ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease

Hatice Ünver, Nursu Çakın Memik, Gülden Sönmez Tamer.

Abstract
Objective: Autistic spectrum disorders (ASD) are chronic neurodevelopmental disorders leading to deterioration in social, communicative and behavioral skills. Etiology and pathogenesis of the disease has not been elucidated fully yet. In this study, the aim is to investigate the relationship between the Lyme disease with ASD. Methods: Forty children, aged between 3 and 18 years and their mothers participated as the study group and the patients’ 18 healthy brothers participated as the control group in this study. The groups compared clinical and serological for Lyme disease. Autism severity was assessed by Childhood Autism Rating Scale (CARS). Serological evaluations was applied with EnzymeLinked ImmunoSorbent Assay (ELISA) and Western Blot (WB) tests. Results: All parti-cipants’ serums was analyzed by ELISA for Borrelia burgdorferi antibodies and WB test was applied to serums with positive and border levels. WB IgM antibody levels were determined negative for all four patients and one healthy control. WB IgG test performed in two patients, the result was found negative for one of them and one was border. The WB IgM test was made for one mother and it was found negative, WB IgG test was performed for six mothers and the results were found negative for four (66.7%) of them and two (33.3%) were border. No statistically significant difference was found between WB test results which applied for patients and control group. Discussion: Although tick-borne infections are common in Turkey, studies investigating the relation-ship between autism and Lyme disease have been limited. This study is one of the studies investigating the relationship between the Lyme disease with ASD. In our study the ASD patients, their mothers and healthy brothers as the control group was evaluated and Lyme disease was not detected in any participants serologically and clinically.

Key words: Autistic spectrum disorders, Lyme disease, child, adolescentOtistik spektrum bozuklukları ile Lyme hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Otistik spektrum bozuklukları (OSB) toplumsal, iletişimsel ve davranışsal becerilerde bozulmalarla giden, kronik gidişli nörogelişimsel bozukluklardır. Etiyolojisi ve patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalış-mada OSB etiyolojisinde rolünün olabileceği öne sürülen Lyme hastalığı ile OSB’nin ilişkisinin incelenmesi amaçlan-mıştır. Yöntem: Bu çalışmada OSB tanısı konan ve izlenmekte olan 3-18 yaşları arasındaki 40 çocuk ve anneleriyle, sağlıklı kontrol grubu olarak alınan OSB’li çocukların 18 kardeşinde serolojik ve klinik olarak Lyme hastalığı pozitifliği olup olmadığı karşılaştırılmıştır. OSB’nin şiddetini belirlemek amacıyla Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ) uygulanmıştır. Serolojik incelemeler Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) ve Western Blot (WB) testleriyle yapılmıştır. Sonuçlar: Tüm katılımcıların serumlarında ELISA ile Borrelia burgdorferi antikoru bakılmış, pozitiflik veya sınır düzey saptanan serumlara WB testi yapılmıştır. WB IgM testi ile antikor düzeyi ölçülen dört hastanın ve bir sağlıklı kontrolün hepsinin sonucu negatif saptanmıştır. WB IgG testi yapılan iki hastanın birinde sonuç negatif, birinde sınırda bulunmuştur. WB IgM testi yapılan bir (%2.5) annede sonuç negatif, WB IgG testi yapılan altı annenin ikisinde (%33.3) sınır, dördünde (%66.6) negatif sonuç saptanmıştır. Hasta ve kontrol grubuna uygulanan WB testinin sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Tartışma: Türkiye’de kene kaynaklı enfeksiyonların sık görülmesine karşın otizm ve Lyme hastalığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmaların az olduğu görülmüştür. Bu çalışma da Lyme hastalığı ile OSB’nin ilişkisini araştıran az sayıdaki araştırmadan biridir. Çalışmamızda OSB’li hasta, anneleri ve sağlıklı kontrol olarak kardeşleri değerlendirilmiş; serolojik ve klinik olarak hiçbir katılımcıda Lyme hastalığı saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Otistik spektrum bozuklukları, Lyme hastalığı, çocuk, ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hatice Ünver
Articles by Nursu Çakın Memik
Articles by Gülden Sönmez Tamer
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1367
Downloaded: 446
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618


Web Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=281618 [Access: March 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.281618


AMA (American Medical Association) Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618Vancouver/ICMJE Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(3): 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618Harvard Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer (2018) [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (3), 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618Turabian Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. 2018. [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618Chicago Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. "[Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618MLA (The Modern Language Association) Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer. "[Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.3 (2018), 323-330. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.281618APA (American Psychological Association) Style

Hatice Unver, Nursu Cakin Memik, Gulden Sonmez Tamer (2018) [Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 323-330. Turkish. doi:10.5455/apd.281618

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]