ISSN 1302-6631
 

Invited Review 


The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders

Corrado De Rosa.

Abstract
The ICD-11 chapter on mental disorders is going to be approved by the World Health Assembly in 2018. An effort has been made to harmonize the two main diagnostic systems existing in psychiatry (the ICD and the DSM), and indeed the metastructure of the two systems will be the same. There will be, however, several differences between the two systems. There will be some diagnostic categories in the ICD-11, which do not appear in the DSM-5, such as complex post-traumatic stress disorder and prolonged grief disorder, and there will be some diagnostic cate-gories that appear in the DSM-5 but will not be included in the ICD-11, such as disruptive mood dysregulation disor-der. Conditions related to sexual health and sleep-wake disorders will appear in chapters of the ICD-11 diagnostic system different from that on mental disorders. The new diagnostic system has been tested through four sets of field studies: international surveys of views of psychiatrists and psychologists on the classification of mental disor-ders; formative field studies (aimed to guide decisions on the basic structure of the classification), Internet-based field studies (using vignette methodology to examine decision making in relation to ICD-11 categories), and clinic-based field studies (assessing the reliability and clinical utility of the diagnostic guidelines with real patients).

Key words: ICD-11, WHO, mental disorders, diagnostic systemsICD-11 Mental Bozukluklar Bölümü çıkıyor

Ozet
ICD-11 Mental Bozukluklar Bölümü 2018’de Dünya Sağlık Meclisi tarafından onaylanmış olacaktır. Psikiyatride var olan iki temel sınıflandırma (tanı) sistemini uyumlu duruma getirmek, hatta iki sistemin aynı olacağı bir çerçeve oluş-turmak için çaba gösterildi. Bu amaç gerçekleşecek olmakla birlikte, iki sistem arasında bazı farklılıklar vardır. ICD-11’de, DSM-5’te yer almayan kompleks travma sonrası stres bozukluğu ve uzamış yas bozukluğu gibi bazı tanı kategorileri olacaktır; ICD-11’de yer almayan yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu DSM-5’te yer almıştır. Cinsel sağlık ve uyku-uyanma bozukluklarıyla ilgili durumlar ICD-11 tanı sisteminin mental bozukluklar dışındaki bölümlerinde yer alacaktır. Yeni tanı sistemi dört alan çalışması grubu aracılığıyla sınanmıştır: Mental bozuklukların sınıflandırılmasında uluslararası psikiyatristler ve psikologların görüşlerinin taranması; biçimlendirici alan çalışma-ları (sınıflandırmanın temel yapısındaki kararlara kılavuzluğu amaçlayan); internet temelli alan çalışmaları (ICD-11 kategorilerine göre karar verme çalışması için kısa öykü yöntemini kullanma); klinik temelli alan çalışmaları (tanı kılavuzunun güvenilirliğinin ve klinik yararının gerçek hastalarla değerlendirilmesi).

Anahtar Kelimeler: ICD-11, DSÖ, mental bozukluklar, tanı sistemleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Corrado De Rosa
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1999
Downloaded: 607
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Corrado De Rosa. The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 339-345. doi:10.5455/apd.298070


Web Style

Corrado De Rosa. The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=298070 [Access: June 24, 2019]. doi:10.5455/apd.298070


AMA (American Medical Association) Style

Corrado De Rosa. The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 339-345. doi:10.5455/apd.298070Vancouver/ICMJE Style

Corrado De Rosa. The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 339-345. doi:10.5455/apd.298070Harvard Style

Corrado De Rosa (2018) The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 339-345. doi:10.5455/apd.298070Turabian Style

Corrado De Rosa. 2018. The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 339-345. doi:10.5455/apd.298070Chicago Style

Corrado De Rosa. "The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 339-345. doi:10.5455/apd.298070MLA (The Modern Language Association) Style

Corrado De Rosa. "The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 339-345. Print. doi:10.5455/apd.298070APA (American Psychological Association) Style

Corrado De Rosa (2018) The forthcoming ICD-11 chapter on mental disorders. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 339-345. doi:10.5455/apd.298070

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]