ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic

Arif Önder, Aslı Sürer Adanır, Canem Kavurma, Öznur Bilaç, Gülçin Bölük Uzunoğlu, Şermin Yalın Sapmaz, Özge Gizli Çoban.

Abstract
Objective: The aim of this study is to evaluate the characteristics such as the diagnosis and medication of the physically restrained patients in our inpatient unit, which is one of the few inpatient units for children and adolescents in Turkey, and the effect of the physical restraint on the treatment of them. Methods: The medical records of 102 inpatients treated in our mental health hospital during the year 2016 had been retrospectively reviewed. Patients who were restrained at least once during the hospitalization period were compared with patients who were not, in terms of diagnosis, medication, presence of comorbidity, duration of hospitalization and the way of discharge Results: Comparing the groups that were restrained and not restrained, it was found that multiple drug use was more common in the restrained group. The use of antipsychotics, anxiolytics and mood stabilizer drugs and haloperidol-biperiden injections were found to be significantly higher in the restrained group. The rate of multiple psychiatric diagnoses was significantly higher and major depression, conduct disorder, bipolar disorder and self-injurious behaviors were more frequent in the restrained group. Although the duration of hospitalization for both groups was similar, discharge with the request of the family or caregivers before the end of treatment was more frequent in the restrained group. Clinical global improvement scores were lower in the restrained group. Discus-sion: There are many differences in terms of diagnosis, medication and the way of discharge between the re-strained and non-restrained groups. More strategies are needed to reduce the restriction rates.

Key words: Child and adolescents, Physical restraint, Psychiatric diagnosis, Psychotropic drugs, Inpatient clinicBir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde yatarak tedavi gören hastalarda fiziksel tespitin tanı ve ilaç kullanımı ile ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin sayılı kapalı çocuk ve ergen yataklı servislerinden olan birimimizde fiziksel tespite alınan hastaların tanı, ilaç kullanımı gibi özelliklerini ve tespitin tedavi üzerine olan etkilerini değerlendir-mektir. Yöntem: Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi yataklı biriminde 2016 yılında yatarak tedavi görmüş 203 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Yatış süresi boyunca en az bir kez tespite alınan hastalar alınmayan hastalar ile tanı, psikofarmakolojik ilaç kullanımı, eş tanı varlığı, yatış süresi ve taburculuk şekli açısından karşılaştırılmıştır. Sonuç: Tespite alınan ve alınmayan grup karşılaştırıldığında, tespite alınan grupta çok daha fazla sayıda ilaç kullanıldığı saptanmıştır. Tespite alınan grupta antipsikotik, benzodiya-zepin, duygudurum düzenleyici ve haloperidol-biperiden enjeksiyonu kullanımının anlamlı derecede daha fazla olduğu saptanmıştır. Tespite alınan hastalarda eş tanı konma oranı anlamlı derecede fazladır. Tespite alınan grupta alınmayan gruba göre majör depresyon, davranım bozukluğu ve bipolar bozukluk daha sık saptanmıştır. Tespite alınan hastalarda alınmayanlara göre kendine zarar verme davranışı anlamlı derecede daha yüksek belirlenmiştir. İki grubun yatış süreleri benzer olmakla birlikte, tespite alınan grupta ailenin imza karşılığı tedavi bitmeden hastayı teslim almasına daha sık rastlanmıştır. Tespite alınan grupta tedavi sonucu klinik global izlem düzelme puanları daha düşük saptanmıştır. Tartışma: Tespite alınan grupta tanı, uygulanan tedavi ve taburculuk şekli açısından birçok farklılık vardır. Tespit sayılarını azaltmak için daha fazla strateji oluşturulması gereklidir

Anahtar Kelimeler: Çocuk Ergen, Fiziksel Tespit Psikiyatrik tanı, Psikotrop ilaç, Yataklı Servis,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arif Önder
Articles by Aslı Sürer Adanır
Articles by Canem Kavurma
Articles by Öznur Bilaç
Articles by Gülçin Bölük Uzunoğlu
Articles by Şermin Yalın Sapmaz
Articles by Özge Gizli Çoban
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1656
Downloaded: 329
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Onder A, Adanir AS, Kavurma C, Bilac O, Uzunoglu GB, Sapmaz SY, Coban OG. [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032


Web Style

Onder A, Adanir AS, Kavurma C, Bilac O, Uzunoglu GB, Sapmaz SY, Coban OG. [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=299032 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.299032


AMA (American Medical Association) Style

Onder A, Adanir AS, Kavurma C, Bilac O, Uzunoglu GB, Sapmaz SY, Coban OG. [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032Vancouver/ICMJE Style

Onder A, Adanir AS, Kavurma C, Bilac O, Uzunoglu GB, Sapmaz SY, Coban OG. [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited November 17, 2019]; 20(5): 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032Harvard Style

Onder, A., Adanir, . A. S., Kavurma, . C., Bilac, . O., Uzunoglu, . G. B., Sapmaz, . S. Y. & Coban, . O. G. (2019) [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032Turabian Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Canem Kavurma, Oznur Bilac, Gulcin Boluk Uzunoglu, Sermin Yalin Sapmaz, and Ozge Gizli Coban. 2019. [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032Chicago Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Canem Kavurma, Oznur Bilac, Gulcin Boluk Uzunoglu, Sermin Yalin Sapmaz, and Ozge Gizli Coban. "[The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032MLA (The Modern Language Association) Style

Onder, Arif, Asli Surer Adanir, Canem Kavurma, Oznur Bilac, Gulcin Boluk Uzunoglu, Sermin Yalin Sapmaz, and Ozge Gizli Coban. "[The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 530-538. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.299032APA (American Psychological Association) Style

Onder, A., Adanir, . A. S., Kavurma, . C., Bilac, . O., Uzunoglu, . G. B., Sapmaz, . S. Y. & Coban, . O. G. (2019) [The relationship between physical restraint and the diagnosis and drug use in the patients receiving inpatient treatment in a child and adolescent psychiatry clinic]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 530-538. Turkish. doi:10.5455/apd.299032

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]