ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability

Simge Seren Kırlıoğlu, Yasin Hasan Balcıoğlu, Pınar Çetinay Aydın.

Abstract
Kallmann Syndrome (KS) is an uncommon disorder caused by a deficient production or secretion of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and manifests with an absence of spontaneous puberty and impaired sense of smell. Multiple inheritance patterns have been recognized in the etiology. KS and psychosis have occasionally been con-sidered to originate in similar predisposing genetic profile. Defective KAL-X gene which had previously been attributed in the etiopathogenesis of schizophrenia was asserted to lead to an impairment in the migration of GnRH neurons and olfactory deficits in various severity and disruption in sexual developmental, consequently. Our case is a 19-year-old male previously diagnosed with KS at his 13, who has been under the monthly intramuscular treat-ment of testosterone propionate and testosterone phenylpropionate at the dose of 250 mg. He was admitted to our clinic with auditory and visual hallucinations that started two years ago. Persecutory delusions, social isolation, and suicidal thoughts also existed. We diagnosed him schizophrenia with comorbid KS following the hospitalization and a detailed psychiatric examination. Olanzapine was initiated as 5 mg/day and potentiated to 15 mg/day. His delu-sions, hallucinations and suicidal thoughts had improved with the treatment. In this illustration, we purposed to discuss probable common etiopathogenesis underlying this comorbidity.

Key words: Growth factors, Kallmann Syndrome, schizophreniaKallmann Sendromu’nda psikoz: olası genetik yatkınlık zemininde bir olgu bildirimi

Ozet
Kallmann Sendromu (KS), gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) üretimindeki veya salgılanmasındaki eksikliğe bağlı ortaya çıkan ve spontan pubertenin yokluğu ile koku duyusunda bozulmanın izlendiği sık görülmeyen bir hastalıktır. Etiyolojisinde çoklu genetik örüntüler yer almaktadır. KS ve psikozun ortak yatkınlaştırıcı genetik profil-den köken aldığına zaman zaman dikkat çekilmiştir. Şizofreninin etiyopatogenezinde rol oynadığı öne sürülen bozuk KAL-X geninin GnRH nöronlarının migrasyonda bozulmaya ve sonuç olarak değişen şiddette olfaktör kusuruna ve normal cinsel gelişim sürecinde bozulmaya yol açtığı gösterilmiştir. Olgumuza 13 yaşındayken KS tanısı konmuş, halen aylık 250 mg testosteron propiyonat ve testosteron fenilpropiyonat intramuskuler uygulanan 19 yaşında bir erkektir. Hasta, kliniğimize iki yıl önce başlayan işitsel ve görsel varsanılar yakınmasıyla başvurmuştur. Hastamızda aynı zamanda kötülük görme sanrıları, sosyal izolasyon ve intihar düşünceleri de vardı. Ayrıntılı psikiyatrik muayene ve kliniğe yatışını izleyerek şizofreni tanısı konan hastanın tedavisine olanzapin 5 mg/gün ile başlanmış ve aşamalı olarak artırılarak 15 mg/güne yükseltilmiştir. Varsanıları, sanrıları ve intihar düşünceleri tedaviyle iyileşme göster-miştir. Bu yazıda söz konusu eş tanının altında yatan olası ortak etiyopatogenezin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme faktörleri, Kallmann Sendromu, şizofreni


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Simge Seren Kırlıoğlu
Articles by Yasin Hasan Balcıoğlu
Articles by Pınar Çetinay Aydın
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2284
Downloaded: 722
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 427-430. doi:10.5455/apd.295629


Web Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=295629 [Access: June 24, 2019]. doi:10.5455/apd.295629


AMA (American Medical Association) Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 427-430. doi:10.5455/apd.295629Vancouver/ICMJE Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 427-430. doi:10.5455/apd.295629Harvard Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin (2018) Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 427-430. doi:10.5455/apd.295629Turabian Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. 2018. Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 427-430. doi:10.5455/apd.295629Chicago Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. "Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 427-430. doi:10.5455/apd.295629MLA (The Modern Language Association) Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin. "Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 427-430. Print. doi:10.5455/apd.295629APA (American Psychological Association) Style

Simge Seren Kirlioglu, Yasin Hasan Balcioglu, Pinar Cetinay Aydin (2018) Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 427-430. doi:10.5455/apd.295629

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]