ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas

Yeşim Can, İrem Anlı, Cüneyt Evren, Doğan Yılmaz.

Abstract
Objective: Studies have shown a relationship between the development of alcohol use disorder (AUD) and the existence of childhood traumas (CT). In this study, in order to gain a better understanding of the association between CT and AUD, the relationship between CT and AUD was analyzed. Further, it was investigated whether Early Maladaptive Schemas (EMS) play a mediating role in the relationship between emotional abuse (EA) and AUD. Methods: The participants were consecutively admitted male alcohol-dependent inpatients (n=220) and healthy controls (n=108). The participants were investigated with the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28), Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) and Michigan Alcoholism Screening Test (MAST). Mediation ana-lyses were conducted in order to evaluate the mediating effect of EMS between the relationship of AUD and CT. Results: The difference between CT total score and the EA score between the control group and the AUD group were statistically significant. An analysis of different types of traumas in the correlation with AUD revealed EA as the main predictor of AUD both directly and through its mediating effect with the EMS. In addition, it was determined that in the relationship between EA and AUD, EMS such as Enmeshment, Emotional Inhibition, Dependence and Insufficient Self-Control had mediating effect. Discussion: CT, especially EA are quite common in male inpatients with AUD and the negative effects of EA may play an important role in the development of AUD by causing EMS. Our findings imply that those with EA history in childhood may be particularly vulnerable to the development of AUD in adulthood. Therefore, in the prevention of the development and in the treatment of AUD, it may be useful to take into consideration EA experiences, to screen EMS that may mediate such relationship through scales and to conduct interventions in this regard.

Key words: childhood maltreatment, childhood trauma, early maladaptive schemas, alcohol use disorderAlkol kullanım bozukluğu ve duygusal kötüye kullanım: Erken dönem uyumsuz şemaların aracılık rolü

Ozet
Amaç: Araştırmalar yetişkinlikte alkol kullanım bozukluğu (AKB) gelişmesi ile çocukluk çağı travmalarının (ÇÇT) varlığı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, AKB ile ÇÇT arasındaki ilişki ele alınmış ve ayrıca erken dönem uyumsuz şemaların (EDUŞ), çocukluk çağı travmalarından biri olan duygusal kötüye kullanım (DKK) ile AKB arasındaki ilişkide aracı değişken olup olmadığına da bakılmıştır. Yöntem: Katılımcılar erkek alkol kullanım bozukluğu olan yatan hastalar (s=220) ve sağlıklı kontrol gruptan (s=108) oluşmuştur. Katılımcılara Çocukluk Çağı Travmaları Envanteri, Young Şema Envanteri-Kısa Formu ve Michigan Alkolizm Tarama Testi verilmiştir. AKB ve ÇÇT arasındaki ilişkide EDUŞ’un aracı etkisine bakmak için aracılık etkisi kullanılmıştır. Sonuçlar: Kontrol grubu ile alkol kullanım bozukluğu grubunun ÇÇT ve DKK toplam puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Farklı ÇÇT’nın analizlerinin sonucunda, DKK’nin hem doğrudan, hem de EDUŞ gelişimine katkı yolu ile AKB’nin ortaya çıkışına temel hazırladığı söylenebilir. AKB’nin ek olarak, EDUŞ’lardan iç içe geçme, duygu yoksun-luğu, bağımlılık ve yetersiz öz denetim gibi şemaların DKK ve AKB arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı düşünül-müştür. Tartışma: Yatan erkek AKB hastalarında ÇÇT’lerinde özellikle DKK oldukça yaygındır ve DDK’ın negatif etkileri EDUŞ’ların oluşmasına ve AKB’nin gelişmesine neden olmaktadır. Çalışmamızın sonuçları çocukluğunda DDK’ye uğrayan kişilerin yetişkinlikte AKB geliştirmeye eğilimli olduklarına işaret etmektedir. Bundan dolayı, AKB’-nin önlenmesinde ve tedavisinde, DKK deneyimlerini ve EDUŞ’ların aracı rollerini göz önüne alacak taramaların yapılması yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı kötüye kullanımı, çocukluk çağı travmaları, erken dönem uyumsuz şemalar, alkol kullanım bozukluğu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yeşim Can
Articles by İrem Anlı
Articles by Cüneyt Evren
Articles by Doğan Yılmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1106
Downloaded: 47
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Can Y, Anli I, Evren C, Yilmaz D, . Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 125-132. doi:10.5455/apd.2849


Web Style

Can Y, Anli I, Evren C, Yilmaz D, . Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=2849 [Access: August 18, 2019]. doi:10.5455/apd.2849


AMA (American Medical Association) Style

Can Y, Anli I, Evren C, Yilmaz D, . Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 125-132. doi:10.5455/apd.2849Vancouver/ICMJE Style

Can Y, Anli I, Evren C, Yilmaz D, . Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(2): 125-132. doi:10.5455/apd.2849Harvard Style

Can, Y., Anli, . I., Evren, . C., Yilmaz, . D. & (2019) Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 125-132. doi:10.5455/apd.2849Turabian Style

Can, Yesim, Irem Anli, Cuneyt Evren, Dogan Yilmaz, and . 2019. Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 125-132. doi:10.5455/apd.2849Chicago Style

Can, Yesim, Irem Anli, Cuneyt Evren, Dogan Yilmaz, and . "Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 125-132. doi:10.5455/apd.2849MLA (The Modern Language Association) Style

Can, Yesim, Irem Anli, Cuneyt Evren, Dogan Yilmaz, and . "Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 125-132. Print. doi:10.5455/apd.2849APA (American Psychological Association) Style

Can, Y., Anli, . I., Evren, . C., Yilmaz, . D. & (2019) Alcohol use disorder and emotional abuse: the mediating role of early maladaptive schemas. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 125-132. doi:10.5455/apd.2849

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]