ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey

Veysi Çeri, Ürün Özer.

Abstract
Objective: It is well-known that refugee children are under risk of psychiatric problems as a consequence of adverse events experienced in the pre and post-migration period. It is estimated that, as the leading country hosting re-fugees, approximately 1.4 million refugee children are living in Turkey. This study aimed to evaluate emotional and behavioral problems seen among Yazidi children and adolescents who settle in a refugee camp in Turkey. Meth-ods: The researcher contacted the volunteers of the transient education center situated in the camp and reached children attending the center as well as their families. The emotional and behavioral problems were investigated using Arabic form of Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Results: Our sample consisted of 33 female and 20 male children and adolescents. The mean age was 12.3±1.5 years. The mean residency time in camp was 11.3±2.1 months. The mean number of siblings was 3.9±1.8. 60.4% of fathers and 67.9% of mothers were primary school graduate or less educated. Majority of the children (88.7%) reported that they lost a relative or could not get any information about at least one of them, 58.0% stated they heard the sound of gunshot or explosion, while 39.6% reported they saw the body of a dead or injured person. SDQ scores were higher than threshold for emotional prob- lem in 26.4%, peer problems in 22.6%, hyperactivity problems in 18.8% and conduct problem in 15.0% of children. Total difficulty scores of 15 (28.3%) children were also higher than cut-off value. Conclusion: Results of the study showed that refugee children and adolescents had exposed to many traumatic events and emotional and behavioral problems might be seen in a significant proportion of this group. It is highly recommended to provide psychosocial support in the help and care programs targeting child and adolescent refugees.

Key words: Children, Refugee, Stres, War, Yazidi, SDQ, Trauma, Mental HealthTürkiye’deki bir sığınmacı kampında yaşayan bir grup çocuk ve ergende gözlenen duygusal ve davranışsal sorunlar

Ozet
Amaç: Sığınmacı çocukların sığınma öncesi ve sığınma sonrası karşılaştıkları olumsuz yaşantılar nedeniyle psiki-yatrik sorunlar açısından risk altında oldukları bilinmektedir. En fazla sığınmacıyı barındıran ülke konumundaki Türkiye’de 1.4 milyona yakın çocuk sığınmacı olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki bir sığınmacı kampında yaşayan Ezidi çocuk ve ergenlerin duygusal ve davranışsal sorunlar açısından değerlendirilmesi amaç-lanmıştır. Yöntem: Araştırmacı tarafından kamptaki geçici eğitim merkezinde gönüllü olarak çalışan eğiticilerle görüşülmüş, merkeze gitmekte olan çocuklar ve ailelerine ulaşılmıştır. Duygusal ve davranışsal sorunların saptan-ması için Güçler ve Güçlükler Anketinin (GGA) Arapça formu kullanılmıştır. Bulgular: Örneklem 33 kız, 20 erkek çocuk ve ergenden oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 12.3±1.5 yıl, kampta bulunma süreleri 11.3±2.1 ay olarak saptan-dı. Çocukların ortalama kardeş sayısı 3.9±1.8'di. Babaların %60.4’ü, annelerin %67.9’u ya ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitimliydi. Çocukların %88.7’si en az bir yakınını kaybettiğini veya ondan haber alamadığını, %58.0’i silah veya patlama sesi duyduğunu, %39.6’sı ölmüş veya yaralanmış birini gördüğünü bildirdi. GGA'da, çocukların %26.4’ünün duygusal sorun, %22.6’sının akran sorunları, %18.8’inin hiperaktivite belirtileri ve %15.0’inin davranış sorunu puanları eşik değerlerin üzerinde bulundu. On beş (%28.3) çocuğun toplam zorluk puanı eşik değerin üstün-de bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, sığınmacı çocuk ve ergenlerin çok sayıda travmatik olay yaşadıklarını ve bu grupta duygusal ve davranışsal sorunların önemli bir oranda olduğunu göstermiştir. Mülteci çocuk ve ergenle-re yönelik yardım ve destek programlarında ruhsal-toplumsal destek birimlerine mutlaka yer verilmesi önerilmekte-dir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mülteci, Stres, Savaş, Ezidi, SDQ, Travma, Ruh Sağlığı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Veysi Çeri
Articles by Ürün Özer
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2311
Downloaded: 595
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734


Web Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=285734 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.285734


AMA (American Medical Association) Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734Vancouver/ICMJE Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734Harvard Style

Veysi Ceri, Urun Ozer (2018) [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734Turabian Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. 2018. [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734Chicago Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. "[Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734MLA (The Modern Language Association) Style

Veysi Ceri, Urun Ozer. "[Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 419-426. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.285734APA (American Psychological Association) Style

Veysi Ceri, Urun Ozer (2018) [Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 419-426. Turkish. doi:10.5455/apd.285734

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]