ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychiatric nursing education: films and reflections

Ayşe Gül Yavaş Ayhan, Yasemin Çekiç, Gülsüm Ançel.

Abstract
Objective: The aim of the study is to evaluate the contribution of the films used in psychiatric nursing education to the theoretical and clinical practice areas. Methods: The study was carried out in qualitative and quantitative types with the aim of determining the effect of 12 films in psychiatric nursing education. A total of 102 senior nursing students were participated in the study and the data were collected by two-part data collection form created by researchers. In the first part, the evaluation of the film watching and discussion was scored and in the second part, the contribution to the theory, clinical practice and personal development of the films was asked in writing. Quantitative data were evaluated with descriptive statistics in the computer. The analysis of qualitative data was evaluated with ‘content analyses’. Results: As a result of the research, it was determined that the use of films in psychiatric nursing education contributed five subfields in terms of learning, awareness, development, change and motivation, and this contribution led to learning at the cognitive, emotional and behavioral level. Conclusion: The use of films was found effective in psychiatric nursing education. However, long-term effects of the films need to be monitored for permanent learning can be identified.

Key words: psychiatric nursing, education, filmsPsikiyatri hemşireliği eğitimi: Filmler ve yansımaları

Ozet
Amaç: Araştırmanın amacı psikiyatri hemşireliği eğitiminde kullanılan filmlerin öğrencilerin kuramsal ve klinik uygulamalarına katkısını değerlendirmektir. Yöntem: Araştırma, psikiyatri hemşireliği eğitiminde izletilen 12 filmin etkisini belirlemek amacı ile nicel ve nitel tipte yapılmıştır. Araştırmaya 102 son sınıf hemşirelik öğrencisi alınmış, veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan, iki bölümlü Veri Toplama Formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde film izlemenin ve tartışmasının puanlanarak değerlendirilmesi, ikinci bölümde filmlerin kuramsal, klinik uygulamalarına ve kişisel gelişimlerine katkıları yazılı olarak sorulmuştur. Nicel veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilmiştir. Nitel verilerin analizi ‘içerik analizi’ ile yapılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonucunda psikiyatri hemşireliği eğitiminde film kullanımının öğrenme, farkındalık, gelişim, değişim ve motivasyon temaları olmak üzere beş alanda katkı sağladığı ve bu katkının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal düzeyde öğrenme sağladığı belirlenmiş-tir. Tartışma: Psikiyatri hemşireliği eğitiminde film kullanımı etkili bulunmuştur. Ancak kalıcı öğrenmenin belirlene-bilmesi için, filmlerin uzun dönemde etkilerinin izlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: psikiyatri hemşireliği, eğitim, filmler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşe Gül Yavaş Ayhan
Articles by Yasemin Çekiç
Articles by Gülsüm Ançel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2360
Downloaded: 781
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233


Web Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. [Psychiatric nursing education: films and reflections]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=285233 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.285233


AMA (American Medical Association) Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233Vancouver/ICMJE Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233Harvard Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel (2018) [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233Turabian Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. 2018. [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233Chicago Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. "[Psychiatric nursing education: films and reflections]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233MLA (The Modern Language Association) Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel. "[Psychiatric nursing education: films and reflections]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 362-369. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.285233APA (American Psychological Association) Style

Ayse Gul Yavas Ayhan, Yasemin Cekic, Gulsum Ancel (2018) [Psychiatric nursing education: films and reflections]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 362-369. Turkish. doi:10.5455/apd.285233

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]