnel bir sonuç göstermesine karşın, iki önemli yanılgıya sahiptir. İlki, önemli bir fark olmasına karşın yeterli bir örnek büyüklüğünde çalışılmamış olmasın-dan kaynaklanan fark bulamama (tip II hata), diğeri istatistiksel olarak anlamlı olan farkın aslında hasta için anlamlı bir değişiklik oluşturmamasıdır. En küçük klinik önemli değişim (minimal clinically important difference-MCID) yakla-şımı, oluşan farkın klinik olarak önemli olup olmaması sorunu ile ilgilenir. En küçük klinik önemli değişim kavramı ilk olarak 1989’da Jaeschke ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Tedavi sonrası değişimi ölçen araçların kulla-nımı sırasında, sıklıkla istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler saptanmasına karşın, klinik olarak anlamlı fark görül-mediğini belirtmiş ve klinik olarak önemli en küçük değişim düzeyini belirlemeye çalışmışlardır. Bu kavram temelde iki öğeyi içerir: 1. Hastanın değişiklik olarak belirttiği en küçük değişimi, 2. Hastanın tedavi yaklaşımını değiştirecek en küçük değişim. Bu yazıda, hasta bildirimine dayalı gidiş ölçütlerinin kullanımında klinik etkinliği değerlendirmek üzere başvurulabilecek en küçük klinik önemli değişim yaklaşımını özetlemeye, sık kullanılan hesaplama yöntem-lerini tanımlamaya ve psikiyatrideki olası kullanımını açıklamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: En küçük klinik önemli değişim, MCID, en küçük önemli değişim, MID, hasta bildirimine dayalı gidiş ölçütleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cengiz Han Açıkel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 870
Downloaded: 407
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cengiz Han Acikel. [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228


Web Style

Cengiz Han Acikel. [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302644228 [Access: July 20, 2019]. . doi:10.5455/apd.302644228


AMA (American Medical Association) Style

Cengiz Han Acikel. [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228Vancouver/ICMJE Style

Cengiz Han Acikel. [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228Harvard Style

Cengiz Han Acikel (2019) [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228Turabian Style

Cengiz Han Acikel. 2019. [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228Chicago Style

Cengiz Han Acikel. "[Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228MLA (The Modern Language Association) Style

Cengiz Han Acikel. "[Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 327-332. Print.. doi:10.5455/apd.302644228APA (American Psychological Association) Style

Cengiz Han Acikel (2019) [Minimal clinically important difference approach and its application in psychiatry]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 327-332. . doi:10.5455/apd.302644228

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]