ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research

Emrah Dost, Onur Öztürk, Mustafa Ünal, Hilal Yılmaz, Gülşah Öztürk.

Abstract
Objective: Rural areas have specific dynamics. Limited access to major health centers increases the importance of primary care in these regions. Antidepressants (AD) are used widely in the world. More than half of the anti-depressants are prescribed in the primary care. This study examines AD use dynamics in rural areas. Methods: A cross-sectional, survey research was conducted with 174 patients in three different rural areas. Fourteen questions (10 for ADs and 4 for demographic data) were asked to each participant. The data were evaluated using the SPSS 15.0 statistical package program with frequency-values, chi-square test and t-test. Results: One hundred and thirty-one women (75.3%) and 43 men (24.7%) were participated in the study. Thirty five percent of the participants were using ADs for 1-5 years. The most frequent reason of starting ADs was nervousness (44.3%). Women were 8 times more likely to start ADs for headaches. Civil servants had the highest income. The most common AD drug was escitalopram (35.1). The most frequent institutions that AD use initiated was the state hospitals (43.1%). Patients were likely to use AD long term if they were initiated by mental hospitals. One in 10 AD user thought the drug was unnecessary. Conclusion: Conditions associated with the use of ADs in our study were female gender, being married, being a family member of women using ADs, living in crowded families and poverty. Participants who had the certificate of long term drug use (CLD) were more likely to use ADs one year or more. Low AD use among our patients may suggest people are healthier mentally in rural areas. The main reason of continuing AD was doctor advice among patients who thought the AD was unnecessary. Sociocultural, economic dynamics and the quali-fications of the primary care physicians can affect AD use in rural areas.

Key words: Antidepressants, rural medicine, primary careKırsal bölgede antidepresan ilaç kullanım alışkanlığının irdelenmesi: Çok merkezli bir araştırma

Ozet
Amaç: Kırsal bölgelerin özgül dinamikleri vardır. Büyük sağlık merkezlerine sınırlı erişim, bu bölgelerdeki birincil bakımın önemini artırmaktadır. Antidepresanlar (AD) dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. AD’lerin yarısından fazlası birinci basamakta reçete edilir. Bu çalışma, kırsal alanlarda AD kullanım dinamikleri incelemektedir. Yöntem: Üç farklı kırsal bölgede 174 hasta ile kesitsel bir araştırma çalışması yapılmıştır. Her katılımcıya 14 soru sorulmuştur (AD için 10 ve demografik veriler için dört). Veriler frekans değerleri ki-kare testi ve t-testi ile SPSS 15.0 istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 131 kadın (%75.3) ve 43 erkek (%24.7) katılmıştır. Katılımcıların %35'i AD'leri 1-5 yıldır kullanıyordu. AD'leri reçete etmeye başlamanın en sık nedeni sinirlilikti (%44.3). Kadınlarda baş ağrısından ötürü AD reçete edilme oranı erkeklerden sekiz kat daha yüksekti. En yüksek gelirli kurumlar devlet hastaneleridir (%43.1). Hastalar psikiyatri hastaneleri tarafından başlatılıyorsa, daha uzun süre AD meslek grubu memurlardı. En yaygın kullanılan AD ilaç essitalopram idi (%35.1). AD kullanımını en sık başlatan kullanmaktadır. Her 10 AD kullanıcısından biri, ilacı gereksiz yere kullandığını düşünüyordu. Tartışma: Çalışma-mızda saptanan AD kullanımıyla ilişkili durumlar kadın cinsiyet, evlilik, AD kullanan kadınların aile üyesi olma, kala-balık ailelerde yaşama ve yoksulluktur. İlaç raporu olan hastaların bir yıl veya daha uzun süre AD kullanmaları daha olasıydı. Hastalar arasında AD kullanımının düşük olması kırsal bölgelerdeki kişilerin ruhsal olarak daha sağlıklı olabileceğini düşündürebilir. AD'nin gereksiz olduğunu düşünen hastalar arasında ilaç almayı sürdüren temel neden, doktor önerisi idi. Sosyokültürel, ekonomik dinamikler ve birinci basamak hekimlerinin nitelikleri, kırsal alan-larda AD kullanımını etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Antidepresan, kırsal bölge, birinci basamak


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emrah Dost
Articles by Onur Öztürk
Articles by Mustafa Ünal
Articles by Hilal Yılmaz
Articles by Gülşah Öztürk
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1697
Downloaded: 504
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 250-255. doi:10.5455/apd.281452


Web Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=281452 [Access: March 19, 2019]. doi:10.5455/apd.281452


AMA (American Medical Association) Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 250-255. doi:10.5455/apd.281452Vancouver/ICMJE Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(3): 250-255. doi:10.5455/apd.281452Harvard Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk (2018) Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (3), 250-255. doi:10.5455/apd.281452Turabian Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. 2018. Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 250-255. doi:10.5455/apd.281452Chicago Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. "Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 250-255. doi:10.5455/apd.281452MLA (The Modern Language Association) Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk. "Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research." Anatolian Journal of Psychiatry 19.3 (2018), 250-255. Print. doi:10.5455/apd.281452APA (American Psychological Association) Style

Emrah Dost, Onur Ozturk, Mustafa Unal, Hilal Yilmaz, Gulsah Ozturk (2018) Antidepressant use habits in rural regions: a multi-center research. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 250-255. doi:10.5455/apd.281452

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]