ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Relationship between seasons of the year and anxiety disorders

Erasmo Saucedo-Uribe, Stefan Mauricio Fernandez Zambrano, Cesar Eduardo Luna Gurrola, Aracely Alonso Garcia, Ernesto Jose Castañeda Bermudez.

Abstract
Objective: Anxiety disorders represent risk factors for other psychiatric and somatic illnesses and represent the second most prevalent psychiatric disorders and the most frequent during an individual’s lifetime. This study was performed to determine if the diagnostic category of anxiety disorders has a seasonal pattern. Methods: This was a retrospective (a data-base was studied), cross-sectional (analyzing prevalence), observational (with no interven-tion), descriptive (did not asses causality) study to determine the prevalence and seasonality of anxiety disorders in a university hospital psychiatric outpatient clinic. Patients were identified between 2005 and 2014 using the diag-nostic criteria of DSM IV-TR; the year was divided into four seasons to assign the consultation date to one of these seasons. Anxiety disorder consultations with incomplete registry data or date were eliminated. Results: From the universe of consultations given (495,062), 13.7% were anxiety disorders, with these being the second most frequent category. These were distributed 24.91% in spring, 25.29% in summer; 26.56% in autumn; and 23.24% in winter. We also found no statistically significant association between summer and anxiety disorders. Discussion: There was no significant difference in the seasonal prevalence of anxiety consultations during the year; therefore, a seasonal pattern was ruled out.

Key words: Seasonality, Anxiety, Consultation Liaison PsychiatryYılın mevsimleri ile anksiyete bozuklukları arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Anksiyete bozuklukları diğer psikiyatrik ve bedensel hastalıklar için risk etkenleridir. İkinci en yaygın psikiyat-rik bozukluklardır ve bireyin yaşamı boyunca en sık görülenlerdir. Bu çalışma anksiyete bozuklukları tanı kategori-sinin mevsimsel bir paterni olup olmadığını belirlemek için yapıldı. Yöntem: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniğinde anksiyete bozukluklarının yaygınlığını ve mevsimselliğini belirlemek için geriye dönül (bir veri tabanı çalışıldı), kesitsel (yaygınlık analizi), gözlemsel (müdahalesiz), tanımlayıcı (nedensellik değerlendirilme-di) bir çalışmadır. Hastalar 2005-2014 yılları arasında, DSM-IV-TR tanı ölçütleri kullanılarak belirlendi; konsültasyon tarihini bir mevsime atamak için yıl dört mevsime ayrıldı. Bilgileri eksik olan anksiyete bozuklukları konsültasyonları değerlendirmeye alınmadı. Sonuçlar: Tüm konsültasyonların (495,062) %13.7’si anksiyete bozuklukları idi. Bunla-rın mevsimlere göre dağılımı şöyleydi: İlkbahar %24.9, yaz %25.3, sonbahar %26.6, kış %23.2. Mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Tartışma: Yıl boyunca anksiyete konsültasyonlarının mevsimsel dağılı-mında önemli bir farklılık bulunmadı. Bu nedenle, mevsimsel bir patern oluşturulamadı.

Anahtar Kelimeler: Mevsimsellik, Anksiyete, Danışmanlık İrtibat Psikiyatrisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erasmo Saucedo-Uribe
Articles by Stefan Mauricio Fernandez Zambrano
Articles by Cesar Eduardo Luna Gurrola
Articles by Aracely Alonso Garcia
Articles by Ernesto Jose Castañeda Bermudez
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1194
Downloaded: 397
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 54-59. doi:10.5455/apd.297554


Web Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=297554 [Access: August 18, 2019]. doi:10.5455/apd.297554


AMA (American Medical Association) Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 54-59. doi:10.5455/apd.297554Vancouver/ICMJE Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(1): 54-59. doi:10.5455/apd.297554Harvard Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez (2019) Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 54-59. doi:10.5455/apd.297554Turabian Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. 2019. Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 54-59. doi:10.5455/apd.297554Chicago Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. "Relationship between seasons of the year and anxiety disorders." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 54-59. doi:10.5455/apd.297554MLA (The Modern Language Association) Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez. "Relationship between seasons of the year and anxiety disorders." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 54-59. Print. doi:10.5455/apd.297554APA (American Psychological Association) Style

Erasmo Saucedo-Uribe| Stefan Mauricio Fernandez Zambrano| Cesar Eduardo Luna Gurrola| Aracely Alonso Garcia| Ernesto Jose Castañeda Bermudez (2019) Relationship between seasons of the year and anxiety disorders. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 54-59. doi:10.5455/apd.297554

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]