ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder

Gülnur Şahin, Gülgün Durat, Soykan Şahin.

Abstract
Objective: Our study was carried out to investigate the functional status of separation anxiety symptoms in bipolar disorder patients. Methods: A total of 104 patients, in the 18-65 age group, who were followed with bipolar disorder diagnosis at psychiatry policlinic of Derince Training and Research Hospital, were included into our study between the dates of September 2016 and May 2017. Interview form was used in collection of data along with the Separation Anxiety Symptom Inventory, Adult Separation Anxiety Questionnaire, Bipolar Disorder Functioning Questionnaire which were subjected to validity and reliability analysis previously. Data were evaluated with independent t test, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, ANOVA and Pearson correlation tests. Results: In the study, %67.3 of the cases with Separation Anxiety Symptom Inventory score and %66.3 with Adult Separation Anxiety Questionnaire score were found high. There was a statistically significant negative correlation between the total scores of Separation Anxiety Symptom Inventory and Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. There was a statistically significant negative correlation between the total scores of Adult Separation Anxiety Questionnaire and Bipolar Disorder Func-tioning Questionnaire and mental functionality, sexual functionality, domestic relations subscales of Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Conclusion: Our study found that anxiety symptoms in childhood or adulthood in bipolar disorder patients negatively affected many areas of functionality.

Key words: Bipolar Disorder, Functionality, Separation AnxietyBipolar bozukluk hastalarında ayrılma anksiyetesi ve işlevselliğin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Çalışmamız, bipolar bozukluk hastalarında ayrılma anksiyetesi belirtilerinin işlevsellik ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya Kasım 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran bipolar bozukluk remisyon evresinde olan, 18-65 yaşları arasındaki 104 hasta alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme Formu ile Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE), Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği (YAAÖ), Bipolar Bozukluk İşlevsellik Ölçeği (BBİÖ) kullanılarak toplan-mıştır. Veriler bağımsız t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, ANOVA ve Pearson korelasyon testleri ile değerlen-dirilmiştir. Bulgular: Olguların %67.3’ünde AABE puanı, %66.3’ünde YAAÖ puanı yüksek bulunmuştur. AABE ile BBİ֒nün toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. YAAÖ toplam puanı ile BBİÖ toplam puanı, zihinsel işlevsellik, cinsel işlevsellik ve ev içi ilişkiler alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamız, bipolar bozukluk hastalarında çocukluk döneminde veya yetişkinlik döneminde yaşanan anksiyete belirtilerinin birçok işlevsellik alanını olumsuz etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Ayrılma Anksiyetesi, İşlevsellik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülnur Şahin
Articles by Gülgün Durat
Articles by Soykan Şahin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1221
Downloaded: 408
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sahin G, Durat G, Sahin S. [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917


Web Style

Sahin G, Durat G, Sahin S. [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=296917 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.296917


AMA (American Medical Association) Style

Sahin G, Durat G, Sahin S. [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917Vancouver/ICMJE Style

Sahin G, Durat G, Sahin S. [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(1): 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917Harvard Style

Sahin, G., Durat, . G. & Sahin, . S. (2019) [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917Turabian Style

Sahin, Gulnur, Gulgun Durat, and Soykan Sahin. 2019. [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917Chicago Style

Sahin, Gulnur, Gulgun Durat, and Soykan Sahin. "[Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917MLA (The Modern Language Association) Style

Sahin, Gulnur, Gulgun Durat, and Soykan Sahin. "[Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 60-67. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.296917APA (American Psychological Association) Style

Sahin, G., Durat, . G. & Sahin, . S. (2019) [Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 60-67. Turkish. doi:10.5455/apd.296917

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]