ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward

Cemal Koçak, Mustafa Necmi İlhan, Aslı Kuruoğlu, Hülagü Kaptan.

Abstract
Objective: In this study we aimed to evaluate factors affecting the length of hospitalization for patients who were hospitalized into Gazi University Hospital Psychiatric Ward in year 2015. Methods: Quantitative data analysis was executed using software program SPSS 21.0, descriptive values were given such as frequency, percent, mean±standard deviation. A Pearson’s chi-square test was used for cathegorical variables, a Mann-Whitney U test and a Kruskal Wallis Test was used in independent groups lacking normal distribution. Hospital stay time and treatment costs predictions of different features were assessed with logistic regression. The relationship between variables was measured using Spearman’s correlation test. Statistical significance level was set as p<0.05. Results: Schizophrenia was the mostly encountered disease in the patient group, followed by depression and bipolar disorder. Among male patients schizophrenia patients was the most while depression patients was the most among female patients. Depression was the mostly seen diagnosis in patients who were married while schizo-phrenia was the mostly seen diagnosis in patients who were single. It was seen that women had increased length of hospital stay by 1.99 times more than men. Bipolar disorder patients’ mean length of hospital stay was the longest, and neurocognitive disorder patients’ length of hospital stay was the shortest. Conclusion: As a result, the number of hospital stay increases with age. Women are in hospital longer than men. The patients who stay in the hospital or the longest time are bipolar disorder, schizophrenia and depression patients. The patients who stay in the hospital for the shortest time are somatic symptom disorders, alcohol and drug abuse disorders and neurocognitive disorders patients.

Key words: DSM-5, psychiatric disorders, hospitalization durationBir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde yatan hastaların yatış süresini etkileyen etkenler

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne 2015’te yatırılan hastaların yatış süresini etkileyen etkenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 kullanılmış, tanım-layıcı veriler sıklık, yüzde, ortalama±standart sapma olarak sunulmuş, kategorik değişkenlerin değerlendirmesinde Pearson ki-kare, normal dağılmayan bağımsız gruplarda Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Farklı özelliklerin hastane yatış süresini öngörüleri lojistik regresyonla, değişkenler arasındaki ilişki Spearman kore-lasyon testiyle değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç: Hastalarda en sık şizof-reni, depresyon ve bipolar bozukluk görülmüştür. Erkeklerde şizofreni, kadınlarda depresyon ilk sıradadır. Evlilerde en sık hastalık depresyon, bekarlarda şizofrenidir. Kadın olmanın erkek olmaya göre yatış süresini 1.99 kat uzattığı görülmüştür. Bipolar bozukluk en uzun, nörobilişsel bozukluklar ise en kısa hastanede kalan hastalıktır. Tartışma: Sonuç olarak yaş arttıkça hastanede kalış süresi artmaktadır. Kadınlar, erkeklere göre daha uzun süre hastanede kalmaktadır. En uzun süre hastanede kalan hastalıklar; bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon olurken; en kısa süre kalan bedensel belirti bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları ve nörobilişsel bozukluklar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: DSM-5, psikiyatrik bozukluklar, hastane yatış süresi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cemal Koçak
Articles by Mustafa Necmi İlhan
Articles by Aslı Kuruoğlu
Articles by Hülagü Kaptan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2227
Downloaded: 657
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440


Web Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=282440 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.282440


AMA (American Medical Association) Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440Vancouver/ICMJE Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440Harvard Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan (2018) [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440Turabian Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. 2018. [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440Chicago Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. "[Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440MLA (The Modern Language Association) Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan. "[Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 377-382. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.282440APA (American Psychological Association) Style

Cemal Kocak, Mustafa Necmi Ilhan, Asli Kuruoglu, Hulagu Kaptan (2018) [Evaluation of factors affecting the length of hospitalization for patients hospitalization in an university hospital psychiatric ward]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 377-382. Turkish. doi:10.5455/apd.282440

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]