ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task

Rahmi Saylik.

Abstract
Objective: It has been suggested that neurotic individuals rapidly detect emotional stimuli as their cognitive system is may be in an alert mode that prioritizes the encoding of negative or threatening cues. However, it is still unknown whether this assumption could be generalized to all emotional faces or it is specific to certain types of emotional faces. Methods: To examine for this aim, 95 participants filled a set of questionnaires including 21 item Eysenck Personality Questionnaire. Subsequently, they performed an emotion recognition task that consisted of a series of emotional faces. Results: The results showed that neuroticism was associated with faster response times in the presented emotional faces but not happy faces. Also, neuroticism did not associate with accurate recognition of the faces except for sad faces. Discussion: It has been concluded that neuroticism which associated with information processing may cause negative biases because worry related negative affects cause selective attention toward negative stimuli. Thus, neurotic individuals rapidly detect negative stimuli as their cognitive system is on alert mode and therefore prioritizes encoding of negative or threatening cues.

Key words: Neuroticism, personality, emotion recognition, attentional bias, negative facial emotions, Eysenck, Ekman and FriesenDuygu tanıma testinde nevrotisizm ile ilgili seçici dikkat farklılıkları

Ozet
Amaç: Yüksek nevrotik düzeye sahip olan bireylerin bilişsel sisteminin olumsuzluk içeren duygusal uyarıcılara karşı daha duyarlı olduğu ve bu yüzden bu bireylerin duygu içerikli uyarıcıları daha çabuk fark ettiği varsayılmaktadır. Bu varsayımın sadece özgül bazı duyular için mi, yoksa bütün duygular için mi geçerli olduğu henüz bilinmemektedir. Bu yüzden, bu çalışmada duygu tanıma testi sırasında nevrotisizm ile ilgili seçici dikkat farklılıklarını incelemeyi amaçladık. Yöntem: Bunu test etmek için, 95 katılımcı Eysenck Kişilik Testi dahil, bir dizi ölçek doldurdu. Daha sonra, bu katılımcılar, bir dizi duygusal yüz ifadelerini içeren duygu tanıma testine tabii tutuldu. Sonuçlar: Sonuçlar yüksek düzeyde nevrotisizmin mutlu yüz ifadesi hariç, gösterilen diğer bütün duygulara hızlı tepki verme ile ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca, nevrotisizm düzeyi arttıkça, üzgün yüzleri tanıma doğruluğunun da arttığı gözlendi. Tartışma: Sonuç olarak, bilgi işleme sürecini etkileyen nörotisizm puanı yüksek olan bireylerin negatif duygulara karşı daha dikkatli oldukları bulundu. Buna neden olarak, nevrotisizmin bilişsel sistemi etkileyerek negatif duygular içeren uyarıcılara karşı duyarlılığı artırdığı ve buradan gelen verilerin öncelikli olarak kodlandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Nevrotizm, Kisilik, Duygu tanima, Dikkat seciciligi, Negatif duygusal yuzler, Eysenck, Ekman and Friesen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Rahmi Saylik
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2512
Downloaded: 541


How to Cite this Article
Pubmed Style

Rahmi Saylik. Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 139-144. doi:10.5455/apd.295458


Web Style

Rahmi Saylik. Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=295458 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.295458


AMA (American Medical Association) Style

Rahmi Saylik. Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 139-144. doi:10.5455/apd.295458Vancouver/ICMJE Style

Rahmi Saylik. Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(2): 139-144. doi:10.5455/apd.295458Harvard Style

Rahmi Saylik (2019) Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 139-144. doi:10.5455/apd.295458Turabian Style

Rahmi Saylik. 2019. Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 139-144. doi:10.5455/apd.295458Chicago Style

Rahmi Saylik. "Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 139-144. doi:10.5455/apd.295458MLA (The Modern Language Association) Style

Rahmi Saylik. "Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 139-144. Print. doi:10.5455/apd.295458APA (American Psychological Association) Style

Rahmi Saylik (2019) Neuroticism related attentional biases on an emotion recognition task. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 139-144. doi:10.5455/apd.295458