ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study

Pervin Tunç.

Abstract
Individuals with antisocial personality disorder display behaviors that do not fit the social norms or criminal behavior such as deceitfulness, running away from home or school, theft, violence or substance abuse. They do not feel remorse about such behavior. They can exploit others for their own benefit and cause physical, sexual or financial damage. They might seem normal, smart, friendly, charming or nice. They are described as egocentric, having low threshold of tolerance, unable to bond or show empathy, impulsive, exploitive, unable to maintain relationships and irresponsible. Prevalence is 3% for male and 1% for female population. Instead of focusing on the legal part, trying to understand the underlying issues and organizing the data using psychodynamic evaluation would be helpful to understand the patient and the disorder better. Hence, this situation might be affective in increasing the treatment success and facilitate social readaptation. The case was brought to treatment on the demand of appointment of a legal guardian following running away from home, lying and after being formally charged. The psychological formulation of a 19-year-old woman who faced many problems due to her antisocial behavior is presented in this work.

Key words: Antisocial Personality Disorder, Case report, Psychodynamic approachesAntisosyal kişilik bozukluğu dinamik formülasyon: Olgu sunumu

Ozet
Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) gösteren bireyler toplum normlarına uymayan yalancılık, okul- evden kaçma, hırsızlık, kavgacılık, madde kullanımı gibi suç davranışları gösterirler ve bunlardan dolayı suçluluk duymazlar. Kendi gereksinimleri için başkalarını kötüye kullanabilirler; fiziksel, cinsel ve maddi zararlar verebilirler. Dışarıdan normal, zeki, cana yakın, çekici ve sevimli görünebilirler. Engellenmeye dayanma eşiği düşük, benmerkezci, insanlara bağlanma ve empati kurma kapasitesi gelişmemiş, dürtüsel, sömürücü, toplumsal ilişkilerini sürdüremeyen ve sorumsuz davranan kişiler olarak tanımlanırlar. Toplumda erkeklerin %3’ünde, kadınların %1’inde görülür. Antisos-yal davranışların sadece adli yanına odaklanmak yerine altındaki nedenleri anlamaya çalışmak ve Psikodinamik değerlendirme ile elde edilen verileri organize etmek hastanın ve hastalığın derinlemesine anlaşılmasını kolaylaş-tırabilir. Dolayısıyla bu durum tedavi başarısını ve bu bireyleri topluma yeniden kazandırma olanağını artırabilir. Olgu evden kaçma, yalan söyleme, hırsızlık ve adli sorunlar nedeni ile yasal vesayet altına alınma isteğiyle tedaviye getirilmişti. Bu çalışmada, antisosyal davranışları nedeni ile ciddi sıkıntılar yaşayan 19 yaşında bir kadın olgunun psikodinamik formülasyonu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Olgu sunumu, Psikodinamik yaklaşım


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Pervin Tunç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1045
Downloaded: 616
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Pervin Tunc. [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618


Web Style

Pervin Tunc. [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302642618 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618


AMA (American Medical Association) Style

Pervin Tunc. [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618Vancouver/ICMJE Style

Pervin Tunc. [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(2): 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618Harvard Style

Pervin Tunc (2019) [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618Turabian Style

Pervin Tunc. 2019. [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618Chicago Style

Pervin Tunc. "[Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618MLA (The Modern Language Association) Style

Pervin Tunc. "[Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 211-216. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.302642618APA (American Psychological Association) Style

Pervin Tunc (2019) [Dynamic formulation of antisocial personality disorder: a case study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 211-216. Turkish. doi:10.5455/apd.302642618

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]