ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus

Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, İpek Özsoy, Meryem Karaaziz, Utku Beyazıt, Sevil Hançerli.

Abstract
Objective: This study is a follow-up study of the study, which was conducted in 1999. In the light of the recent results, this study’s aim is to investigate prevalence of psychoactive substance use; such as cigarettes, alcohol and others, and to see the change in ratios compared to previous years. Methods: This study was conducted in March 2015, with 1487 secondary school students from state schools and private schools in TRNC. A questionnaire form consisted of questions about sociodemographic characteristics, use of tobacco, alcohol and other psychoactive substances was administered to the students. The questionnaire of the study was based on questions from the European Schools Research Project on Alcohol and Other Drugs, similar with recent school-based studies in TRNC. Results: Results showed that, the percentage of smoking at least once was 8.9%, alcohol use percentage was 36.3%, use of other psychoactive drugs (OPD) was 5.5% and the use of illegal substances was 3.9%. When the results compared with 1999 study, it has seen that illegal substance use was increased. Most commonly reason of using OPD were entertainment, curiosity and irritability. It was seen that first OPD use was decreased to the age of 11 and below. Smoking, alcohol use and being drunk were the risk factors for becoming probably users of illegal drugs. Conclusion: Research findings indicated that there is an increase in the use of different kinds of psycho-active substances.

Key words: Psychoactive substance use, prevalence, risk factors, secondary school studentsKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaokul öğrencileri arasında psikoaktif madde kullanımının yaygınlığı ve risk etkenleri, 1999- 2015

Ozet
Amaç: Bu çalışma 1999 yılında yapılan çalışmanın izleme çalışması niteliğindedir. Önceki bulguların ışığı çerçeve-sinde bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ortaokullarda sigara, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin yaygınlıklarını ve risk etkenlerini araştırmak, önceki yıllara göre değişen oranlar saptamaktır. Yöntem: Çalışma Mart 2015’de KKTC’deki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı bütün devlet ortaokulları ve özel kolejlerde 1487 ortaokul öğrencisi arasında yapılmıştır. Anketteki sosyodemografik bilgiler yanında sigara, alkol ve diğer psikoaktif madde (DPM) kullanımı ile ilgili sorular Alkol ve Diğer Maddelerle İlgili Avrupa Okulları Araştırma Projesi Çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bulgular: Çalışmada yaşam boyu en az bir kez sigara içme oranı %8.9, alkol kullanımı %36.3, DPM kullanımı %5.5, yasa dışı madde kullanımı %3.9 olarak saptanmıştır. 1999’da yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında yasa dışı madde kullanımında artış olduğu görülmüştür. Öğrencilerin DPM deneme nedenlerinin en çok eğlenmek, merak ve sıkıntılarını gidermek amaçlı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunlukla DPM kullanımına 11 ve daha küçük yaşta başladıkları belirlenmiştir. Yasa dışı madde kullanmada ise sigara-alkol içme ve sarhoş olmanın risk etkenleri oldu-ğu görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonuçları KKTC ortaokul gençleri arasında psikoaktif madde kullanım oranlarının Avrupa ülkelerine göre daha düşük olduğunu belirlemekle birlikte, yasa dışı madde kullanımında artış olduğunu, ayrıca birçok psikoaktif madde kullanımında da artış eğilimi bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif madde kullanımı, yaygınlık, risk faktörleri, ortaokul öğrencileri.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Ebru Çakıcı
Articles by İpek Özsoy
Articles by Meryem Karaaziz
Articles by Utku Beyazıt
Articles by Sevil Hançerli
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2062
Downloaded: 521
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cakici M, Cakici E, Ozsoy I, Karaaziz M, Beyazit U, Hancerli S. The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 586-593. doi:10.5455/apd.293192


Web Style

Cakici M, Cakici E, Ozsoy I, Karaaziz M, Beyazit U, Hancerli S. The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=293192 [Access: June 24, 2019]. doi:10.5455/apd.293192


AMA (American Medical Association) Style

Cakici M, Cakici E, Ozsoy I, Karaaziz M, Beyazit U, Hancerli S. The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 586-593. doi:10.5455/apd.293192Vancouver/ICMJE Style

Cakici M, Cakici E, Ozsoy I, Karaaziz M, Beyazit U, Hancerli S. The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 586-593. doi:10.5455/apd.293192Harvard Style

Cakici, M., Cakici, . E., Ozsoy, . I., Karaaziz, . M., Beyazit, . U. & Hancerli, . S. (2018) The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 586-593. doi:10.5455/apd.293192Turabian Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Ipek Ozsoy, Meryem Karaaziz, Utku Beyazit, and Sevil Hancerli. 2018. The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 586-593. doi:10.5455/apd.293192Chicago Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Ipek Ozsoy, Meryem Karaaziz, Utku Beyazit, and Sevil Hancerli. "The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 586-593. doi:10.5455/apd.293192MLA (The Modern Language Association) Style

Cakici, Mehmet, Ebru Cakici, Ipek Ozsoy, Meryem Karaaziz, Utku Beyazit, and Sevil Hancerli. "The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 586-593. Print. doi:10.5455/apd.293192APA (American Psychological Association) Style

Cakici, M., Cakici, . E., Ozsoy, . I., Karaaziz, . M., Beyazit, . U. & Hancerli, . S. (2018) The prevalence and risk factors of psychoactive substance use among secondary school students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 586-593. doi:10.5455/apd.293192

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]