ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder

Ali Ercan Altınöz, Ferdi Köşger, Altan Eşsizoğlu.

Abstract
Objective: The aim of this study is to examine the relationship between executive functions such as selective atten-tion, response inhibition and cognitive flexibility and social-cognitive and social-perceptual theory of mind (ToM) functions in obsessive-compulsive disorder (OCD) patients. Methods: The Demographic Information Form, Beck Anxiety Scale, Beck Depression Scale, Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Stroop Test, Eyes Test, Hinting Test were applied to 48 patients with OCD diagnosis and 39 healthy subjects. The Yale Brown Obsessive Compulsive Scale was administered to the OCD group. Results: While there was no difference in selective attention and re-sponse inhibition between the groups, it was found that the OCD group performed poorly in terms of cognitive flexi-bility. Compared to groups ToM tests, The OCD group was found to score significantly lower than the control group in the Eyes Test. In the OCD group, there was no significant correlation between ToM tests and other continuous numerical variables. In the control group, there was a moderate negative correlation between the Hinting Test score and Stroop 5 duration. Conclusion: To our knowledge, our study is the second study in the literature to show that impairment in social-perceptual ToM functions that may be specific to OCD and that this condition is independent of impairment in cognitive functions. Further studies with greater samples are needed.

Key words: OCD, executive functions, theory of mind, social-cognitive theories of mind, social-perceptual theories of mind.Obsesif kompulsif bozuklukta seçici dikkat, bilişsel esneklik, yanıt inhibisyonu ve zihin kuramı işlevleri arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında yürütücü işlevlerden seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik ile sosyal-bilişsel ve sosyal-algısal zihin kuramı (ZK) işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: OKB’li 48 hastaya ve kontrol grubunu oluşturan 39 sağlıklı bireye Demografik Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Testi, Gözler Testi, İmayı Anlama Testi uygulandı. OKB grubunda semptomların değerlendirilmesi amacıyla Yale Brown Obses-yon Kompulsiyon Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasında seçici dikkat ve yanıt inhibisyonu açısından fark saptanmazken, bilişsel esneklik açısından OKB grubunun daha kötü performans gösterdiği saptanmıştır. Gruplar ZK testleri açısından karşılaştırıldığında, OKB grubunun, Gözler Testinden kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük puan aldığı saptandı. OKB grubunda ZK testleri ile diğer sürekli sayısal değişkenler arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Kontrol grubunda ise İmayı Anlama Testi puanı ile Stroop 5 süre arasında orta derecede anlamlı negatif korelasyon saptandı. Sonuç: Çalışmamız bildiğimiz kadarıyla sosyal-algısal ZK işlevlerinde bozulmanın OKB’ye özgü olabileceğini ve bu durumun bilişsel işlevlerdeki bozulmadan bağımsız olduğunu gösteren literatürdeki ikinci çalışmadır. Bu konuda daha geniş örneklemlerle yapılacak çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompülsif Bozukluk , yürütücü işlevler, zihin kuramı, sosyal-bilişsel zihin kuramı, sosyal-algısal zihin kuramı.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ali Ercan Altınöz
Articles by Ferdi Köşger
Articles by Altan Eşsizoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1144
Downloaded: 439
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Altinoz AE, Kosger F, Essizoglu A. [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548


Web Style

Altinoz AE, Kosger F, Essizoglu A. [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=301548 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.301548


AMA (American Medical Association) Style

Altinoz AE, Kosger F, Essizoglu A. [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548Vancouver/ICMJE Style

Altinoz AE, Kosger F, Essizoglu A. [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(1): 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548Harvard Style

Altinoz, A. E., Kosger, . F. & Essizoglu, . A. (2019) [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548Turabian Style

Altinoz, Ali Ercan, Ferdi Kosger, and Altan Essizoglu. 2019. [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548Chicago Style

Altinoz, Ali Ercan, Ferdi Kosger, and Altan Essizoglu. "[Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548MLA (The Modern Language Association) Style

Altinoz, Ali Ercan, Ferdi Kosger, and Altan Essizoglu. "[Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 47-53. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.301548APA (American Psychological Association) Style

Altinoz, A. E., Kosger, . F. & Essizoglu, . A. (2019) [Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 47-53. Turkish. doi:10.5455/apd.301548

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]