ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration

Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoğlu, Ayşe Sevgi Karadağ, Mehmet Hamdi Örüm.

Abstract
Objective: Optic coherence tomography (OCT) is a contactless and fast neuroimaging method. Previous studies have observed thinning of the ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in many neurodegenerative diseases. The aim of this study was to compare the GCL volume, retinal nerve fiber layer (RNFL), and IPL thickness in obsessive compulsive patients and controls using OCT to demonstrate neurodegeneration in obsessive compul-sive disorder (OCD). Methods: This study involved 50 OCD patients who were being followed by the Psychiatry Department of Adiyaman University Medical School and 50 healthy volunteers as control. OCT measurements were performed for both groups. The RNFL, IPL thickness, and GCL volumes were measured and recorded automatically by a spectral OCT device. Results: The RNFL thickness was lower in patients compared with controls at all mea-sured regions, and this decrease statistically significant in a few regions (left temporo-superior, left mean). The left and right choroid layer thickness acquired from three regions of choroid layer was higher in patients compared with controls. The GCL and IPL volumes were also significantly lower in the patient group. There was a significant negative correlation between the disease duration and OCT results. Discussion: These findings suggest that neurode-generation occurs during the course of OCD. This degeneration may be demonstrated by decreased GCL at early stages, and as the disease progresses, involvement of other retinal layers, such as the RNFL and IPL, may be observed.

Key words: Choroid; Neurodegeneration; Obsessive-compulsive disorder; Optic coherence tomography; RetinaObsesif kompulsif bozukluk hastalarında optik koherans tomografi sonuçlarının karşılaştırılması: Nörodejenerasyon lehine bulgular

Ozet
Amaç: Optik koherans tomografi (OCT), temassız ve hızlı bir görüntüleme yöntemidir. Önceki çalışmalarda birçok nörodejeneratif hastalıkta ganglion hücre tabakası (GCL) ve iç pleksiform tabakasında (IPL) incelme gözlemlemiştir. Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) nörodejenerasyonun ortaya konulması amacıyla OKB hastalarında GCL hacmi, retina sinir lifi tabakası (İVFL) ve IPL kalınlığı ile OCT kullanılarak yapılan kontrollerin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tedavi edilen 50 OKB hastası ve 50 sağlıklı gönüllü kontrol olarak alındı. İki grup için de OCT ölçümleri yapıldı. RNFL, IPL kalınlığı ve GCL hacimleri, bir spektral OCT cihazı tarafından otomatik olarak ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Sonuçlar: RNFL kalınlığı, tüm ölçülen bölgelerdeki kontrollere göre daha düşüktü ve bu, birkaç bölgede (sol temporo-superior, sol ortalama) istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdi. Koroid tabakanın üç bölgesinden elde edilen sol ve sağ koroid tabaka kalınlığı, kontrol grubuna göre daha yüksekti. GCL ve IPL hacimleri de hasta grubunda anlamlı olarak düşüktü. Hastalık süresi ile OCT sonuçları arasında anlamlı negatif korelasyon vardı. Tartışma: Bu bulgular, OKB sürecinde nörodejenerasyonun meydana geldiğini düşündürmektedir. Bu dejenerasyon, erken evrelerde azalmış GCL ile gösterilebilir ve hastalık ilerledikçe, RNFL ve IPL gibi diğer retinal tabakaların katılımı gözlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Koroid tabaka; Nörodejenrasyon; Obsesif kompulsif bozukluk; Optik Koherans Tomografi; Retina


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Eren Özen
Articles by Aysun Kalenderoğlu
Articles by Ayşe Sevgi Karadağ
Articles by Mehmet Hamdi Örüm
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2430
Downloaded: 425


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482


Web Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=301482 [Access: April 02, 2020]. doi:10.5455/apd.301482


AMA (American Medical Association) Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482Vancouver/ICMJE Style

Ozen ME, Kalenderoglu A, Karadag AS, Orum MH. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 02, 2020]; 20(2): 166-174. doi:10.5455/apd.301482Harvard Style

Ozen, M. E., Kalenderoglu, . A., Karadag, . A. S. & Orum, . M. H. (2019) Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482Turabian Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. 2019. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482Chicago Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. "Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 166-174. doi:10.5455/apd.301482MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Murat Eren, Aysun Kalenderoglu, Ayse Sevgi Karadag, and Mehmet Hamdi Orum. "Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 166-174. Print. doi:10.5455/apd.301482APA (American Psychological Association) Style

Ozen, M. E., Kalenderoglu, . A., Karadag, . A. S. & Orum, . M. H. (2019) Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 166-174. doi:10.5455/apd.301482