ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Internet addiction in university students and change through university life

Hasan Durmuş, Osman Günay, Serkan Yıldız, Ahmet Timur, Elçin Balcı, Sabri Karaca.

Abstract
Objective: The aim of this study is determine to university students' internet addiction, internet use behavior and change during university life. Methods: The study was conducted on students who were studying at Erciyes University between the years 2013 and 2016. A medical (pharmacy), a social (theology) and a science (computer engineering) programs has been chosen to represent the university student profile. The Internet Dependency Scale (SCL) was used to determine internet addiction. Normal distribution fitness of the data was tested by the Shapiro-Wilk test. The Mann-Whitney U test, unpaired t test, and Pearson chi-square test was used. Results: The number of students who think that they are addicted to internet has increased about two fold during university life. Despite the fact that no student is in the dependent category according to the IA score, the number of students with limited symptoms decreased about three fold over the years. Time spent in the face of the TV decreased for the years, 1.27±1.32, 0.85±1.20 hours between 2013 and 2016, respectively. However, the use of the daily internet has increased over time, 2.27±1.75 and 2.94±1.84 hours for the years 2013 and 2016, respectively. The first three lines
of internet using purpose are social media, watching video and surfing on internet. Over the years, social media, which remark most attention to the changes in students' internet use, has increased from 39.3% to 61.6%. Conclusion: Despite the increase in students’ access, internet and internet use time their university life, their rate of addiction was decreased. This study suggests that students use internet more intensively with their level of education increases but use more consciously. None of student was internet addiction, this may be due to fact that using this scale is inadequate to determine internet addiction. The use of more comprehensive methods to identify addicted individuals, particularly those with limited symptoms with clinical observation can guide treatment planning with clearer outcomes.

Key words: Internet addiction, internet, university students.Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve üniversite yaşamı boyunca değişimi

Ozet
Amaç: Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi, internet kullanım alışkanlıkları ve üniversite yaşamı boyunca değişimini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 2013-2016 yıllarında Erciyes Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma grubunun üniversiteyi temsil edebilmesi için sağlık bilimleri (Ecza-cılık), sosyal bilimler (İlahiyat) ve fen bilimleri (Bilgisayar mühendisliği) alanlarından birer program seçilmiştir. İnter-net bağımlılığını belirlemek için İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi ve Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: İnternet bağımlısı olduğunu düşünen öğrenci sayısı üniversite yaşamı boyunca yaklaşık iki kat artmıştır. İBÖ puanına göre hiçbir öğrencinin bağımlı kategorisinde olmamasıyla birlikte, sınırlı belirti gösteren öğrenci sayısı yıllar içinde üç kattan fazla azalmıştır (2013 yılı %10.39. TV başında geçirilen süre zaman içinde azalmış, 2013 ve 2016 yılları için sırasıyla 1.27±1.32, 0.85±1.20 saat olarak bulunmuştur. Bunun-la birlikte günlük internet kullanım süresi zaman içinde artmış, 2013 ve 2016 yılları için sırasıyla 2.27±1.75, 2.94±1.84 saat olarak bulunmuştur. İnterneti kullanım amaçları olarak ilk üç sıra sosyal medya, video izlemek ve amaçsızca dolaşmak olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yıllar içinde interneti kullanım amaçlarındaki değişikliklerden en çok dikkat çeken sosyal medya kullanımının %39.3’ten %60.3’e yükselmesidir. Sonuç: Öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca, internet kullanım süresi ve internete ulaşım olanakları artmasına rağmen, bağımlılık düzeyleri azalmıştır. Bu çalışma, öğrencilerin eğitim düzeyi yükseldikçe interneti daha yoğun kullanmalarına karşılık, daha bilinçli kullandıklarını düşündürmektedir. Araştırma grubunda internet bağımlısı öğrenci bulunmaması, kullanılan ölçeğin internet bağımlılığını saptamada yetersiz kalmış olabileceğini de düşündürmektedir. Bağımlı bireyleri tespit etmek için daha kapsamlı yöntemler kullanılması, özellikle sınırlı belirti gösteren kişilerin klinik gözlemle birlikte değerlendirilmesi daha net sonuçlarla birlikte tedavi planı için yön verebilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, internet, üniversite öğrencisi.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hasan Durmuş
Articles by Osman Günay
Articles by Serkan Yıldız
Articles by Ahmet Timur
Articles by Elçin Balcı
Articles by Sabri Karaca
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2180
Downloaded: 607
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. [Internet addiction in university students and change through university life]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466


Web Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. [Internet addiction in university students and change through university life]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=285466 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.285466


AMA (American Medical Association) Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. [Internet addiction in university students and change through university life]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466Vancouver/ICMJE Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. [Internet addiction in university students and change through university life]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466Harvard Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca (2018) [Internet addiction in university students and change through university life]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466Turabian Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. 2018. [Internet addiction in university students and change through university life]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466Chicago Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. "[Internet addiction in university students and change through university life]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466MLA (The Modern Language Association) Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca. "[Internet addiction in university students and change through university life]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 383-389. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.285466APA (American Psychological Association) Style

Hasan Durmus, Osman Gunay, Serkan Yildiz, Ahmet Timur, Elcin Balci, Sabri Karaca (2018) [Internet addiction in university students and change through university life]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 383-389. Turkish. doi:10.5455/apd.285466

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]