ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness

Adem Peker, Melike Nebioğlu, Mahmut Hüdayi Ödemiş.

Abstract
Objective: In this research, it was aimed to test the model developed on the mediating role of mindfulness in the relationship between problematic smartphone and internet usage in adolescents. Methods: The data were collected using the Smart Phone Dependency Scale, the Child and Adolescent Awareness Scale, and the Internet Dependency Scale. These data were obtained from 308 middle school students in Erzurum province center. Analysis of the research data was done with LISREL 8.54 and SPSS 22 program. The SPSS Macro Process program was used to find the indirect effect estimate of mindfulness in the study. The SPSS Macro Process program was used to calculate the indirect effect estimate of the variables in the study. The statistical significance of the role of the mediator was calculated by the bootstrap test. Findings: The research found that there was a moderate and negative relationship between mindfulness and problematic use of smartphones and the internet. In addition, it was seen that there is a moderate and positive relationship between problem smartphone and internet use. In addition, it has been determined that there is a mindfulness of the relationship between problem smart phone and internet usage in research. Result: Because of the research, the model for the mediating effect of mindfulness has been confirmed. In this context, it can be considered that mindfulness can be used in studies aimed at reducing adolescent use of problematic internet.

Key words: mindfullness, problematic smartphone and internet usage, mediationSanal ortamda bağımlılık: Bilinçli farkındalığın aracı rolüne ilişkin bir model sınaması

Ozet
Amaç: Bu araştırmada, ergenlerde problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasındaki ilişkide bilinçli farkında-lığın aracı rolüne ilişkin geliştirilen modelin sınanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği, Çocuk ve Ergenler için Bilinçlilik Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler 2018 yılında Erzurum il merkezindeki 308 ortaokul öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi LISREL 8.54 ve SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Araştırmada bilinçli farkındalığın dolaylı etki tahminini bulabilmek için SPSS Macro Process programı kullanılmıştır. Aracı rolün istatistiksel olarak anlamlılığı bootstrap testi ile hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda bilinçli farkındalık ile problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasında orta düzeyde ve negatif yönde ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişkilerin olduğu görülmüştür. Araştırmada problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda bilinçli farkındalığın aracılık etkisine yönelik modelin doğrulandığı görülmüştür. Bu doğrultuda bilinçli farkındalığın ergenlerin problemli internetin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarda kullanılabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, problemli akıllı telefon ve internet kullanımı, aracılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Adem Peker
Articles by Melike Nebioğlu
Articles by Mahmut Hüdayi Ödemiş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1619
Downloaded: 309
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Peker A, Nebioglu M, Odemis MH. [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945


Web Style

Peker A, Nebioglu M, Odemis MH. [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=301945 [Access: October 15, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.301945


AMA (American Medical Association) Style

Peker A, Nebioglu M, Odemis MH. [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945Vancouver/ICMJE Style

Peker A, Nebioglu M, Odemis MH. [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited October 15, 2019]; 20(2): 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945Harvard Style

Peker, A., Nebioglu, . M. & Odemis, . M. H. (2019) [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945Turabian Style

Peker, Adem, Melike Nebioglu, and Mahmut Hudayi Odemis. 2019. [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945Chicago Style

Peker, Adem, Melike Nebioglu, and Mahmut Hudayi Odemis. "[Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945MLA (The Modern Language Association) Style

Peker, Adem, Melike Nebioglu, and Mahmut Hudayi Odemis. "[Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 153-158. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.301945APA (American Psychological Association) Style

Peker, A., Nebioglu, . M. & Odemis, . M. H. (2019) [Addiction in a virtual environment: a model test for the mediation role of mindfulness]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 153-158. Turkish. doi:10.5455/apd.301945

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]