ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration

Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoğlu, Ayşe Sevgi Karadağ, Mehmet Hamdi Örüm.

Abstract
Objective: Optic coherence tomography (OCT) is a contactless and fast neuroimaging method. Previous studies have observed thinning of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in many neurodegenerative diseases. The aim of this study was to compare the GCL volume, retinal nerve fiber layer (RNFL), and IPL thickness in obsessive compulsive patients and controls using OCT to demonstrate neurodegeneration in obsessive compul-sive disorder (OCD). Methods: This study involved 50 OCD patients who were being followed by the Psychiatry Department of Adiyaman University Medical School and 50 healthy volunteers as control. OCT measurements were performed for both groups. The RNFL, IPL thickness, and GCL volumes were measured and recorded automatically by a spectral OCT device. Results: The RNFL thickness was lower in patients compared with controls at all mea-sured regions, and this decrease statistically significant in a few regions (left temporo-superior, left mean). The left and right choroid layer thickness acquired from three regions of choroid layer was higher in patients compared with controls. The GCL and IPL volumes were also significantly lower in the patient group. There was a significant negative correlation between the disease duration and OCT results. Discussion: These findings suggest that neurode-generation occurs during the course of OCD. This degeneration may be demonstrated by decreased GCL at early stages, and as the disease progresses, involvement of other retinal layers, such as the RNFL and IPL, may be observed.

Key words: Choroid; Neurodegeneration; Obsessive-compulsive disorder; Optic coherence tomography; RetinaObsesif kompulsif bozukluk hastalarında optik koherans tomografi sonuçlarının karşılaştırılması: Nörodejenerasyon lehine bulgular

Ozet
Amaç: Optik koherans tomografi (OCT), temassız ve hızlı bir görüntüleme yöntemidir. Önceki çalışmalarda birçok nörodejeneratif hastalıkta ganglion hücre tabakası (GCL) ve iç pleksiform tabakasında (IPL) incelme gözlemlemiştir. Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) nörodejenerasyonun ortaya konulması amacıyla OKB hastalarında GCL hacmi, retina sinir lifi tabakası (İVFL) ve IPL kalınlığı ile OCT kullanılarak yapılan kontrollerin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tedavi edilen 50 OKB hastası ve 50 sağlıklı gönüllü kontrol olarak alındı. İki grup için de OCT ölçümleri yapıldı. RNFL, IPL kalınlığı ve GCL hacimleri, bir spektral OCT cihazı tarafından otomatik olarak ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Sonuçlar: RNFL kalınlığı, tüm ölçülen bölgelerdeki kontrollere göre daha düşüktü ve bu, birkaç bölgede (sol temporo-superior, sol ortalama) istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdi. Koroid tabakanın üç bölgesinden elde edilen sol ve sağ koroid tabaka kalınlığı, kontrol grubuna göre daha yüksekti. GCL ve IPL hacimleri de hasta grubunda anlamlı olarak düşüktü. Hastalık süresi ile OCT sonuçları arasında anlamlı negatif korelasyon vardı. Tartışma: Bu bulgular, OKB sürecinde nörodejenerasyonun meydana geldiğini düşündürmektedir. Bu dejenerasyon, erken evrelerde azalmış GCL ile gösterilebilir ve hastalık ilerledikçe, RNFL ve IPL gibi diğer retinal tabakaların katılımı gözlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Koroid tabaka; Nörodejenrasyon; Obsesif kompulsif bozukluk; Optik Koherans Tomografi; Retina


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Eren Özen
Articles by Aysun Kalenderoğlu
Articles by Ayşe Sevgi Karadağ
Articles by Mehmet Hamdi Örüm
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1774
Downloaded: 332
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482


Web Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=301482 [Access: October 15, 2019]. doi:10.5455/apd.301482


AMA (American Medical Association) Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482Vancouver/ICMJE Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited October 15, 2019]; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482Harvard Style

Ozen, M. E., Kalenderoglu, . A., Karadag, . A. S. & Orum, . M. H. (2019) Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482Turabian Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. 2019. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482Chicago Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. "Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 166-174. doi:10.5455/apd.301482MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. "Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 166-174. Print. doi:10.5455/apd.301482APA (American Psychological Association) Style

Ozen, M. E., Kalenderoglu, . A., Karadag, . A. S. & Orum, . M. H. (2019) Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]